Thai red curry met scampi en zoete aardappel.

Thai red curry - liliesfood

Thai red curry met scampi en zoete aardappel.

Thai red cur­ry is een van de meest voor­ko­men­de cur­ry-vari­ë­tei­ten in Thai­land. Het com­bi­neert rode cur­ry­pas­ta, kokos­melk, groen­ten en vis of vlees tot een ver­ruk­ke­lij­ke en ste­vi­ge maaltijd.
5 from 1 vote
Prep Time 40 mins
Cook Time 30 mins
Total Time 1 hr 10 mins
Cour­se Oos­ters
Cui­si­ne Oos­ters
Ser­vings 4 per­so­nen
Calo­ries 324 kcal

Ingrediënten
  

Voor de rode curry pasta

Thai red curry met garnalen

Als bijgerecht

Instructies
 

BEREIDING (RODE CURRY PASTA)

 • begin met je gedroog­de chi­li 10 minu­ten te weken in lauw water, en laat ze goed uit­lek­ken. Snijd ze erna fijn.
  3 stuks gedroog­de rode pepers
 • Hak en snijd 4 kaf­fir limoen­blaad­jes fijn met je hak­mes en voeg het toe aan je vij­zel.
  4 stuks kaf­fir limoenblaadjes
 • Plet de ver­se kur­ku­ma en voeg toe aan je vijzel.
  1 stuk­je ver­se kurkuma
 • Plet de vin­ger gem­ber en voeg toe.
  30 gr gember
 • Tip : gebruik gewo­ne gem­ber indien je geen vin­ger gem­ber kan vinden.
 • Snijd je citroen­gras, galan­ga­wor­tel, knof­look, Tha­ï­se sja­lot en ver­se rode chi­li fijn.
  5 stuks ver­se rode pepers, 4 stuks Thai­se sja­lot­ten, 30 gr galan­ga wor­tel, 2 sten­gels citroen­gras, 3 teen­tjes knoflook
 • Voeg dan alles toe aan je vij­zel, samen met je gesne­den, geweek­te dro­ge chili.
 • Ver­snijd je kori­an­der­sten­gels heel fijn met je hak­mes en voeg ze ook toe aan je vijzel.
  50 gr koriander(stengels)
 • Nu het zwa­re werk! Stamp alles onder elkaar in je vij­zel met je stam­per. Je moet een pas­ta krijgen.
 • Voeg dan de geroos­ter­de komijn­zaad­jes, het papri­ka­poe­der en de kori­an­der­zaad­jes toe en maak uiterst fijn in je vij­zel met stam­per.
  1 tl komijn­zaad, 1 tl kori­an­der­zaad, 1 el paprikapoeder
 • Voeg de gar­na­len­pas­ta toe en stamp tot een glad­de massa. 
  1 tl garnalenpasta
 • Tip : Om een dege­lij­ke pas­ta te ver­krij­gen zal dit zeker 10 minu­ten in beslag nemen!

Thai red curry met garnalen en zoete aardappel.

 • Schil je zoe­te aard­ap­pel met een dun­schil­ler en ver­snijd in blokjes.
  1 gro­te zoe­te aardappel
 • Ver­snijd je baby­maïs.
  100 gr babymaïs
 • Zet je peul­tjes en kaf­fir limoen­blaad­jes klaar.
 • Pluk je baby (erwt)aubergines of ver­snijd je auber­gi­ne (als je geen baby­au­ber­gi­ne kan vinden)
  100 gr aubergine
 • Zorg dat je scam­pi gepeld zijn en ont­daan van hun darmkanaal.
  500 gr scampi
 • Tip : Zorg dat je alles klaar hebt staan. Voor­be­rei­ding is alles!
 • Doe de olie in een kook­pan op gemid­deld vuur.
  2 el arachideolie
 • Voeg 3 gro­te eet­le­pels rode cur­ry­pas­ta toe en roer voort­du­rend tot het geu­rig is. 
 • Bak de rode cur­ry zeker 4 tot 5 minu­ten. Het mag zelfs wat aan­zet­ten op de bodem van je kook­pot (aan­zet­ten, niet verbranden!)
 • Voeg dan 1/3e van een blik kokos­melk erbij en roer voort­du­rend tot het suddert.
  1 blik kokosmelk
 • Zorg dat je aan­bak­sels mee los komen.
 • Voeg de res­te­ren­de kokos­melk toe en breng onder voort­du­rend roe­ren zacht­jes aan de kook.
 • Zet je vuur lager en laat wat sudderen.
 • Voeg de blok­jes zoe­te aard­ap­pel toe samen met je baby­au­ber­gi­ne. Let op! Indien je gewo­ne auber­gi­ne hebt voeg je dit later toe (deze heeft niet zo een lan­ge gaar­tijd als baby-aubergine)
 • Voeg bij deze berei­ding een extra glaas­je water of kip­pen­bouil­lon toe aan je red cur­ry (mits hij lan­ger zal moe­ten koken om de zoe­te aard­ap­pel te garen)
  een glaas­je water
 • Zet het dek­sel op de pan en laat min­stens 15 tot 20 minu­ten zacht­jes koken. Roer af en toe voor­zich­tig om.
 • Voeg de kaf­fer­li­moen­blaad­jes toe aan je cur­ry en roer ze erdoor.
  4 stuks kaf­fir limoenblaadjes
 • Kruid je cur­ry nu met 3 tl vis­saus en 2 el palm­sui­ker.
  3 el vis­saus, 2 el palmsuiker
 • Roer alles door, zorg dat je sui­ker is opge­lost en proef! Je moet een goe­de balans krij­gen tus­sen zoet, zuur en pittig!
 • Voeg dan je peul­tjes en je baby­maïs toe aan je Thai red cur­ry. Laat nog zo’n 4 minu­ten zacht­jes koken.
  100 gr peul­tjes, 100 gr babymaïs
 • Doe je scam­pi bij je cur­ry en geef het opnieuw zo’n 4 minu­ten onder dek­sel om te koken. Roer af en toe voor­zich­tig door.
  500 gr scampi
 • Gar­neer dan met wat Thai­se basi­li­cum­blaad­jes en roer ze door je red cur­ry. (Gebruik geen gewo­ne basi­li­cum! Dit heeft niet de smaak die je wil hebben!)
  10 blaad­jes Thai­se basilicum
 • Je Thai red cur­ry met scam­pi en zoe­te aard­ap­pel is klaar!
 • Schep in een ser­veer­kom en versier(indien gewenst) met wat rode pepers en wat ver­se koriander.
  wat ver­se kori­an­der, 1 stuk rode chilipeper
 • Ser­veer met gestoom­de rijst.
  200 gr jasmijnrijst
 • Sma­ke­lijk!

Video

Notities

Thai red curry met scampi en zoete aardappel.

(Thai Red Cur­ry, แกงเผ็ด)
Thai red cur­ry is één van de meest voor­ko­men­de cur­ry-vari­ë­tei­ten in Thai­land. Het com­bi­neert rode cur­ry­pas­ta, kokos­melk, groen­ten, vis en vlees tot een ver­ruk­ke­lij­ke en ste­vi­ge maaltijd.
In ons recept gebrui­ken we scam­pi in com­bi­na­tie met zoe­te aard­ap­pel. Dit zijn zet­meel­hou­den­de groen­ten, en zorgt voor een wat lan­ge­re gaar­tijd. Maar niets houd je tegen om te expe­ri­men­te­ren met ande­re groenten.

INFO EN TIPS

  • Dit gerecht staat of valt met je keu­ken­ma­te­ri­aal! Zorg voor een goe­de vij­zel met stam­per als­ook een dege­lij­ke kook­pot met dek­sel!
  • Tip! Je kan de cur­ry­pas­ta ook maken in een keu­ken­ro­bot, maar dan moet je wat extra olie toevoegen.
  • Let wel op, onze voor­keur gaat uit naar het maken met de vij­zel omdat je met een robot nooit het­zelf­de resul­taat zal krijgen.
  • Maak vol­doen­de cur­ry­pas­ta! Gebruik 3 eet­le­pels voor dit recept en vries de ove­ri­ge pas­ta in. Han­dig hier­voor zijn ijs­blok­vorm­pjes. Zo heb je de pas­ta gepor­ti­o­neerd bij de hand en bespaar je jezelf een hoop werk indien je een vol­gen­de keer Thai red cur­ry wil maken!
  • Cur­ry­pas­ta en kokos­melk vor­men de basis van het gerecht, en hun com­bi­na­tie resul­teert in een per­fect uit­ge­ba­lan­ceer­de, romi­ge en krui­di­ge bouillon.
  • De pas­ta wordt gemaakt van dro­ge rode chili’s die wor­den gemengd en gema­len met Thai­se krui­den zoals sja­lot, knof­look, galan­gal, kaf­fir- limoen­blaad­jes, citroen­gras, gar­na­len­pas­ta, kori­an­der en komijn.
  • Wan­neer de rode cur­ry bouil­lon is gemaakt, wor­den ande­re ingre­di­ën­ten, zoals vlees, zee­vruch­ten of tofu, en diver­se groen­ten toe­ge­voegd en gekookt in de bouil­lon om alle geu­ri­ge aroma’s te ver­sprei­den. In dit geval dus scampi!
  • Thai red cur­ry is pit­tig!!! Niet voor ieder­een toe­gan­ke­lijk dus.
  • Je kan gerust expe­ri­men­te­ren met ande­re groen­ten. Hou 1 basis­re­gel in de gaten! Voeg de groen­ten aan je cur­ry toe naar­ge­lang hun gaar­tijd. Zoe­te aard­ap­pel in ons recept heeft een lan­ge gaar­tijd, voeg je daar­en­te­gen kool of cham­pig­nons toe dan zal je kook­tijd héél wat min­der zijn.
  • Indien je zoals in ons recept werkt met groen­ten die een lan­ge­re gaar­tijd heb­ben kan je een glaas­je water of kip­pen­bouil­lon toe­voe­gen aan je cur­ry. Door de lan­ge­re kook­tijd zal dit men­gen en ervoor zor­gen dat je cur­ry niet te hard indikt.
  • De scam­pi kan je ook ver­van­gen door ande­re eiwit­ten zoals kip, vis of vlees. Wel raden we je dan aan om deze eerst te mari­ne­ren. Hoe je dit best doet kan je hier terugvinden!
  • Proef!!!!! Wan­neer je de vis­saus en palm­sui­ker toe­voegt laat je de red cur­ry even door­ko­ken maar je moet hem proe­ven. Je kan de krui­ding bij­stel­len naar je eigen smaak. De bedoe­ling is dat je een per­fec­te balans krijgt tus­sen zoet, zout, zuur en pittig.
  • De cur­ry ver­schilt van typi­sche Indi­a­se curry’s omdat de bouil­lon dun­ner is en soms bij­na soep-achtig.
  • Ook al is het pit­tig, de belang­rijk­ste ken­mer­ken van rode cur­ry zijn de fris­heid en romi­ge smaak door de kokos­melk.
  • Het gerecht wordt over­al in Thai­land gege­ten en is zowel te vin­den in top­res­tau­rants of als streetfood.
  • Thai red cur­ry wordt meest­al geser­veerd met gestoom­de rijst en wordt voor­al gege­ten als lunch of diner.
 

De online toko

De ingre­di­ën­ten die je nodig hebt voor dit recept kan je niet zomaar vin­den in je loka­le super­markt. Wel kan je ze vin­den in een toko (Azi­a­ti­sche super­markt). Helaas heb­ben velen van ons dit ook niet in hun buurt, maar niet getreurd…er is  “de onli­ne toko”. Je kan hier mak­ke­lijk alle nodi­ge ingre­di­ën­ten terug­vin­den. Bestel van­daag, mor­gen in huis!
Asian food lovers - De online toko
Asi­an food lovers — De onli­ne toko
Onze recep­ten­bun­del wer­den moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
 
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
 
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hieronder! 
Deel het gerust op je soci­al media en tag ons!.
Mis­schien heb je zelf een recept wat u met ons en onze lezers wil delen.
Voeg het dan hier toe!
KokenKoken
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op you­tu­be, Tik­Tok, FacebookPin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Thai red cur­ry met scam­pi is een klas­siek Thais gerecht. Pro­beer het en ont­dek de sma­ken van Thai­land in je bord!
Key­word thai­se rode cur­ry met kip
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!