De beste manier om vlees mals te maken!

Een vraag die je dik­wijls ziet ver­schij­nen op forums is “Wat is de bes­te manier om vlees mals te maken?”. Ook ik krijg die vraag wel eens per­soon­lijk voor­ge­scho­teld. Wel, laat ik je hier­op mijn visie en ant­woord geven.

De beste manier om vlees mals te maken
ten­de­ri­zing meat

De Aziatische keuken als basis voor het mals maken

Ik heb het voor­recht gehad om ken­nis en vaar­dig­he­den op te doen als kok in Bang­kok, Thai­land. Sinds­dien is mijn voor­lief­de voor de Azi­a­ti­sche keu­ken enkel nog maar toe­ge­no­men. Het is daar dat ik ook geleerd heb wat de bes­te manier is om een­der welk vlees mals en sap­pig te maken. 

Of het nu gaat om kip, runds, var­kens, lams of kalfs­vlees, het maakt niet uit. Deze tech­niek is toe­pas­baar op alle vlees­soor­ten. Je ver­trekt van­af een basis­ma­ri­na­de die je dan ver­der kan aan­pas­sen naar­ge­lang je gerecht.

Het is belang­rijk deze basis te ken­nen en onder de knie te krij­gen. Je zal ver­steld staan van de resul­ta­ten! Gebruik je hele filets van vlees, of snijd je lie­ver plak­ken of reepjes…het maakt niet uit. Gebruik de basis­ma­ri­na­de om te begin­nen, alvo­rens je gerecht, op een­der wel­ke manier, ver­der af te wer­ken. Je vlees wordt mal­ser en sap­pi­ger dan ooit!

Let’s get to it!

rijstazijn om vlees mals te maken
rijst­azijn

De basismarinade

De hoe­veel­he­den van deze mari­na­de zijn gericht op 500gr vlees! Heb je meer, ver­me­nig­vul­dig dan tot de juis­te hoeveelheid. 

Wat heb je nodig? :

  • 1 eiwit
  • 2 eet­le­pels rijstazijn 

Als je ver­der gaat zoe­ken op het inter­net ga je heel dik­wijls vin­den dat je rijst­azijn ook kan ver­van­gen door rijst­wijn, in de Azi­a­ti­sche keu­ken “Mirin” genoemd. Doe dit NIET! Rijst­wijn is dik­wijls heel zoet en dat gaat het eind­re­sul­taat beïn­vloe­den. Rijst­wijn als “Sake” of een gewo­ne dro­ge sher­ry zou wel kun­nen, maar toch.… Rijst­azijn is tegen­woor­dig mak­ke­lijk te vin­den. Indien je het niet in huis hebt gebruik dan wit­te wijnazijn.

  • 1 thee­le­pel zeezout
  • 1 eet­le­pel maïs­zet­meel (of aard­ap­pel­zet­meel) (Maï­ze­na ken­nen jul­lie wel.)

That’s it!

Het hoeft niet zo moei­lijk te zijn…

Meng dan al de ingre­di­ën­ten goed door elkaar. Doe je vlees erbij, en meng de mari­na­de er goed onder en door. Dek alles af met wat huis­houd­fo­lie, en laat op zijn minst een half uur rus­ten in de ijs­kast! Lan­ger kan ook, maar laat het vlees niet lan­ger dan een dag in de mari­na­de staan.

Afwerking

De basis is er, nu ligt het aan jou hoe je ver­der met je pro­duct aan de slag gaat. Gaat het om gro­te­re stuk­ken kip, kalfs of var­kens­vlees, dan kan je er voor kie­zen om het vlees eerst kort te blan­che­ren. Hier­mee bedoel ik, zet een kook­pot met vol­doen­de water op het vuur, breng het water aan de kook, en leg dan het vlees in het koken­de water. Doe dit voor maxi­mum 30 secon­den. Haal het vlees eruit, en nu kan je ver­der met bak­ken, gril­len, fri­tu­ren, … wat je maar wil.

Als het gaat om runds of lams­vlees, of je hebt reep­jes of blok­jes gesne­den van ander vlees, dan zou ik dit per­soon­lijk niet doen. Gebruik het vlees recht­streeks uit de mari­na­de om direct te bak­ken, gril­len, wokken, …

Hier­on­der kan je de mari­na­de en tech­niek nog eens bekij­ken in een video waar­in ze de tech­niek toe­pas­sen met kip. Dan krijg je een beter idee.

De bes­te manier om vlees mals te maken.

Tot slot

Dit is vol­gens mij de bes­te manier om vlees mals en sap­pig te maken (en te behou­den) tot na de berei­ding. Heer­lijk gekorst van­bui­ten, en super sap­pig van­bin­nen. Toe­ge­ven, in de Azi­a­ti­sche keu­ken gebruikt men dit voor­al voor het vlees dat ver­werkt wordt in wok­ge­rech­ten. Maar ikzelf doe het ook met hele stuk­ken vlees alvo­rens ze te gril­len op de BBQ of in de oven. En ja, ook met lams of rund­vlees. Pro­beer het! Experimenteer! 

Je kan ook ande­re krui­den toe­voe­gen in de mari­na­de. Ik durf ook wel eens cur­ry-poe­der te gebrui­ken of kip­pen­krui­den. Snip­per wat salie en roze­ma­rijn fijn voor lams­vlees. Thijm kan ook…

Maak reep­jes van vlees om ze erna op stok­jes te rij­gen, maak kebabs.…en mari­neer ze alvo­rens te grillen…De moge­lijk­he­den zijn ein­de­loos, laat je niet inper­ken. Pro­beer het, en je zal ver­steld staan van het resul­taat! Daar ben ik zeker van. 

Nog een laat­se tip! Niet enkel vlees maar ook vis en zee­vruch­ten kan je op deze manier mari­ne­ren alvo­rens ze toe te voe­gen aan je wok­ge­rech­ten! Scam­pi, reep­jes kabel­jauw, zee­dui­vel of zee­baars. Ga aan de slag ermee.

Heb je deze tech­niek uit­ge­pro­beerd? Erva­rin­gen? Laat uw reac­tie ach­ter onder dit bericht.

Zo hel­pen en leren we van mekaar. Dat is uit­ein­de­lijk toch de bedoeling.

Zelf aan de slag met een gerecht waar je deze tech­niek op kan toe­pas­sen? Hier heb je een voorbeeld.

HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op Facebook, Pin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.

Zo, ik hoop dat je nu een beter inzicht hebt over wat de bes­te manier om vlees mals te maken is.

Liliesfood - Wie zijn we?
Liliesfood

We zijn een gezin, opge­groeid in een leef­we­reld waar eten en drin­ken altijd een hoofd­rol heeft gespeeld. Als “een rode draad” heeft zich dit tot op van­daag door­heen ons leven geweven.

Geef een reactie

error: Deze inhoud is beschermd!