Jay Fai…Streetfood-bar met een Michelin ster.

#My Kitchen Heroes — 5

Jay Fai, ook bekend als “Raan Jay Fai”, is een street­food-bar in Bang­kok, Thai­land. Het draagt de bij­naam van haar gelijk­na­mi­ge eige­naar, wiens ech­te naam Supi­nya Jun­su­ta is. Het res­tau­rant ser­veert voor­na­me­lijk wok­ge­rech­ten met zee­vruch­ten en is ondanks de hoge prij­zen zeer popu­lair bij eet­lief­heb­bers. De street­food-bar kreeg name­lijk één ster in de Miche­lin­gids van Bang­kok in 2018, en heeft deze tot op van­daag weten te behouden.

Icon Award Raan Jay Fai
Icon Award Raan Jay Fai

Hoe het begon

Supi­nya Jun­su­ta was de doch­ter van Chi­ne­se immi­gran­ten die nood­les ver­koch­ten in Thai­land om in hun levens­on­der­houd te voor­zien. Zij was ech­ter niet zo goed in koken en het was haar jon­ge­re zus die het haar stap voor stap leer­de. Supi­nya ging aan­van­ke­lijk niet aan het werk in het fami­lie­be­drijf dat haar vader ooit begon. In plaats daar­van werk­te ze enke­le jaren als naai­ster, tot dat een brand haar ertoe aan­zet­te om te gaan koken. 

Supi­nya was al in de der­tig toen ze haar stree­food-bar “Raan Jay Fai” open­de in de jaren ’80. Ze ser­veer­de aan­van­ke­lijk ook nood­les, voort­bou­wend op de recep­ten van haar moe­der. Hier­na breid­de ze gelei­de­lijk haar reper­toi­re uit. Ze expe­ri­men­teer­de en ont­wik­kel­de haar eigen recep­ten en tech­nie­ken. Zee­vruch­ten wer­den haar “key”-ingrediënt om te gebrui­ken. Jay reis­de door­heen Azië in een zoek­tocht naar bete­re ingre­di­ën­ten. Enkel de bes­te pro­duc­ten komen terecht in haar wok. Het res­tau­rant kreeg een gesta­ge stroom vol­ge­lin­gen, en is sinds­dien uit­ge­groeid tot een van de beroemd­ste street­food-bars in de stad.

Locatie

Het res­tau­rant van Jay Fai ligt aan Maha Chai Road, in de wijk die bekend staat als Sam­ran Rat of Pra­tu Phi in het Phra Nak­hon dis­trict van Bang­kok. Haar street­food-bar is schaars inge­richt, met groe­ne bete­gel­de muren, een­vou­di­ge tafels en kruk­ken als zit­plaat­sen. Supi­nya kookt aan de zij­kant van de bar, in open­lucht met behulp van twee houtskoolvuren. 

Jay Fai is open van woens­dag tot zon­dag van 9.00 tot 21.00 uur. Voor reser­ve­rin­gen, e‑mail jayfaibangkok@gmail.com.

Maha Chai Road, Sam­ran Rat, Phra Nak­hon, Bang­kok 10200, Thailand.

Jay Fai Bangkok Menu

Jay Fai werkt dus voor­al met zee­vruch­ten en legt daar­bij de nadruk op kwa­li­teit! Dit merk je dan wel in haar prij­zen. Als je gaat ver­ge­lij­ken met haar con­cur­ren­ten, dan merk je dat Jay Fai’s prij­zen veel hoger lig­gen dan de gewo­ne street­food. Een van haar bekend­ste gerech­ten is bij­voor­beeld een ome­let van krab­vlees, die meer dan 1000 baht kost (zo’n 25€). Een nor­ma­le prijs zou je den­ken (want dit beta­len we hier ook snel voor een gerecht in een pub of taver­ne). Maar in Thai­land ligt dit toch wel iets­je anders.

Indien je in de nabije toe­komst in Bang­kok mag ver­toe­ven, pro­beer dan zeker een kruk te bemach­ti­gen bij Jay Fai! Als tip geven we je 4 gerech­ten die zeker de moei­te waard zijn:

Liliesfood - Wie zijn we?
Liliesfood

We zijn een gezin, opge­groeid in een leef­we­reld waar eten en drin­ken altijd een hoofd­rol heeft gespeeld. Als “een rode draad” heeft zich dit tot op van­daag door­heen ons leven geweven.

Omelet van Krab

Het is een waar genot om Jay Fai dit gerecht boven het houts­kool­for­nuis te zien berei­den. Het ei en krab­vlees gaan samen de wok in en wor­den haast gefri­tuurd to een goud­brui­ne bur­ri­to. Als je in het don­zi­ge kus­sen snijdt, zie je sap­pi­ge, roy­a­le stuk­ken zoe­te krab, bij­een­ge­hou­den door net genoeg ei.

Omelet met krab - Jay Fai
Ome­let met krab — Jay Fai
Verdronken Noodles

Jay Fai’s “phad kee mao talay” is een gerecht van plat­te rijst­noe­dels geroer­bakt met een pit­ti­ge saus, basi­li­cum­blaad­jes, ver­se chi­li, knap­pe­ri­ge kokos­palm­har­ten en ver­se zee­vruch­ten. De nood­les heb­ben een roke­ri­ge toets, een knip­oog naar Jay Fai’s bekwaam­heid op de houts­kool­ge­stook­te fornuizen.

Drunken noodles
Drun­ken noodles
Tom Yum soep

Deze Tom Yum Soep is de klas­sie­ke Thai­se soep van gar­na­len en ande­re ver­se ingre­di­ën­ten, zoals citroen­gras, laos­wor­tel en limoen.

Tom Yum soep
Tom Yum soep
Gele Curry met krab

Jay Fai’s ver­sie van “poo phad phong karee” bevat dezelf­de roy­a­le stuk­ken krab­vlees als die in haar befaam­de krab-ome­let, geroer­bakt met eie­ren en uien in een geu­ri­ge en romi­ge gele kerriesaus.

Gele Curry met krab
Gele Cur­ry met krab

Het leven na de sterren — Jay Fai’s signature dishes!

Jay Fai

Tot slot

Men­sen die me ken­nen weten dat ik een zwak heb voor de Azi­a­ti­sche keu­ken, en dan zeker de Tha­ï­se. Mis­schien daar­mee dat ik Jay Fai mee wou opne­men in #My Kit­chen Heroes. Het hoe­ven niet altijd de klin­ken­de namen aan de top van de gas­tro­no­mie te zijn. Zelf heb ik een tijd gewerkt als kok in Bang­kok, en Raan Jay fai was toen al een begrip. Het was op wan­del­af­stand van de pub waar ik toen werkte. 

Jay Fai is een plek waar zowel taxi­chauf­feurs als fijn­proe­vers lyrisch over zijn en het is gemak­ke­lijk te zien waar­om. De loka­le legen­de Jay Fai, die haar ken­mer­ken­de bril draagt, gaat door met wat haar vader 70 jaar gele­den begon. Als je haar bezig ziet dan zie je niet alleen pas­sie voor eten, maar je voelt en proeft het ook gewoon. En dat is waar we het voor doen! 

Zin om zelf aan de slag te gaan met de wok. Zin in Oos­ter­se gerech­ten? Klik hier!

Erva­rin­gen? Jay Fai zelf bezocht? Laat uw reac­tie ach­ter onder dit bericht.

HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op Facebook, Pin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.

Jay Fai…dat ze nog lang haar wok­ge­rech­ten mag ser­ve­ren aan top­ni­veau, in de hoop dat ik er ooit nog eens terug mag passeren.

RAAN_JAY_FAI
RAAN_JAY_FAI

Geef een reactie

error: Deze inhoud is beschermd!