Keukentechnieken — Blancheren

blancheren

Keukentechnieken — Blancheren

Blan­che­ren is het kort koken in gezou­ten water om opti­ma­le smaak en kleur te behou­den van een ingrediënt.
5 from 1 vote
Prep Time 10 mins
Cook Time 2 mins
Total Time 12 mins
Cour­se basis­ken­nis, blan­che­ren, Keukentechnieken
Cui­si­ne Basis­keu­ken, Frans
Ser­vings 1 voor­de­len
Calo­ries 1 kcal

Ingrediënten
  

Instructies
 

 • Om een pro­duct te blan­che­ren brengt men eerst licht gezou­ten water aan de kook in een rui­me pan.
 • Wan­neer het water kookt wordt het pro­duct, voor­na­me­lijk groen­ten, toegevoegd.
 • Men laat alles terug aan de kook komen en 1 tot 2 minu­ten door­ko­ken. Ten­zij het gaat over blad­groen­ten, deze heb­ben maar enke­le secon­den nodig.
 • Nadien giet men alles af in een zeef en ouder koud stro­mend water.
 • Het kook­pro­ces wordt hier onmid­del­lijk door gestopt, en het pro­duct behoud zijn kleur en versheid.

Ook een ijsbad kan hier voor dienen!

 • Leg het pro­duct na het blan­che­ren onmid­del­lijk in een meng­kom gevuld met koud water en ijsblokken.

Notities

Blancheren

Bla­che­ren is een keu­ken­tech­niek waar­mee het ingre­di­ënt of pro­duct  kort gekookt wordt in gezou­ten water om opti­ma­le smaak en kleur te behouden.


TIPS EN INFO

Oorsprong - Frankrijk
Oor­sprong — Frankrijk
Voor wan­neer je groe­ten wil invriezen:
 • We vrie­zen groen­ten ook wel eens in omdat dit ook het ver­ou­de­rings­pro­ces ver­traagt, maar het  wordt niet hele­maal gestopt. 
 • Daar­om moe­ten de mees­te groen­te­soor­ten een metho­de van warm­te­be­han­de­ling onder­gaan. Blan­che­ren dus, om de rij­pen­de enzy­men te inac­ti­ve­ren en kleur, tex­tuur en smaak te behouden. 
 • De mees­te bevro­ren groen­ten die geblan­cheerd zijn, blij­ven goed houd­baar voor negen tot twaalf maanden. 
 • De vol­gen­de keer dat je dus bv je boon­tje in de diep­vrie­zer wil invrie­zen, denk dan aan deze tip. Blan­che­ren is de boodschap!
 • Soms wordt blan­che­ren ook gebruikt om ingre­di­ën­ten te zui­ve­ren van onreinheden.
 • Denk aan been­de­ren waar­van met het bloed en onrein­he­den wil ver­wij­de­ren om fond te trek­ken.
Onze recep­ten­bun­del wer­den moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hier­on­der en beoor­deel het met wat sterren.
Mis­schien heb je zelf een recept wat u met ons en onze lezers wil delen. 
Voeg het dan hier toe!
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op Facebook, Pin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Blan­che­ren is een geken­de keu­ken­tech­niek die we niet kun­nen mis­sen in onze keuken.
Key­word basis­keu­ken, blan­che­ren, keukentechnieken
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!