Mosselen natuur

mosselen natuur

Mosselen natuur

Mos­se­len natuur! Het zwar­te goud is er weer, en bereid op een heel sim­pe­le manier vind ik ze nog steeds het lekkerst!
5 from 1 vote
Prep Time 25 mins
Cook Time 10 mins
Total Time 35 mins
Cour­se Bel­gisch, Hoofd­ge­rech­ten, mosselgerechten
Cui­si­ne Bel­gisch, Schaal en Schelp­die­ren, Vlaams
Ser­vings 4 per­so­nen
Calo­ries 627 kcal

Materiaal — Benodigdheden

Ingrediënten
  

 • 4 kg mos­se­len
 • 1 vers bos­je plat­te of bladpeterselie
 • 4 uien
 • 4 tak­jes tijm
 • 2 sten­gels bleek­sel­der met blad
 • 80 gr gezou­ten roomboter
 • vers gema­len peper van de molen
 • Scheut water

Instructies
 

Maak je mosselen proper!

 • Doe je aan­ge­koch­te mos­se­len in koud gezou­ten water in de goot­steen (Ze ster­ven in zoet water).
 • Spoel ze heel kort een paar keer door.
 • Con­tro­leer elke mos­sel appart op dat de schelp nog geslo­ten is. (Ja! Stuk per stuk!)
 • Mos­se­len die blij­ven open­staan, of waar­van de schelp stuk is zijn dood, en dus goed voor de vuilnisbak.
 • Neem elke mos­sel eens vast en knijp ze zacht tus­sen duim en wijsvinger.
 • Mos­se­len die niet meer goed zijn, of even­tu­eel nog slib of zand bevat­ten zul­len snel breken.
 • Gooi ook deze exem­pla­ren weg. (Je wil immers niet dat er zand tus­sen je uit­ein­de­lij­ke berei­ding zit.)
 • Haal ook even­tu­eel de kok­kels en ander vuil van de schelp met een aardappelmesje.
 • Spoel de mos­se­len nog een 2de en 3e keer onder koud stro­mend water.
 • Laat mos­se­len dus nooit in gewoon koud water lig­gen want dan ster­ven ze!

Versnijd je mosselgroenten!

 • Dit mag rede­lijk fijn gesne­den zijn!
 • Snijd sel­der en peter­se­lie in fij­ne­re stukjes.
 • De uien snijd je in dun­ne ringen.

Mosselen koken

 • Vul de bodem van je mos­sel­pot met sel­der, ui en peterselie.
 • Rits de blaad­jes van een tak­je tijm en voeg toe aan je groenten.
 • Vul de pot met je mosselen.
 • Neem je peper­mo­len en geef een paar goe­de draai­en boven­op je mosselen.
 • Voeg een scheut water toe! (Zo heb je genoeg jus!)
 • Zet je pan op het vuur met deksel.
 • Kook de mos­se­len 1 keer op! (Als het kook­vocht naar boven komt tegen je dek­sel is het goed!)
 • Haal het dek­sel van de pot, en schud je mos­se­len op zodat groen­ten en mos­se­len gemend zijn. (Doe dit met een keu­ken­hand­doek zodat je jezelf niet verbrand.)
 • Zet de pot met dek­sel terug op het vuur!
 • Kook opnieuw kort 1 keer op.
 • Haal van het vuur!
 • Leg een klont­je gezou­ten room­bo­ter van 20gr boven­op je mos­se­len en zet je dek­sel even terug op de mos­se­len zodat de boter kan smel­ten over de mos­se­len. (Opge­let, zet je mos­se­len niet meer terug op het vuur! We wil­len geen rubber!)
 • Schud de mos­sel­pot nog eens op.
 • Haal het dek­sel van je pot.
 • Klaar!
 • Ser­veer met mos­sel­saus, frie­ten of brood. En natuur­lijk een goed glas bier!

Notities

Mosselen natuur!

Mos­se­len natuur! Ze zijn er weer en het liefst heb ik ze zo sim­pel moge­lijk! Proef de pure smaak! Een mos­sel hoeft geen tier­lan­tijn­tjes! Wat niet wil zeg­gen dat ze anders bereid niet lek­ker kun­nen zijn, maar het pro­duct op zich is gewoon al top!

INFO EN TIPS

 • Was en con­tro­leer je mos­se­len gron­dig! Dit is eigen­lijk het mees­te werk, maar tevens ook het belang­rijk­ste. Nie­mand wil een slech­te, dode of zand­mos­sel in de pot. Dan is je hele pot om zeep!
 • Vele recep­ten voe­gen look en wit­te wijn stan­daard toe voor het berei­den van ‘mos­se­len natuur’. Voor mij gaat dit niet op. Natuur is natuur, en de mos­sel hoeft geen wit­te wijn of look om puur te eten.
 • Mos­se­len kan je op ver­schil­len­de manie­ren berei­den. ‘Mos­se­len natuur’ zoals hier is puur en heer­lijk van smaak, maar ook in de pan, met look of room, wit­te wijn of zelf op z’n Thaïs zijn ze heer­lijk. Je kan ze ook ver­wer­ken in ande­re gerech­ten zoals een risot­to.
 • Meest­al gebrui­ken we de Zeeuw­se mos­se­len, maar heb je de Fran­se tegen­han­ger als eens gepro­beerd? Klein maar fijn en bom­vol smaak.…De BOUCHOT mos­sel. Een aanrader!
 • Wil je mos­se­len met wit­te wijn? Sim­pel, ver­vang de scheut water door een scheut dro­ge wit­te wijn.
 • Mos­se­len met look? Leg 2 gesnip­per­de teen­tjes look bij de groenten!
 • Gooi het mos­sel­vocht (het kook­vocht) niet weg! Je kan er een heer­lijk mos­sel­soep­je van maken, waar­in je even­tu­eel over­ge­ble­ven mos­se­len kan in verwerken.
 • Het recept voor onze mos­sel­saus kan je hier vinden!
 • Wil je meer weten over de mos­sel? Klik hier!

Welke wijn bij mosselen?

Voor een meer uit­ge­brei­de uit­leg over wel­ke wijn bij mos­se­len ver­wij­zen we je naar ons ver­haal over de mos­sel. Maar een top­wijn die wij enorm graag drin­ken bij onze mos­se­len is de Reser­ve Char­don­nay 2019. Je kan hem vin­den bij onze part­ner Vivi­no.
 
Onze recep­ten­bun­del wer­den moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hier­on­der en beoor­deel het met wat sterren.
Mis­schien heb je zelf een recept wat u met ons en onze lezers wil delen. 
Voeg het dan hier toe!
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op You­Tu­beFacebook, Pin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Mos­se­len natuur! Lek­ker­nij uit Zeeland!
Key­word mos­se­len natuur, mos­se­len op thai­se wijze
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!