Demi glace — saus

demi - glace

Demi glace — saus

Een demi gla­ce saus is een saus die als basis dient voor de berei­ding van aller­lei ande­re sau­sen. Ze wordt bereid op basis van een brui­ne fond, en vormt een fun­da­ment voor bij­na alle brui­ne vlees­sau­sen. Ook zijn er gerech­ten waar de saus op zich­zelf gebruikt wordt!
5 from 2 votes
Prep Time 15 mins
Cook Time 5 hrs 30 mins
Total Time 5 hrs 45 mins
Cour­se Basis­ge­rech­ten, basis­ken­nis, sau­sen, Sauzen
Cui­si­ne Basis­keu­ken, Frans, Sauzen
Ser­vings 2 liter
Calo­ries 893 kcal

Ingrediënten
  

Instructies
 

 • Zet je braad­pan op het vuur met de boter.
  wat boter
 • Laat de boter smel­ten tot ze bruist.
 • Fruit spek­zwoerd, grof gehak­te ui en wor­tel aan op een hoog vuur.
  80 gr spek­zwoerd, 5 stuks uien, 6 stuks wortel
 • Voeg de toma­ten­pu­ree toe, roer om en laat 2 minu­ten meebakken.
  3 el tomatenpuree
 • Bestrooi met de bloem, roer om en laat nog eens 4 minu­ten meebakken.
  3 el bloem
 • Voeg de brui­ne fond toe, samen met de geplet­te peper­kor­rels, gepers­te look en bou­quet gar­ni.
  3 liter brui­ne fond, 1 tl wit­te peper­kor­rels, 6 tenen knof­look, 1 stuk bou­quet garni
 • Breng al roe­rend aan de kook.
 • Zet je vuur lager (tot op een minimum).
 • Laat dit meng­sel half afge­dekt 5 uur zacht­jes trek­ken om een laag vuur.
 • Schep regel­ma­tig het schuim af met een schuim­spaan, en voeg even­tu­eel wat brui­ne fond toe als de mas­sa te hard inkookt.
 • Giet door een fij­ne punt­zeef.
 • Kruid af met wat peper en zout naar smaak.
  wat peper, wat zout
 • Uw demi gla­ce saus is nu klaar voor gebruik en/of ver­de­re verwerking.

Notities

Demi glace — saus

Een demi gla­ce saus is een saus die als basis dient voor de berei­ding van aller­lei ande­re sau­sen. Ze wordt bereid op basis van een brui­ne fond, en vormt een fun­da­ment voor bij­na alle brui­ne vlees­sau­sen. Ook zijn er gerech­ten waar de saus op zich­zelf gebruikt wordt!
KokenKoken

TIPS EN INFO

 • U kan ook de demi gla­ce saus zelf wat ver­der laten inko­ken tot saus dik­te om een pure, don­ke­re vlees­saus te verkrijgen.
 • Demi gla­ce bete­kent eigen­lijk “inko­ken tot de helft”. De basis waar­mee je start wordt inge­kookt en gere­du­ceert tot de helft waar­mee de smaak geper­fec­ti­o­neerd wordt.
 • Het ori­gi­ne­le recept voor demi-gla­ce werd opge­te­kend en geco­di­fi­ceerd door Geor­ges Augus­te Escof­fier, een beroem­de Fran­se chef-kok en culi­nair schrij­ver, maar het is ondui­de­lijk of Escof­fier kan wor­den gecre­di­teerd als de uit­vin­der van de saus.
 • Tegen­woor­dig wordt deze smaak­vol­le saus voor­al gebruikt als bij­ge­recht bij vlees, maar hij kan ook wor­den gebruikt als smaak­ma­ker bij diver­se soe­pen en stoofschotels.
 • De saus is zeer veel­zij­dig in com­bi­na­tie met ande­re ingre­di­ën­ten en dient als basis voor ande­re sau­zen zoals Chaus­seur, Poi­vra­de, Robert, en Bordelaise.
 • Een han­di­ge tip is om de saus gepor­ti­o­neerd in te vrie­zen. Een han­dig hulp­mid­del hier­voor zijn ijs­blok­jes vor­men. Por­ti­o­neer, vries in, haal de por­ties de dag nadien uit de vor­men en bewaar ze in je vrie­zer in een ziplock-zak. Zo heb je steeds demi-gla­ce bij de hand. De video hier­on­der laat je het zien.
Proef, geniet .… en smakelijk!
Onze recep­ten­bun­del wer­den moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
 
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
 
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hier­on­der of deel het op je soci­al media.
Mis­schien heb je zelf een recept wat u met ons en onze lezers wil delen.
Voeg het dan hier toe!
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op you­tu­beFacebookPin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Demi gla­ce — saus! Een klas­sie­ker die je onder de knie moet krijgen!

Voedingswaarde :

Nutri­ti­on Facts
Demi gla­ce — saus
Ser­ving Size
 
2 L
Amount per Serving
Calo­ries
893
% Dai­ly Value*
Fat
 
36
g
55
%
Satu­ra­ted Fat
 
12
g
75
%
Trans Fat
 
0.1
g
Polyun­sa­tu­ra­ted Fat
 
5
g
Monoun­sa­tu­ra­ted Fat
 
16
g
Cho­les­te­rol
 
53
mg
18
%
Sodi­um
 
8572
mg
373
%
Pot­as­si­um
 
7753
mg
222
%
Car­bo­hy­dra­tes
 
57
g
19
%
Fiber
 
1
g
4
%
Sugar
 
23
g
26
%
Pro­tein
 
91
g
182
%
Vita­min A
 
1296
IU
26
%
Vita­min C
 
4
mg
5
%
Cal­ci­um
 
367
mg
37
%
Iron
 
13
mg
72
%
* Per­cent Dai­ly Valu­es are based on a 2000 calo­rie diet.
Key­word demi gla­ce, demi gla­ce saus
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!