Espresso Martini

Espresso martini

Espresso Martini

Espres­so Mar­ti­ni! Een kof­fie­cock­tail met espres­so, wod­ka en kah­lua. Het is de ide­a­le oppep­per en ultie­me cock­tail voor koffieliefhebbers. 
5 from 1 vote
Prep Time 5 mins
Cook Time 0 mins
Total Time 5 mins
Cour­se Cock­tails, dran­ken, Drinks
Cui­si­ne Cock­tails, Dranken
Ser­vings 1 cock­tail
Calo­ries 164 kcal

Materiaal — Benodigdheden

Espresso machine
Espres­so machi­ne (gebruik ech­te espres­so voor het bes­te resultaat!)

Ingrediënten
 
 

Instructies
 

 • Doe de wod­ka, kah­lua en espres­so in een cock­tail­sha­ker met ijs.
  40 ml Wod­ka, 20 ml Kah­lua, 20 ml espres­so kof­fie, 5 ijs­blok­jes
 • Schud 30 secon­den krachtig.
 • Schenk dan, met behulp van de strai­ner, uit in een mar­t­i­ni­glas. (De ijs­blok­jes mogen niet mee in het glas.)
 • Zorg dat het schuim mee­komt naar het glas, des­noods schraap je het uit de shaker.
 • Gar­neer met 3 kof­fie­bo­nen op het schuim.
  3 kof­fie­bo­nen
 • Je espres­so mar­ti­ni is klaar!
 • Ser­veer onmiddellijk.

Notities

Espresso martini.

Als schaam­te­lo­ze kof­fie­ver­slaaf­de is dit een van mijn favo­rie­te cock­tails. Gemaakt met espres­so, wod­ka en Kah­lua is de cock­tail een lek­ker maar ook ‘gevaar­lijk’ goed. Drink dus met mate!


INFO EN TIPS:

 • Koel de kof­fie zodat het ijs niet smelt in je sha­ker. Indien je war­me espres­so zou gebrui­ken smel­ten de ijs­blok­jes en is je espres­so mar­ti­ni om zeep!
 • Gebruik espres­so­kof­fie uit een goe­de espres­so­ma­chi­ne! Dit geeft een mooi schuim op de kof­fie, met als gevolg een mooie schuim­laag op je cocktail!
 • Indien je instant kof­fie, kof­fie van pads of cap­su­les gebruikt krijg je de nodi­ge schuim­laag niet. Je hebt een goe­de machi­ne nodig.
 • Toch weet ik dat velen onder ons geen espres­so­ma­chi­ne in huis heb­ben, dus ik ben gaan zoe­ken naar een manier om een beet­je ‘vals’ te spe­len. 
  Je kan een half eiwit toe­voe­gen aan je sha­ker. Dit eiwit zal er voor zor­gen dat je toch een prach­ti­ge schuim­laag krijgt, zon­der de smaak te beïn­vloe­den. Het schuim is immers nodig om je kof­fie­bo­nen te laten drij­ven op je espres­so martini.
 • Ser­veer deze cock­tail op zich­zelf, maar hij gaat ook goed samen met cho­co­la­de cake of tira­mi­su!
 • Ben je op zoek naar de bes­te kof­fie? Bonen, voor­ge­ma­len, pads of cups? Onze part­ner ‘Ver­se Maling’ kan je hier­mee hel­pen. Top­kof­fie gele­verd aan huis. 10% kor­ting bij je eer­ste bestelling!
 • Wil je meer weten over kof­fie? Klik hier!
 • Zin in meer cock­tails? Bloody mary, cai­pir­in­ha, dry mar­ti­ni, porn­star mar­ti­ni, limon­cel­lo tonic, … en meer kan je terug­vin­den in onze recep­ten­bun­del!

Wat is Kahlua?

Kah­lua is een likeur met kof­fies­maak afkom­stig uit de Ver­a­cruz regio in Mexi­co. Het is een dun­ne, zoe­te siroop. De drank is bruin van kleur. Naast de vol­le smaak van Ara­bi­ca kof­fie­bo­nen zul je ook aan­ge­na­me toet­sen van cho­co­la­de terug­vin­den. Dit maakt dat de likeur goed op zich­zelf, in de kof­fie, in cock­tails of bij des­serts werkt. Kah­lua heeft dus de kof­fies­maak die nodig is voor een gewel­di­ge Espres­so Mar­ti­ni!  Ook lek­ker indien het geschon­ken wordt, puur over ijs.
Onze recep­ten­bun­del wer­den moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
 
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
 
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hier­on­der of deel het op je soci­al media.
Mis­schien heb je zelf een recept wat u met ons en onze lezers wil delen.
Voeg het dan hier toe!
KokenKoken
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op you­tu­beFacebookPin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Espres­so mar­ti­ni! Indien je zowel een kof­fie als cock­tail­lief­heb­ber bent, niet twij­fe­len! Pro­beer het eens!

Voedingswaarde :

Nutri­ti­on Facts
Espres­so Martini
Ser­ving Size
 
1 cock­tail
Amount per Serving
Calo­ries
164
% Dai­ly Value*
Fat
 
0.1
g
0
%
Satu­ra­ted Fat
 
0.04
g
0
%
Polyun­sa­tu­ra­ted Fat
 
0.04
g
Sodi­um
 
8
mg
0
%
Pot­as­si­um
 
23
mg
1
%
Car­bo­hy­dra­tes
 
10
g
3
%
Sugar
 
9
g
10
%
Pro­tein
 
0.04
g
0
%
Vita­min C
 
0.04
mg
0
%
Cal­ci­um
 
3
mg
0
%
Iron
 
0.03
mg
0
%
* Per­cent Dai­ly Valu­es are based on a 2000 calo­rie diet.
Key­word Espres­so martini
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!