pornstar martini

Pornstar Martini

pornstar martini

Dit Porn­star mar­ti­ni recept is zoet en zuur. Visu­eel opwin­dend met een schui­mi­ge top en een drij­ven­de hal­ve pas­sie­vrucht. Geser­veerd met een glaas­je pro­sec­co ernaast is dit een cock­tail die zeker indruk maakt! 
5 from 1 vote
Prep Time 5 mins
Cook Time 0 mins
Total Time 5 mins
Cour­se Cock­tails, dran­ken, Drinks
Cui­si­ne Cock­tails, Dranken
Ser­vings 1 cock­tail
Calo­ries 417 kcal

Ingrediënten
  

Instructies
 

 • Doe ijs­blok­jes in je cock­tail­sha­ker.
  Ijs­blok­jes
 • Voeg dan , , en toe.
  50 ml Pas­soa, 50 ml Vod­ka, 15 ml Vanillesiroop
 • Voeg nu vers limoen­sap toe, , gevolgd door het passievruchtensap.
  25 ml vers Limoen­sap, 50 ml Pas­sie­vruch­ten­pu­ree, 50 ml Passievruchtensap
 • Sluit ver­vol­gens het dek­sel van je sha­ker en schud krach­tig gedu­ren­de onge­veer 30 seconden.
 • Neem ver­vol­gens je strai­ner en zeef de vloei­stof in je cock­tail­glas
 • Leg voor­zich­tig een hal­ve ver­se pas­sie­vrucht op je porn­star martini.
  ½ Pas­sie­vrucht
 • Giet een bor­rel­glaas­je pro­sec­co in een gekoeld bor­rel­glas.
  50 ml Pro­sec­co in een bor­rel­glas voor bij de cocktail
 • Je porn­star mar­ti­ni is klaar! Enjoy!

Notities

Pornstar Martini

De porn­star mar­ti­ni cock­tail is zoet en zuur tege­lijk. De pas­sie­vrucht speelt hier een hoofd­rol! Als je geen fan bent van een tra­di­ti­o­ne­le mar­ti­ni (met gin), pro­beer dan dit sma­ke­lij­ke alternatief.


INFO EN TIPS

Pornstar martini oorsprong - U.K.
Porn­star mar­ti­ni oor­sprong — U.K.
 • In cock­tail­ter­men is dit porn­star mar­ti­ni recept een rela­tie­ve nieuw­ko­mer, maar toch wordt de cock­tail nu al een ‘moder­ne klas­sie­ker’ genoemd.
 • Hij werd in 1999 uit­ge­von­den door Dou­g­las Ankrah, die eige­naar was van de popu­lai­re Lon­den­se ‘The Town­hou­se’ bar.
 • Van­we­ge de con­tro­ver­si­ë­le naam hoor je deze popu­lai­re cock­tail vaak aan­ge­duid als een ‘pas­si­on star mar­ti­ni’ of een ‘mave­rick martini’.
 • In tegen­stel­ling tot wat de naam doet ver­moe­den, heeft deze cock­tail niet veel gemeen met een klas­sie­ke Martini.
 • In dit recept gebrui­ken we een glaas­je ijs­ge­koel­de pro­sec­co, maar indien je het nog wat wil ‘uplif­ten’, ser­veer er dan een glaas­je cham­pag­ne bij!
 • Al snel na de uit­vin­ding werd deze weel­de­ri­ge cock­tail een vas­te waar­de in bars in het Ver­e­nigd Konink­rijk. In 2018 was het naar ver­luidt de meest popu­lai­re cock­tail in Groot-Brittannië. 
 • Deze cock­tail wordt meest­al geser­veerd in een cou­pe of een mar­t­i­ni­glas en wordt gegar­neerd met een hal­ve ver­se passievrucht.
 • Pro­sec­co of cham­pag­ne wordt geser­veerd in een bor­rel­glas, en de drank­jes moe­ten om en om wor­den genipt.
Onze recep­ten­bun­del wer­den moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
 
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
 
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hier­on­der of deel het op je soci­al media.
Mis­schien heb je zelf een recept wat u met ons en onze lezers wil delen.
Voeg het dan hier toe!
KokenKoken
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op you­tu­beFacebookPin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Porn­star mar­ti­ni is een heer­lij­ke cock­tail die je het hele jaar door kan drin­ken! Pro­beer hem!
Key­word porn­star martini
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!