Dry Martini

Dry martini

Dry Martini

Dry mar­ti­ni is een klas­sie­ke cock­tail gemaakt met gin, dro­ge ver­mouth en oran­ge bit­ters. Je roert hem met ijs­blok­jes! Je schud hem niet! Heel klas­siek, en sim­pel om te maken. Een­voud siert!
5 from 1 vote
Prep Time 5 mins
Cook Time 0 mins
Total Time 5 mins
Cour­se Cock­tails, dran­ken, Drinks
Cui­si­ne Cock­tails, Dranken
Ser­vings 1 cock­tail
Calo­ries 201 kcal

Ingrediënten
  

Instructies
 

 • Doe de gin, dro­ge ver­mout en oran­je bit­ters in je cocktailshaker.
  75 ml gin, 15 ml dro­ge ver­mout, 1 scheu­tje oran­je bitters
 • Voeg 5 ijs­blok­jes toe.
  5 ijs­blok­jes
 • Roer met een bar­le­pel 30 tot 40 sec. de drank door zodat hij koud is.
 • Giet hem over in een gekoeld mar­t­i­ni­glas met je strai­ner (zeef­je).
 • Gar­neer met een schijf­je citroen­schil en een olijf op een cocktailprikker.
  1 schijf­je citroen­schil, 1 groe­ne olijf
 • Ser­veer.

Notities

Dry Martini

Ondanks de stren­ge eisen van een bepaal­de fic­tie­ve Brit­se spi­on, is de cock­tail bedoeld om geroerd te wor­den, niet geschud. Hij moet hel­der zijn, zon­der ijs­schil­fers of ijs­blok­jes. Maar roer hem wel 30 tot 40 secon­den om de juis­te ver­dun­ning te krij­gen die nodig is om de ingre­di­ën­ten in balans te bren­gen. Zeef de cock­tail ver­vol­gens in het gekoel­de glas dat ook de naam van de cock­tail draagt. Draai er een citroen­schil over, een ont­pit­te groe­ne olijf erbij en je hebt het: een Dry Martini!


INFO EN TIPS

UNITED STATES OF AMERICA
 • Wie mix­te ’s werelds eer­ste Mar­ti­ni? Het is een goe­de vraag, maar je zou in een heel diep, don­ker konij­nen­hol kun­nen ver­dwa­len om daar ach­ter te komen. Was het een Cali­for­ni­sche goud­zoe­ker tij­dens de goud­koorts van 1849 of de bar­man van een New York City hotel 50 jaar later? Waar­schijn­lijk is de Mar­ti­ni een cock­tail die op meer­de­re plaat­sen tege­lijk op de markt kwam, toen bar­man­nen begon­nen te expe­ri­men­te­ren met gin en dro­ge ver­mout. Hoe dan ook, geen enkel ver­haal geeft je zo’n geluk­za­lig en tevre­den gevoel als een klas­sie­ke, goed gemaak­te Dry Martini.
 • Eén feit weten we wel: De oor­spron­ke­lij­ke vorm van de drank was, vol­gens vroe­ge recep­ten, zoet. In 19e-eeuw­se cock­tail­boe­ken werd regel­ma­tig Ita­li­aan­se (zoe­te) ver­mout gebruikt. De Dry Mar­ti­ni kreeg zijn hui­di­ge vorm rond 1905, toen dro­ge gin, dro­ge ver­mouth en mis­schien een scheu­tje oran­je bit­ters aan de orde van de dag waren.
 • Als je het drank­je voor jezelf maakt, is het nood­za­ke­lijk dat je begint met goe­de ingre­di­ën­ten! Begin met een gin in Lon­den­se stijl. Voeg daar een beet­je dro­ge ver­mout aan toe. Over de ver­hou­ding valt te onder­han­de­len, maar gang­ba­re for­mu­les lig­gen meest­al tus­sen de vier en acht delen gin op één deel ver­mouth. Een scheu­tje oran­je bit­ters maakt het geheel af.
 • Het is ook een drank­je dat ontel­ba­re vari­a­ties heeft voort­ge­bracht. De Vod­ka Mar­ti­ni, de Rever­se Mar­ti­ni (ver­wis­sel de gin en ver­mout ver­hou­din­gen) en de Per­fect Mar­ti­ni, die een gelij­ke ver­de­ling van dro­ge en zoe­te ver­mout heeft.
 • Pro­beer eerst de Dry Mar­ti­ni . Erna kan je op zoek wel­ke ver­want jou het meest ligt.
Onze recep­ten­bun­del wer­den moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hier­on­der en beoor­deel het met wat sterren.
Mis­schien heb je zelf een recept voor een cock­tail wat u met ons en onze lezers wil delen?
Voeg het dan hier toe!
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op Facebook, Pin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Dry martini…pure eenvoud!
Key­word dry mar­ti­ni
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!