caipirinha

caipirinha maken- het recept

caipirinha

Cai­pir­in­ha is de nati­o­na­le cock­tail van Bra­zi­lië. Sim­pel om te maken, en maar 3 ingre­di­ën­ten. Cacha­ça, sui­ker en limoen bren­gen ver­fris­sing in een glas! Proberen!
5 from 1 vote
Prep Time 5 mins
Cook Time 0 mins
Total Time 5 mins
Cour­se dran­ken, Drinks
Cui­si­ne Cock­tails, Dranken
Ser­vings 1 cock­tail
Calo­ries 191 kcal

Materiaal — Benodigdheden

muddler
1 muddler Om je limoen en sui­ker te mengen.
handmatige ijscrusher
hand­ma­ti­ge ijs­crus­her (Om je ijs­blok­jes te crushen)
metalen rietjes
riet­jes (dit drinkt mak­ke­lij­ker, en als je gla­zen of meta­len riet­jes hebt kan je ze mak­ke­lijk hergebruiken)
cocktail set
cock­tail set (han­dig om in huis te heb­ben! Alles om cock­tails te maken.)

Ingrediënten
  

 • 60 mL Cacha­ça
 • ¾ ver­se limoen
 • 2 tl riet­sui­ker
 • Gecrus­hed ijs

Instructies
 

 • Snijd de limoen in partjes.
  3/4 ver­se limoen
 • Voeg 3/4 van de limoen toe aan uw cai­pir­in­ha glas.
  3/4 ver­se limoen
 • Voeg twee opge­hoop­te thee­le­pels riet­sui­ker toe.
  2 tl rietsuiker
 • Gebruik de muddler om de sui­ker te ver­men­gen met de limoen.
 • Voeg 60ml toe.
  60 mL Cachaça
 • Vul het glas met gecrus­hed ijs.
  Gecrus­hed ijs
 • Roer alles goed door met een barlepel.
 • Gar­neer met een part­je of schijf­je limoen.
 • Uw cai­pir­in­ha is klaar! Ser­veer met een riet­je!

Video

Notities

Caipirinha!

De nati­o­na­le cock­tail van Bra­zi­lië heet Cai­pir­in­ha en wordt gemaakt met , sui­ker en limoen. is de meest gedis­til­leer­de alco­ho­li­sche drank in Bra­zi­lië, en kan op zich­zelf wor­den gecon­su­meerd of wor­den gebruikt als basis voor een aan­tal gemeng­de dranken.


INFO EN TIPS

Caipirinha Oorsprong - Brazilië
Cai­pir­in­ha Oor­sprong — Brazilië
Deze ver­fris­sen­de cock­tail is een­vou­dig te berei­den: sui­ker en in kwart­jes gesne­den limoen moe­ten voor­zich­tig met een muddler wor­den ver­mengd voor­dat en ijs wor­den toe­ge­voegd. De tra­di­ti­o­ne­le manier om Cai­pir­in­ha te maken is in één gro­te kruik die onder men­sen kan wor­den gedeeld. Bra­zi­li­a­nen drin­ken het graag met fami­lie tij­dens een zon­dag­se BBQ. Maar zoals hier aan­ge­ge­ven, kan hij ook wor­den gemaakt en geser­veerd in een ouder­wets glas met een limoen­part­je of schijf­je als garnering.
Meer weten over deze heer­lij­ke, Bra­zi­li­aan­se cock­tail? Klik hier!
Cai­pir­in­ha is één van de bekend­ste cock­tails, samen in het rij­tje met de Mai Tai cock­tail,Dry Mar­ti­ni, porn­star mar­ti­ni, Bloody Mary en nog vele ande­re. Je kan ze vin­den in onze receptenbundel.
Onze recep­ten­bun­del werd moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hier­on­der en beoor­deel het met wat sterren.
Mis­schien heb je zelf een recept voor cai­pir­in­ha of een vari­ant ervan? Wil je dit met ons en onze lezers delen? Voeg het dan hier toe!
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op Facebook, Pin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Cai­pir­in­ha! Trak­teer jezelf (en je gas­ten) deze zomer op een heer­lij­ke en sim­pel te maken cocktail!

Voedingswaarde :

Nutri­ti­on Facts
cai­pir­in­ha
Ser­ving Size
 
1 cock­tail
Amount per Serving
Calo­ries
191
% Dai­ly Value*
Fat
 
1
g
2
%
Satu­ra­ted Fat
 
1
g
6
%
Polyun­sa­tu­ra­ted Fat
 
1
g
Monoun­sa­tu­ra­ted Fat
 
1
g
Sodi­um
 
1
mg
0
%
Pot­as­si­um
 
52
mg
1
%
Car­bo­hy­dra­tes
 
8
g
3
%
Fiber
 
1
g
4
%
Sugar
 
3
g
3
%
Pro­tein
 
1
g
2
%
Vita­min A
 
25
IU
1
%
Vita­min C
 
15
mg
18
%
Cal­ci­um
 
17
mg
2
%
Iron
 
1
mg
6
%
* Per­cent Dai­ly Valu­es are based on a 2000 calo­rie diet.
Key­word Cacha­ça, Cacha­ça 51, Cacha­ça rum, Cai­pir­in­ha, Cai­pir­in­ha maken
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!