Bloody Mary.

Bloody Mary

Bloody Mary.

Een Bloody Mary wordt gemaakt met een com­bi­na­tie van vod­ka, toma­ten­sap, citroen­sap, wor­ces­ter­shi­re­saus, tabas­co, sel­de­rij­zout en peper.
5 from 1 vote
Prep Time 5 mins
Cook Time 0 mins
Total Time 5 mins
Cour­se dran­ken, Drinks
Cui­si­ne Cock­tails, Dranken
Ser­vings 1 cock­tail
Calo­ries 33 kcal

Ingrediënten
  

Bloody mary afwerking.

Instructies
 

Bereiden:

 • Doe wat sel­de­rij­zout op een bord­je of kommetje.
  wat sel­de­rij­zout
 • Strijk met een citroen­part­je zacht­jes over de rand van je long­drink­glas.
  1 kwart­je citroen
 • Dep je long­drink­glas met de mond in het sel­de­rij­zout.
 • Knijp 1 citroenkwart­je uit in je long­drink­glas.
  1 kwart­je citroen
 • Knijp 1 limoen­part­je uit in je long­drink­glas.
  1 kwart­je limoen
 • Vul het ver­der aan met 5cl vodka.
  5 cl vodka
 • Voeg 10cl toma­ten­sap toe.
  10 cl tomatensap
 • Voeg 6 drup­pels tabas­co toe. (2 Dashes)
  6 drup­pels tabasco
 • Vul aan met 6 drup­pels wor­ces­ter­shi­re­saus. (2 Dashes)
  6 drup­pels worcestershiresaus
 • Doe een mes­punt sel­de­rij­zout erbij.
  1 mes­punt selderijzout
 • Voeg een snuf vers gema­len zwar­te peper van de molen toe.
  1 snuf­je zwar­te peper
 • Vul aan met een snuif­je pimen­ton.
  1 snuf­je pimenton
 • Vul je long­drink­glas ver­der aan met ijs­blok­jes.
  4 ijs­blok­jes
 • Sha­ke alles goed door met behulp van je cock­tail­sha­ker.
 • Giet met je behulp van je strai­ner de bloody mary over de ijs­blok­jes in je glas.

Werk af:

 • Gar­neer met een sel­der­sten­gel en een stuk­je bladpeterselie.
  1 sten­gel bleekselder
 • Neem een cock­tail­prik­ker met 2 groe­ne, ont­pit­te olij­ven en plaats het over de bovenkant.
  2 stuks groe­ne olijven
 • Steek een part­je limoen op de rand van het glas.
  1 limoen­part­je
 • Je Bloody Mary is klaar om te drin­ken! Geniet!

Notities

Bloody Mary

Bloody Mary zou zijn ont­staan tij­dens de droog­leg­ging in New York City, maar het meest geloof­waar­di­ge ver­haal is dat het uit­ge­von­den werd in de ori­gi­ne­le ‘Harry’s New York Bar’ in Parijs. Hem­ming­way zou deel uit­ge­maakt heb­ben van het onstaan van de cock­tail, maar ande­re ver­ha­len en legen­des spre­ken dit dan weer tegen. De cock­tail wordt gemaakt met een com­bi­na­tie van vod­ka, toma­ten­sap, citroen­sap, wor­ces­ter­shi­re­saus, tabas­co, sel­de­rij­zout en peper. Door de vele pikan­te sau­zen die bij de berei­ding wor­den gebruikt, heeft de Bloody Mary de repu­ta­tie ver­wor­ven een goe­de kater te gene­zen. Laat me zeg­gen dat dit toch een belang­rij­ke voet­noot is!
DrankDrank
Harry's New York bar - Parijs - Frankrijk
Harry’s New York bar — Parijs — Frankrijk

INFO EN TIPS

 • Meest­al wordt de cock­tail geser­veerd in een hoog long­drink­glas met een sel­de­rij­sten­gel (om in de cock­tail te roe­ren). De cock­tail kan ver­der wor­den gegar­neerd gar­ni­tu­ren zoals olij­ven, augur­ken, papri­ka, citroen­schijf­jes, blok­jes kaas, en zelfs gedroog­de worst­jes en garnalen.
 • Gebruik kou­de ingre­di­ën­ten! Dit zorgt ervoor dat de drank koel en ver­fris­send blijft.
 • Maak gebruik van vers geperst en bio­lo­gisch toma­ten­sap! Dit zorgt voor een rij­ke­re smaak en een natuur­lij­ke zoetheid.
 • Expe­ri­men­teer met ver­schil­len­de vod­ka’s: Pro­beer ver­schil­len­de soor­ten vod­ka uit om te zien wel­ke het bes­te past bij de smaak van je Bloody Mary. Pro­beer bij­voor­beeld een citroen- of peper­vod­ka om de smaak te versterken.
Onze recep­ten­bun­del wer­den moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hieronder.
Deel het op je soci­al media en tag ons!
Mis­schien heb je zelf een recept wat u met ons en onze lezers wil delen.
Voeg het dan hier toe!
KokenKoken
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op you­tu­beFacebookPin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Bloody Mary..verjaag je vol­gen­de kater mer deze ijzer­ster­ke cocktail!

Voedingswaarde :

Nutri­ti­on Facts
Bloody Mary.
Ser­ving Size
 
1 cock­tail
Amount per Serving
Calo­ries
33
% Dai­ly Value*
Fat
 
1
g
2
%
Satu­ra­ted Fat
 
0.1
g
1
%
Polyun­sa­tu­ra­ted Fat
 
0.1
g
Monoun­sa­tu­ra­ted Fat
 
0.3
g
Sodi­um
 
677
mg
29
%
Pot­as­si­um
 
136
mg
4
%
Car­bo­hy­dra­tes
 
5
g
2
%
Fiber
 
1
g
4
%
Sugar
 
1
g
1
%
Pro­tein
 
1
g
2
%
Vita­min A
 
383
IU
8
%
Vita­min C
 
13
mg
16
%
Cal­ci­um
 
25
mg
3
%
Iron
 
1
mg
6
%
* Per­cent Dai­ly Valu­es are based on a 2000 calo­rie diet.
Key­word Bloody Mary, Cock­tail, Tomatensap
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!