Mayonaise maken met staafmixer

Mayonaise met staafmixer

Mayonaise maken met staafmixer

May­o­nai­se maken met een staaf­mixer is super­sim­pel en snel! En…de bes­te may­o­nai­se die maak je zelf!!!
5 from 1 vote
Prep Time 5 mins
Cook Time 0 mins
Koel-tijd 2 hrs
Total Time 2 hrs 5 mins
Cour­se Hoe maak ik, sausen
Cui­si­ne Bel­gisch, Frans, Sauzen
Ser­vings 8 per­so­nen
Calo­ries 189 kcal

Materiaal — Benodigdheden

pyrex maatbeker
1 Maat­be­ker of een hoge­re, smal­le kom.
Braun staafmixer
1 staaf­mixer met dich­te kop! Dit is belang­rijk! (Een open kop op je staaf­mixer kan er voor zor­gen dat je may­o­nai­se schift!)

Ingrediënten
  

 • 2 hele eie­ren (vol­doen­de groot, anders 3 stuks)
 • 1 tl mos­terd (naar keu­ze)
 • 2 tl natuur­azijn (of een ande­re azijn die je ver­kiest, ik gebruik hier citroenazijn)
 • wat peper van de molen (vers gema­len is altijd beter, maar als je voor­ge­ma­len peper hebt is ook ok.)
 • wat zee­zout (vers gema­len is altijd beter, maar als je gewoon keu­ken­zout hebt is ook ok.)
 • 180 ml maïs­olie (een ande­re olie kan ook)
 • een paar drup­pels citroen­sap of limoen­sap (opti­o­neel)

Instructies
 

 • Leg al je ingre­di­ën­ten klaar!
  ingrediënten mayonaise staafmixer
 • Breek de eie­ren in de maat­be­ker!
  2 hele eieren
  Mayonaise staafmixer - eidooier in maatbeker
 • Door­dat we may­o­nai­se maken met de staaf­mixer gebrui­ken we het hele ei ipv enkel de eidooi­er. Enkel de eidooi­er gebrui­ken zou maken dat de may­o­nai­se veel snel­ler zal schif­ten waar­door je opnieuw zal moe­ten beginnen.
 • Voeg de mos­terd, peper, zout, azijn en olie voor­zich­tig toe.
  1 tl mos­terd, 2 tl natuur­azijn, wat peper van de molen, wat zee­zout, 180 ml maïsolie
  alle ingrediënten in maatbeker
 • Zet de staaf­mixer (zon­der hem al aan te zet­ten) in je maatbeker.
  mixer in maatbeker
 • Zet de mixer aan op een zach­te stand en mix van de bodem stil­le­tjes omhoog.
 • Je may­o­nai­se is klaar.
  Mayonaise met staafmixer
 • Proef, en kruid bij naar smaak met peper en zout.
  wat peper van de molen, wat zee­zout
 • Opti­o­neel kan je een paar drup­pels citroen of limoen­sap toe­voe­gen voor extra frisheid.
  een paar drup­pels citroensap
 • Dek de may­o­nai­se af en laat in de koel­kast min­stens voor een uur of twee doorkoelen.
 • Klaar voor gebruik!

Notities

Mayonaise maken met staafmixer.

May­o­nai­se maken met de mixer is abso­luut niet moei­lijk! Het fij­ne eraan is dat bij­na ieder­een de ingre­di­ën­ten stan­daard wel in huis heeft. En geloof me, de bes­te may­o­nai­se die maak je snel en mak­ke­lijk zelf met dit recept!


De geschiedenis van mayonaise.

May­o­nai­se is onge­twij­feld een van ’s werelds bekend­ste saus. Het is een emul­sie die wordt gemaakt door eier­dooi­ers te com­bi­ne­ren met olie, citroen­sap of azijn, krui­den en opti­o­ne­le smaak­stof­fen. Hoe­wel soort­ge­lij­ke com­bi­na­ties van eie­ren en olijf­olie al in de oude Egyp­ti­sche en Romein­se keu­kens voor­kwa­men, is de ver­sie van may­o­nai­se die we van­daag de dag alle­maal ken­nen waar­schijn­lijk gemaakt door een van de groot­ste Fran­se chef-koks, Marie-Antoi­ne Carême.
Zoals bij vele ande­re wereld­be­roem­de culi­nai­re cre­a­ties, is de exac­te oor­sprong van may­o­nai­se lang omstre­den geweest, waar­bij zowel Frank­rijk als Span­je de rech­ten opeis­ten voor de geboor­te­plaats van de saus. Er zijn ver­schil­len­de the­o­rie­ën over de oor­sprong van deze culi­nai­re uit­vin­ding. De meest alge­meen aan­vaar­de the­o­rie luidt ech­ter dat de saus in 1756 werd uit­ge­von­den door de chef-kok van de Duc de Riche­li­eu ter ere van de over­win­ning van de her­tog bij Port Mahón, een stad op het Spaan­se eiland Menor­ca. Ande­re tegen­strij­di­ge ver­ha­len sug­ge­re­ren dat de saus van Spaan­se oor­sprong is, ter­wijl som­mi­gen bewe­ren dat hij afkom­stig is uit de Fran­se ste­den Bay­on­ne of Les Mayons.

Wat de naam may­o­nai­se betreft, zijn er ook meer­de­re the­o­rie­ën over de evo­lu­tie van het woord. De oor­spron­ke­lij­ke naam zou mahón­nai­se zijn geweest, naar de Spaan­se stad Mahón, of bay­on­nai­se, naar de Fran­se stad Bay­on­ne, en som­mi­gen sug­ge­re­ren dat het door een druk­fout in may­o­nai­se is veranderd.
Onge­acht de oor­sprong is deze een­vou­di­ge cre­a­tie er in ieder geval in geslaagd een essen­ti­eel onder­deel te wor­den van het culi­nai­re erf­goed van de wereld en een van de meest gelief­de cre­a­ties in de geschie­de­nis van de voeding.

INFO EN TIPS

 • May­o­nai­se maken met de mixer doe je met een mixer met dich­te kop! Indien je een kop gebruikt die open is en extra lucht in je emul­sie brengt zal de may­o­nai­se veel mak­ke­lij­ker schif­ten. En zal je dus opnieuw moe­ten beginnen.
 • staafmixer
  staaf­mixer
 • Voor de Nederlanders…ja, dit is een may­o­nai­se ZONDER suiker!
 • Pro­beer ook je eie­ren altijd op kamer­tem­pe­ra­tuur te heb­ben! De kans op schif­ten zal hier­door verkleinen.
 • Tren­dy zijn tegen­woor­dig de wasa­bi may­o­nai­se of sri­ra­cha may­o­nai­se. Zeker met sus­hi gerech­ten of poke­bowls wor­den ze gebruikt. Ze wor­den kant en klaar ver­kocht in de win­kel, maar je kan ze dus ook zelf maken! Voeg een paar drup­pels gewo­ne sri­ra­cha of pure wasa­bi toe aan je may­o­nai­se en je hebt je zelf­ge­maak­te sri­ra­cha of japan­se mayonaise!
 • Ook Goma-Dare, een japan­se sesam­saus op basis van may­o­nai­se en sesam­zaad­jes is tegen­woor­dig een hit! Hier geldt het­zelf­de! Gebruik je eigen gemaak­te may­o­nai­se om deze saus te bereiden!!!
 • Kim­chi of chi­li may­o­nai­se maken is ook geen pro­bleem! Voeg wat gema­len chi­li toe, of wat extra azijn en je bent vertrokken!

Hoe geschifte mayonaise redden?

Als je zelf­ge­maak­te may­o­nai­se geschift is, zijn er een paar din­gen die je kunt pro­be­ren om de saus te redden :
 1. Doe in een ande­re pro­pe­re kom opnieuw een bodem­pje olie en een bodem­pje koud water. Voeg drup­pels­ge­wijs en al klop­pend je geschif­te may­o­nai­se toe. De kans bestaat erin dat hij terug zal binden.
 2. Ook kan je pro­be­ren om een extra eidooi­er toe te voe­gen en opnieuw zacht­jes te mixen. Hier bestaat opnieuw de kans dat je may­o­nai­se terug zal binden.
 3. Meng een eet­le­pel mos­terd door de geschif­te may­o­nai­se. Mos­terd kan hel­pen om de emul­sie te her­stel­len en de may­o­nai­se weer te laten binden.
 4. Begin met het klop­pen van een nieu­we eidooi­er in een apar­te kom en voeg lang­zaam de geschif­te may­o­nai­se toe ter­wijl je blijft klop­pen. Dit kan hel­pen om de may­o­nai­se weer te emul­ge­ren en te binden.
Het is belang­rijk om te ont­hou­den dat het emul­ge­ren van may­o­nai­se een deli­ca­te balans is tus­sen de olie en de eidooi­ers. Het is dus moge­lijk dat de may­o­nai­se niet altijd per­fect kan wor­den her­steld, en je dus opnieuw zal moe­ten beginnen. 
Laat me eer­lijk zijn…meestal is dit ook zo!
Onze recep­ten­bun­del wer­den moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
 
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
 
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hieronder! 
Deel het gerust op je soci­al media en tag ons!.
Mis­schien heb je zelf een recept wat u met ons en onze lezers wil delen.
Voeg het dan hier toe!
KokenKoken
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op you­tu­be, Tik­Tok, FacebookPin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
May­o­nai­se maken met de mixer heeft voor jou dus geen gehei­men meer! Pro­beer het!

Voedingswaarde :

Nutri­ti­on Facts
May­o­nai­se maken met staafmixer
Ser­ving Size
 
1 por­tie
Amount per Serving
Calo­ries
189
% Dai­ly Value*
Fat
 
21
g
32
%
Satu­ra­ted Fat
 
2
g
13
%
Trans Fat
 
0.1
g
Polyun­sa­tu­ra­ted Fat
 
6
g
Monoun­sa­tu­ra­ted Fat
 
12
g
Cho­les­te­rol
 
1
mg
0
%
Sodi­um
 
7
mg
0
%
Pot­as­si­um
 
1
mg
0
%
Car­bo­hy­dra­tes
 
0.04
g
0
%
Fiber
 
0.03
g
0
%
Sugar
 
0.01
g
0
%
Pro­tein
 
0.1
g
0
%
Vita­min A
 
2
IU
0
%
Vita­min C
 
0.003
mg
0
%
Cal­ci­um
 
1
mg
0
%
Iron
 
0.01
mg
0
%
* Per­cent Dai­ly Valu­es are based on a 2000 calo­rie diet.
Key­word may­o­nai­se maken met staaf­mixer, may­o­nai­se met mixer, may­o­nai­se staaf­mixer, may­o­nai­se zon­der sui­ker, ver­se mayonaise
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!