Japanse saus — sesam — Goma Dare

japanse saus - sesam

Japanse saus — sesam — Goma Dare

Goma dare! Een heer­lij­ke Japan­se saus op basis van sesam die je bij ver­schil­len­de gerech­ten kunt gebrui­ken. Ze heeft een rij­ke en noot­ach­ti­ge smaak en een romi­ge textuur.
5 from 2 votes
Prep Time 15 mins
Cook Time 0 mins
Total Time 15 mins
Cour­se dres­sings, sau­sen, toppings
Cui­si­ne Japans, Oos­ters, Sauzen
Ser­vings 2 por­ties
Calo­ries 13 kcal

Materiaal — Benodigdheden

Ingrediënten
 
 

Instructies
 

 • We maken Goma dare! De Japan­se sesam saus.
 • Roos­ter de sesam­zaad­jes op matig vuur in een dro­ge koe­ken­pan.
  2 el sesamzaadjes
 • Schud af en toe, zodat ze niet aanbranden.
 • Zet het vuur uit wan­neer alle sesam­zaad­jes een licht­brui­ne kleur hebben.
 • Haal ze onmid­del­lijk uit de pan om te voor­ko­men dat ze ver­der gaan garen.
 • Laat de sesam­zaad­jes ver­vol­gens afkoelen.
 • Maal daar­na de sesam­zaad­jes in een vij­zel tot pasta.
 • Doe de sesam­pas­ta (onge­veer 2 eet­le­pels) hier­na in een kom.
 • Voeg rijst­azijn, soja­saus, mirin (rijst­win), sesam­olie en sui­ker toe en meng met een klei­ne klopper.
  1 el rijst­azijn, 1 el soja­saus, 0,5 tl rijst­wijn, 1 tl Sesam­olie, 0,5 tl Suiker
 • Voeg als laat­ste de Japan­se may­o­nai­se toe.
  2 el Japan­se mayonaise
 • Afhan­ke­lijk van de gewens­te dik­te kun je 2 tot 3 eet­le­pels may­o­nai­se erdoor mengen.
 • Je Japan­se saus (Goma Dare) is klaar!

Notities

Japanse saus — sesam — Goma Dare

Deze Japan­se saus is zeer lek­ker bij sala­des en sus­hi. Maar ze kan zeker ook uit­blin­ken als top­ping op je poke bowl! De saus is sim­pel te maken, en een tot een week houd­baar in de koel­kast indien je het licht en lucht­dicht afsluit!

Wat is Goma Dare?
Goma dare is een saus op basis van sesam­zaad­jes en wordt vaak geser­veerd bij gerech­ten zoals goma-ae (spi­na­zie in sesam­saus), sha­bu-sha­bu (Japan­se hot­pot) en gegril­de vis. De saus heeft een rij­ke en noot­ach­ti­ge smaak en een romi­ge textuur.
Goma dare met shabu shabu en ponzu
Goma dare met sha­bu sha­bu en ponzu
Goma bete­kent “sesam” en dare bete­kent “saus” in het Japans. Hij wordt meest­al samen met pon­zu op tafel gezet. Dit is een citrus­ach­ti­ge soja­saus die een com­pleet con­trast vormt met de zoe­te romig­heid van de sesamsaus.

INFO EN TIPS :

 • In ons recept wordt deze saus gemaakt van geroos­ter­de sesam­zaad­jes die wor­den fijn­ge­ma­len in een vij­zel voor­dat ze met de ande­re ingre­di­ën­ten wor­den gemengd. Een goe­de vij­zel is hier onontbeerlijk!
 • Vijzel met stamper - Boska
  Vij­zel met stam­per — Boska
 • Je hebt ook een ver­een­vou­dig­de metho­de om deze sesam­saus te maken. Het groot­ste ver­schil (behal­ve gemak en tijds­be­spa­ring!) zit hem in de tex­tuur. Gebruik sim­pel­weg tahi­ni­pas­ta en meng deze met kew­pie may­o­nai­se. Dit is een may­o­nai­se op basis van wasa­bi. Zo is je goma dare altijd per­fect glad en romig, en zal de bit­ter­heid van de geroos­ter­de sesam wat mil­der zijn.
 • Naast de gebrui­ke­lij­ke ingre­di­ën­ten zoals geroos­ter­de sesam­zaad­jes, soja­saus, mirin en sui­ker, kun­nen er ook ande­re ingre­di­ën­ten aan wor­den toe­ge­voegd om de smaak en tex­tuur te ver­an­de­ren. Zo kan er bij­voor­beeld miso-pas­ta wor­den toe­ge­voegd voor een har­ti­ge en uma­mi-smaak, of das­hi (vis- of zee­wier­bouil­lon) voor een die­pe­re smaak. Som­mi­ge vari­an­ten van “goma dare” bevat­ten ook ande­re smaak­ma­kers zoals gem­ber, knof­look of groe­ne ui.
 • In Japan wordt “goma dare” vaak geser­veerd bij gerech­ten zoals soba-noe­dels, tem­pu­ra en ton­kat­su (gepa­neer­de en gefri­tuur­de var­kens­schnit­zel). Het is ook een popu­lai­re saus voor gegril­de gerech­ten zoals yaki­ni­ku (Japan­se bar­be­cue) en yaki­to­ri (gegril­de kipspiesjes).
 • Naast de culi­nai­re toe­pas­sin­gen wordt “goma dare” ook gebruikt in de Japan­se schoon­heids­in­du­strie van­we­ge de voe­den­de en hydra­te­ren­de eigen­schap­pen van sesam­olie. Het wordt vaak gebruikt als een ingre­di­ënt in huid­ver­zor­gings­pro­duc­ten zoals loti­ons en crèmes.
 • Al met al is “goma dare” een veel­zij­di­ge en sma­ke­lij­ke saus die een belang­rij­ke rol speelt in de Japan­se keu­ken en cultuur.
 • Indien je de smaak van sesam kan appre­ci­ë­ren dan moet je ook zeker onze sesam-dres­sing eens proberen!

De online toko

De ingre­di­ën­ten die je nodig hebt voor deze saus kan je niet zomaar vin­den in je loka­le super­markt. Wel kan je ze vin­den in een toko (Azi­a­ti­sche super­markt). Helaas heb­ben velen van ons dit ook niet in hun buurt, maar niet getreurd…er is  “de onli­ne toko”. Je kan hier mak­ke­lijk alle nodi­ge ingre­di­ën­ten terug­vin­den. Bestel van­daag, mor­gen in huis!
Asian food lovers - De online toko
Asi­an food lovers — De onli­ne toko
Onze recep­ten­bun­del wer­den moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
 
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
 
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hieronder! 
Deel het gerust op je soci­al media en tag ons!.
Mis­schien heb je zelf een recept wat u met ons en onze lezers wil delen.
Voeg het dan hier toe!
KokenKoken
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op you­tu­be, Tik­Tok, FacebookPin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Japan­se saus, Goma Dare op basis van sesam. Super sim­pel om te maken! 

Voedingswaarde :

Nutri­ti­on Facts
Japan­se saus — sesam — Goma Dare
Ser­ving Size
 
1 tl
Amount per Serving
Calo­ries
13
% Dai­ly Value*
Fat
 
1
g
2
%
Satu­ra­ted Fat
 
1
g
6
%
Polyun­sa­tu­ra­ted Fat
 
1
g
Monoun­sa­tu­ra­ted Fat
 
1
g
Cho­les­te­rol
 
1
mg
0
%
Sodi­um
 
36
mg
2
%
Pot­as­si­um
 
1
mg
0
%
Car­bo­hy­dra­tes
 
1
g
0
%
Fiber
 
1
g
4
%
Sugar
 
1
g
1
%
Pro­tein
 
1
g
2
%
Vita­min A
 
1
IU
0
%
Cal­ci­um
 
1
mg
0
%
Iron
 
1
mg
6
%
* Per­cent Dai­ly Valu­es are based on a 2000 calo­rie diet.
Key­word goma dare, japan­se saus, sesam saus
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!