Traditionele lasagne bolognese

Lasagne Bolognese

Traditionele lasagne bolognese

Tra­di­ti­o­ne­le lasag­ne bolog­ne­se of lasag­ne al ragu. Een Ita­li­aan­se fami­lie­tra­di­tie, veel­al geser­veerd op zondag. 
4.67 from 3 votes
Prep Time 1 hr
Cook Time 4 hrs
Rust tijd 1 hr
Total Time 6 hrs
Cour­se Hoofd­ge­rech­ten
Cui­si­ne Ita­li­aans, Pasta
Ser­vings 4 per­so­nen
Calo­ries 475 kcal

Materiaal — Benodigdheden

demeyere kookpottenset
3 kook­pot­ten (pas­ta en sausen)
Gastronorm bak 1/2
1 gro­te schaal of gastro­bak om je pas­ta in af te koe­len (gas­tro­norm-bak­ken zijn hier han­dig voor!)
Gastronorm bak gaatjes 1/2
1 gro­te gastro­bak met gaat­jes Om je lasag­ne­vel­len te laten uitlekken.
1 oven

Ingrediënten
  

Voor de verse pasta

Voor de Ragù Bolognese

 • 500 g Rund­vlees ( of gebruik zui­ver rundsgehakt)
 • 200 g var­kens­worst ( of gebruik varkensgehakt)
 • 400 g Pas­sa­ta (van goe­de kwaliteit)
 • 100 g Water (voor extra smaak kan je ook kip­pen­bouil­lon gebrui­ken)
 • 1 glas Rode wijn van goe­de kwaliteit
 • 3 Wor­te­len
 • 2 Uien
 • 1 sten­gel Sel­de­rij
 • 2 teen­tjes knof­look
 • wat olijf­olie
 • wat zout

Voor de Béchamel

 • 1 L Vol­le melk
 • 70 g 0/0 bloem (of gewo­ne bak­bloem indien je geen 0/0 bloem hebt)
 • 70 g Boter
 • Zout
 • peper
 • noot­mus­kaat (vers geraspt of gema­len geeft veel meer smaak!)

Voor de garnering

 • Par­me­zaan­se kaas (naar smaak, je mag wel wat gebrui­ken. Zorg altijd een blok die je zelf kan raspen)
 • Boter naar smaak

Instructies
 

Maak de ragu Bolognese.

 • Zorg er eerst voor dat al je groen­ten fijn ver­sne­den zijn.
  3 Wor­te­len, 2 Uien, 1 sten­gel Sel­de­rij, 2 teen­tjes knoflook
 • In de video wordt hier een keu­ken­ro­bot voor gebruikt. Indien je dit ter beschik­king hebt kan je dit doen. Zo niet dan kan je het ook met een mes. Het zal enkel wat lan­ger duren.
 • Snijd de groen­ten in een fij­ne brunoise. 
 • Neem een kook­pot en zet op het vuur met een scheut olijfolie.
  wat olijf­olie
 • Stoof de groen­ten nu aan. Laat lang genoeg sto­ven, maar zie dat ze niet verbranden.
 • Voeg dan het vlees toe en stoof mee.
  500 g Rund­vlees, 200 g varkensworst
 • Hier opnieuw, in de video gaat men het vlees zelf cut­te­ren. Indien je een robot ter beschik­king hebt kan je dit op deze manier doen. Zo niet, gebruik dan aan­ge­kocht gehakt vlees in de plaats, zowel voor het runds als voor de varkensworst.
 • Stoof nu het vlees ver­der aan met de groen­ten op een zacht vuur. De bedoe­ling is dat al het vocht ver­dampt en dat zo de smaak vol­le­dig opge­no­men kan worden.
 • Voeg dan het glas wijn, de pas­sa­ta en water (of kip­pen­bouil­lon) toe.Roer goed om.
  400 g Pas­sa­ta, 100 g Water, 1 glas Rode wijn
 • Voeg wat zout toe, roer om en laat op een heel zacht vuur min­stens 3 tot 4 uur prut­te­len zon­der deksel.
  Zout
 • Hou de ragu in de gaten! Voeg wat water (of bouil­lon) toe als je ragu te hard indikt. Roer af en toe om.

Maak verse pasta!

 • Meng de eie­ren met de bloem en een snuif­je zout. Kneed tot een mooie pastabol.
  3 Eie­ren, 300 g 0/0 bloem
 • Hoe je zelf pas­ta kan maken, stap voor stap uit­ge­legd, kan je hier terug vinden.
 • Maak de lasag­ne-vel­len met een pas­tama­chi­ne, of rol ze met een deeg­rol­ler.
 • Blan­cheer de lasag­ne-vel­len heel kort (1min), en laat ze afkoe­len in ijs­wa­ter. (Dit voor­komt dat de vel­len aan elkaar gaan plakken)
 • Haal ze uit het water en laat ze uitlekken.

De Béchamel.

 • Bécha­mel is een basis­saus die start met een roux!
 • Smelt de room­bo­ter in een saus­pan en voeg de bloem toe. Roer tot alles is opge­no­men en laat de roux even bak­ken. Let op, de roux mag niet verkleuren!
  70 g 0/0 bloem, 70 g Boter
 • Voeg dan staps­ge­wijs de melk toe tot deze hele­maal is opgenomen.
  1 L Vol­le melk
 • Kruid met peper, zout en noot­mus­kaat.
  Zout, peper, noot­mus­kaat
 • Laat dan op een heel zacht vuur door­ko­ken zodat de bloems­maak hele­maal verdwijnt.
 • Je kan er wat par­me­zaan­se kaas onder­roe­ren voor extra smaak.

Bouw je Lasagne Bolognese op.

 • Neem een vuur­vas­te schaal oven­scho­telen wrijf ze in met wat gesmol­ten boter.
 • Start met je bécha­mel en bouw je lasag­ne in laag­jes op.
 • Als de scho­tel gevuld is, vul dan even­tu­e­le gaat­jes op met ragu. Zo voor­kom je dat tij­dens het bak­ken er stuk­ken pas­ta zijn die gaan uit­dro­gen omdat ze niet bedekt zijn met saus.
 • Werk af met een top­laag ragu en bécha­mel. Bestrooi dan rij­ke­lijk met par­me­zaan­se kaas. (beleg de boven­kant met wat klomp­jes boter indien je dit wenst.)
  Par­me­zaan­se kaas, Boter

Bak je traditionele lasagne bolognese af in je oven.

 • Warm je oven voor op 160°C tot 170°C.
 • Zet de tra­di­ti­o­ne­le lasag­ne bolog­ne­se in het mid­den van je oven, en laat 45 tot 50 minu­ten afbak­ken. Haal hem dan uit je oven en laat nog 10 minu­ten rus­ten alvo­rens te serveren.
 • Alles bij deze stap is afhan­ke­lijk van het mate­ri­aal en de dik­te van je lasag­ne. Het is heel moei­lijk om hier een juis­te tijd op te plak­ken. Hoe rea­geert je oven? Van welk mate­ri­aal is je oven­scho­tel gemaakt? Hoe­veel lagen heb je gemaakt?
  Je zal het een beet­je moe­ten uit­pro­be­ren wat bij jou thuis het best werkt. Zie de instruc­ties eer­der als richtlijn.
 • Je tra­di­ti­o­ne­le lasag­ne bolognai­se is klaar! Smakelijk!
 • Hier­on­der kan je de video bekij­ken van ster­ren­chef Mas­si­mo Spig­aro­li. Hij ver­telt en laat je zien hoe je mak­ke­lijk deze lek­ke­re tra­di­ti­o­ne­le lasag­ne bolog­ne­se kan maken. Hij spreekt in het Ita­li­aans, maar je zal mer­ken dat dit geen bar­ri­è­re vormt. Tip : gebruik het tand­wiel­tje in de video om engels­ta­li­ge onder­ti­te­ling in te scha­ke­len. Ik zou het zelf niet beter gekund hebben!

Video

Notities

Traditionele lasagne bolognese.

Een smeu­ïg en tra­di­ti­o­neel gerecht uit Emi­lia Romagna.
Tra­di­ti­o­ne­le lasag­ne bolog­ne­se, of lasag­ne al ragu is een typisch gerecht van de Ita­li­aan­se regio Emi­lia-Romag­na, meer bepaald van de stad Bologna. In veel Ita­li­aan­se fami­lies was en is dit gerecht het sym­bool van de zon­dag­se lunch en familiebijeenkomsten.
Voor de berei­ding van Tra­di­ti­o­ne­le lasag­ne bolog­ne­se hebt je pasta­vel­len nodig, (vers of gedroogd), lang­zaam gekook­te ragù en bécha­mel­saus. De eer­ste stap is het koken van de ragù, want dat kost tijd; u hebt fijn­ge­hak­te uien, sel­der, wor­te­len, gehakt (rund­vlees en var­kens­vlees), wat wijn en pas­sa­ta nodig. De twee­de stap is het maken van de pasta­vel­len (als u ze zelf gaat maken); met eie­ren en bloem.  Ver­vol­gens het berei­den van de bécha­mel­saus, met boter, bloem, melk, wat noot­mus­kaat en gerasp­te Par­mi­gi­a­no-Reg­gi­a­no kaas. De laat­ste stap is het samen­stel­len van uw lasag­ne Bolog­ne­se en het bak­ken in de voor­ver­warm­de oven.

Welke Wijn bij lasagne bolognese?

Chianti - wijn
Chi­an­ti — wijn
Chi­an­ti — wijn
Deze dro­ge, robijn­ro­de wij­nen wor­den gepre­zen om hun aroma’s en sma­ken van rood ker­sen­fruit, krui­di­ge nuan­ces en onder­lig­gen­de aard­se tonen. Afhan­ke­lijk van de rij­ping, het pro­duc­tie­ge­bied en het per­cen­ta­ge San­gio­ve­se, vari­ë­ren de wij­nen van licht tot vol en wor­den ze vaak omschre­ven als voed­sel-vrien­de­lij­ke wij­nen die bij een ver­schei­den­heid aan gerech­ten pas­sen. Per­fect dus voor onze tra­di­ti­o­ne­le lasag­ne bolognese.

Kan ik lasagne een dag van tevoren maken?

Abso­luut! Ik zou het je zelfs aan­ra­den. Maak je lasag­ne, laat hem vol­le­dig afkoe­len en bewaar hem goed afge­dekt met huis­houd­fo­lie een nacht­je in je koel­kast. De sma­ken zul­len zich nog beter ont­wik­ke­len en zor­gen voor een nog beter eind­re­sul­taat. Bak je tra­di­ti­o­ne­le lasag­ne bolog­ne­se de dag nadien af in je oven.


TIPS EN INFO

 • De pasta­vel­len voor lasag­ne - Deze kun­nen vers of gedroogd zijn, gekocht in de win­kel of zelf­ge­maakt. Als je ver­se lasag­ne­bla­den gebruikt, is het goed om te weten dat ze in de mees­te geval­len direct in de oven kun­nen, omdat je de pasta­vel­len niet hoeft voor te koken. U kunt ze ech­ter ook een paar minu­ten koken in licht gezou­ten kokend water, zoals in het recept hier­bo­ven wordt voor­ge­steld. Als je de gedroog­de vel­len gebruikt, volg je gewoon de instruc­ties van de pro­du­cent, want die ver­schil­len van merk tot merk.
 • Ragú Bolog­ne­se — Ragù alla Bolog­ne­se wordt meest­al lang­zaam gekookt. Het bevat fijn­ge­hakt, of gema­len vlees (meest voor­ko­men­de is een mix van kalfs- of rund- en var­kens­vlees), fijn­ge­hak­te gesau­teer­de groen­ten en tomaat, (pas­sa­ta of toma­ten­con­cen­traat). Som­mi­ge recep­ten bevat­ten wijn, ande­re niet. Het is soms ook gebrui­ke­lijk om in het laat­ste sta­di­um van het koken een beet­je melk toe te voe­gen om het vlees zach­ter te maken en het zuur van de tomaat te ver­min­de­ren. Hoe lan­ger het kookt, hoe beter het smaakt.

 • Becha­mel­sausHet belang­rijk­ste bij het maken van becha­mel­saus is dat hij niet bruin wordt; hij moet wit blij­ven, en net gaar genoeg zijn om geen rau­we smaak van de bloem te krij­gen. Als je de roux hebt gemaakt van gesmol­ten boter en bloem, giet je de war­me melk er in delen bij, waar­bij je na elke toe­voe­ging roert om de melk te laten opnemen.
 • Wel­ke volg­or­de hou je aan bij de opbouw van je lagen lasag­ne?  Zorg ervoor dat alle ingre­di­ën­ten en sau­zen klaar zijn voor­dat u begint met het samen­stel­len van de lasag­ne. Begin met een beet­je gesmol­ten boter op de bodem van je schaal te spren­ke­len, smeer ver­vol­gens een beet­je ragù uit en ga ver­der met een laag pasta­vel­len. Dit is je eer­ste laag! Voeg nog een laag ragù toe, dan een laag bécha­mel­saus en gerasp­te kaas. Ga ver­der met nog een laag pasta­vel­len en her­haal de stap­pen door ragù, bécha­mel­saus en gerasp­te kaas toe te voe­gen tot u aan de boven­kant van uw gerecht bent. U moet ten min­ste 4 of 5 lagen pasta­vel­len heb­ben. Werk uw lasag­ne af met een laag­je bécha­mel­saus en rasp er een roy­a­le hoe­veel­heid Par­mi­gi­a­no-Reg­gi­a­no over.
 • Beno­digd­he­den — Voor dit recept heeft u een gla­zen of kera­mi­sche schaal nodig. Glas en kera­miek zijn slech­te warm­te­ge­lei­ders, maar ze ver­de­len de warm­te wel gelijk­ma­ti­ger. Dit is waar­om deze scha­len per­fect zijn voor het afbak­ken van lasag­ne. Ze hel­pen ook om je Tra­di­ti­o­ne­le lasag­ne bolog­ne­se zo lang moge­lijk warm te hou­den zodra ze uit de oven komt en op tafel staat.
 • glazen schaal Pyrex
  gla­zen schaal Pyrex
   
 • Ook een pas­tama­chi­ne is han­dig om zelf­ge­maak­te pas­ta te maken. Hier gebrui­ken wij al jaar en dag de Mer­ca­to Atlas voor.Superhandig en kwa­li­ta­tief zeker één van de bes­te hand­ma­ti­ge pastamachines!
 • Pastamachine Mercato
  Pas­tama­chi­ne Mercato
   
 • Wie het nog han­di­ger wil zon­der veel gedoe en ook het kneed­werk wil over­la­ten aan een machi­ne heeft natuur­lijk een elek­tri­sche pas­tama­ker nodig. Maak bin­nen een hand­om­draai jouw eigen lek­ke­re ver­se pas­te met de Phi­lips Viva Col­lec­ti­on HR2345/19, zon­der lang in de keu­ken te staan. Dank­zij het com­pac­te for­maat kan hij ook nog eens een­vou­dig wor­den opge­bor­gen in jouw keu­ken of kast.
 • elektrische pastamachine
  elek­tri­sche pastamachine
Onze recep­ten­bun­del wer­den moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
 
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
 
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hieronder! 
Deel het gerust op je soci­al media en tag ons!.
Mis­schien heb je zelf een recept wat u met ons en onze lezers wil delen.
Voeg het dan hier toe!
KokenKoken
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op you­tu­be, Tik­Tok, FacebookPin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Tra­di­ti­o­ne­le lasag­ne bolognese.…heerlijk!

Voedingswaarde :

Nutri­ti­on Facts
Tra­di­ti­o­ne­le lasag­ne bolognese
Ser­ving Size
 
250 g
Amount per Serving
Calo­ries
475
% Dai­ly Value*
Fat
 
50
g
77
%
Satu­ra­ted Fat
 
23
g
144
%
Trans Fat
 
1
g
Polyun­sa­tu­ra­ted Fat
 
5
g
Monoun­sa­tu­ra­ted Fat
 
17
g
Cho­les­te­rol
 
305
mg
102
%
Sodi­um
 
746
mg
32
%
Pot­as­si­um
 
1923
mg
55
%
Car­bo­hy­dra­tes
 
94
g
31
%
Fiber
 
12
g
50
%
Sugar
 
20
g
22
%
Pro­tein
 
60
g
120
%
Vita­min A
 
9276
IU
186
%
Vita­min C
 
14
mg
17
%
Cal­ci­um
 
420
mg
42
%
Iron
 
9
mg
50
%
* Per­cent Dai­ly Valu­es are based on a 2000 calo­rie diet.
Key­word lasag­ne, lasag­ne bolog­ne­se, lasag­ne ragu recept
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!