Unagi saus

Unagi saus

Unagi saus

Una­gi saus is een zoe­te en har­ti­ge saus die wordt geser­veerd bij gegril­de Una­gi (paling) en sus­hi. Het wordt gemaakt met soja­saus, mirin (zoe­te rijst­wijn), sui­ker en sake.
5 from 1 vote
Cook Time 20 mins
Total Time 20 mins
Cour­se Bij­ge­rech­ten, sau­sen, Sauzen
Cui­si­ne Japans, Oos­ters
Ser­vings 300 ml
Calo­ries 30 kcal

Ingrediënten
 
 

Instructies
 

 • Ver­za­mel alle ingrediënten.
  Unagi saus ingrediënten
 • Voeg in een saus­pan de mirin, sake en sui­ker toe.
  180 ml mirin, 60 ml sake, 100 gr suiker
 • Zet het vuur op medi­um stand en klop met een klei­ne klop­per alle ingre­di­ën­ten door elkaar.
  Unagi saus - stap 1
 • Voeg dan de soja­saus toe en breng het geheel aan de kook.
  180 ml sojasaus
 • Zodra het kookt, zet u het vuur laag en laat u het 10 minu­ten sudderen.
  Unagi saus - stap 2
 • Tegen het ein­de van het koken zul je meer bel­le­tjes zien. De saus is ingekookt.
 • Zet het vuur uit en laat de una­gi saus afkoelen.
 • Hij wordt dik­ker als hij afkoelt.
 • Je Una­gi saus is nu klaar voor gebruik.
  Unagi saus - stap 3
 • Bewaar de saus altijd in een lucht­dich­te con­tai­ner in je koel­kast. Zo blijft hij wel tot 3 maan­den goed.

Notities

Unagi saus.

Una­gi saus is popu­lair in de Japan­se keu­ken en wor­den vaak geser­veerd in sus­hi- en rijst­ge­rech­ten. Ook is het de stan­daard saus die geser­veerd wordt bij Una­gi. Een popu­lair gerecht met zoet­wa­ter­pa­ling in de Japan­se keuken.
De saus is zoet, har­tig en vol van smaak. Wij gebrui­ken hem ook bij onze dra­gon roll sus­hi, en ook wel bij BBQ gerech­ten (voor onze ech­te BBQ-saus…klik hier!)

INFO EN TIPS :

 • Una­gi is dus een gerecht met paling uit Japan. Het vlees van de paling heeft een zach­te en vet­ti­ge tex­tuur, en het wordt vaak gegrild en geser­veerd met rijst en deze una­gi saus.
 • Meer weten over hoe je rijst per­fect stoomt? Klik hier!
 • Tra­di­ti­o­neel wordt una­gi op een spe­ci­a­le manier bereid die “kabaya­ki” wordt genoemd. De paling wordt gefi­leerd, ver­vol­gens gema­ri­neerd in een zoe­te saus en ten slot­te gegrild op een houts­kool­g­rill. Dit geeft de paling een heer­lij­ke smaak en aroma.
 • Vaak wordt het geser­veerd als onder­deel van een gerecht genaamd “una­don”, waar­bij de gegril­de paling op een bed­je van rijst wordt gelegd en over­go­ten wordt met unagi-saus.
 • Ande­re popu­lai­re una­gi-gerech­ten zijn onder meer “una­gi sus­hi”, waar­bij de paling op een bol­le­tje sus­hi-rijst wordt gelegd, en “una­gi ben­to”, een lunch­box met ver­schil­len­de gerech­ten waar una­gi één van de hoofd­in­gre­di­ën­ten is.
 • Meer weten over sus­hi? Klik hier!
 • Hoe­wel una­gi een heer­lijk gerecht is, wordt de zoet­wa­ter­pa­ling waar­van het gemaakt wordt als bedreigd beschouwd, dus het wordt steeds min­der vaak gege­ten in Japan en in ande­re delen van de wereld.
 • De una­gi saus om je dui­men en vin­gers bij af te lik­ken en te gebrui­ken op aller­lei manie­ren. Denk aan gegrild vlees, vis, tofu, cham­pig­nons en oni­gi­ri. Je hebt alleen een keu­ken­bor­stel­tje nodig om de ingre­di­ën­ten te bestrij­ken en zo je gerech­ten af te wer­ken met de smaak van unagi.
 • Je kan ze ook gebrui­ken als mari­na­de voor vlees of als dres­sing voor noedels.
 • Als u op zoek bent naar een nieu­we smaak om toe te voe­gen aan uw grill of bbq gerech­ten, pro­beer dan dit recept! 

De online toko

De ingre­di­ën­ten die je nodig hebt voor Una­gi saus kan je niet zomaar vin­den in je loka­le super­markt. Wel kan je ze vin­den in een toko (Azi­a­ti­sche super­markt). Helaas heb­ben velen van ons dit ook niet in hun buurt, maar niet getreurd…er is  “de onli­ne toko”. Je kan hier mak­ke­lijk alle nodi­ge ingre­di­ën­ten terug­vin­den. Bestel van­daag, mor­gen in huis!
Asian food lovers - De online toko
Asi­an food lovers — De onli­ne toko
Onze recep­ten­bun­del wer­den moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
 
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
 
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hieronder! 
Deel het gerust op je soci­al media en tag ons!.
Mis­schien heb je zelf een recept wat u met ons en onze lezers wil delen.
Voeg het dan hier toe!
KokenKoken
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op you­tu­be, Tik­Tok, FacebookPin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Una­gi saus! Zelf­ge­maakt is ze beter dan de ver­sie uit de super­markt! Pro­beer het uit!
Key­word una­gi, una­gi saus
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!