Dragon rolls

Dragon roll

Dragon rolls

De dra­gon roll is een bin­nen­ste­bui­ten gekeer­de sus­hi, met een nori vel dat zich aan de bin­nen­kant om de ingre­di­ën­ten wik­kelt en de sus­hi rijst aan de buitenkant. 
5 from 1 vote
Prep Time 1 hr 15 mins
Cook Time 25 mins
Total Time 1 hr 40 mins
Cour­se Hap­jes, amu­ses en bites, Hoofd­ge­rech­ten, lunch
Cui­si­ne Japans, Oos­ters
Ser­vings 4 rolls
Calo­ries 100 kcal

Ingrediënten
 
 

 • 1 stuk Japan­se kom­kom­mer (of gewo­ne als je deze niet kan vinden)
 • 2 stuk avocado’s (rijp!)
 • ½ stuk citroen (opti­o­neel)
 • 2 stuks nori­vel­len (kruis­lings door­mid­den gesneden)
 • 360 gr sushi­rijst (voor elke rol is 90 g sushi­rijst nodig)
 • 8 stuks gar­na­len­tem­pu­ra zelf­ge­maakt of aangekocht
 • 2 el tobi­ko kuit van vlie­gen­de vissen
 • wat una­gi gerook­te paling (opti­o­neel)

Voor de toppings :

Voor het azijnwater om de handen in te dompelen (Tezu) :

Instructies
 

 • Ver­za­mel alle ingrediënten.
  Dragon-Roll-Ingrediënten
 • Bak je tem­pu­ra gar­na­len af.
 • Snijd de kom­kom­mer in de leng­te in vieren.
  1 stuk Japan­se komkommer
 • Ver­wij­der de zaad­jes en snijd dan weer in de leng­te door­mid­den in dun­ne reep­jes. Je hebt dan 8 reepjes.
  Dragon-Roll-komkommer
 • Snijd een avo­ca­do in de leng­te rond de pit door­mid­den en draai de twee helf­ten tot ze loskomen.
  2 stuk avocado’s
 • Gebruik een lepel om de pit te ver­wij­de­ren. Je kunt de pit ook met je mes ver­wij­de­ren, maar je moet goed oplet­ten dat je niet te veel kracht gebruikt, anders kun je je hand snijden.
 • Houd eerst de avo­ca­do­helft in je hand­palm; je kunt hem het bes­te vast­hou­den met een opge­vou­wen keu­ken­hand­doek om je hand te beschermen.
 • Tik ver­vol­gens heel voor­zich­tig met de hiel van je mes in de pit, met net genoeg druk om het mes in de pit te laten grijpen.
 • Draai ver­vol­gens het mes en de pit komt er soe­pel uit. Her­haal dit met de ove­ri­ge avocado’s.
  Dragon-Roll-avocado
 • Ver­wij­der de schil en snijd de avo­ca­do­helf­ten kruis­lings in dun­ne plakjes.
  Dragon-Roll-avocado snijden
 • Druk zacht­jes met je vin­gers op de avo­cad­op­lak­jes zodat de afzon­der­lij­ke plak­jes begin­nen te schui­ven en los te komen. Blijf zacht­jes en gelijk­ma­tig druk­ken met de zij­kant van het mes tot de leng­te van de gesne­den avo­ca­do-helft onge­veer de leng­te van een sus­hi-rol (of een vel nori zee­wier) is.
  Dragon-Roll-avocado split
 • Als u de sus­hi-rol niet met­een ser­veert, raad ik aan om citroen over de avo­ca­do uit te knij­pen om ver­kleu­ring te voorkomen.
  ½ stuk citroen
 • Her­haal dit met de ande­re avocadohelften.
 • Bekleed de sus­hi­mat met plas­tic­fo­lie en leg de helft van het nori­vel erop, met de glan­zen­de zij­de naar beneden.
  2 stuks norivellen
 • Dep je han­den in de tezu (azijn­wa­ter) en ver­deel 1/4 sus­hi rijst over het nori­vel.
  60 ml water, 2 tl rijst azijn, 360 gr sushirijst
  Dragon-Roll-sushi rijst
 • Draai het nori­vel met de rijst erop om.
 • Leg twee stuk­jes tem­pu­ra-gar­naal, twee kom­kom­mer­reep­jes en wat tobi­ko aan de onder­kant van het nori­vel­le­tje dat het dichtst bij u ligt.
  8 stuks gar­na­len­tem­pu­ra, 2 el tobiko
  Dragon-Roll-beleg
 • Rol het nori­vel­le­tje van­af de onder­kant strak en ste­vig met de sus­hi mat over de vul­ling tot­dat de onder­kant het nori­vel­le­tje bereikt.
 • Til het sus­hi mat­je op en rol over de res­te­ren­de nori.
  Dragon-Roll-sushi rol
 • Leg de sus­hi mat over de boven­kant en knijp de rol ste­vig dicht.
  Dragon-Roll-sushi rol 2
 • Ver­wij­der de sus­hi mat en de plas­tic­fo­lie van de sushi-rol.
 • Til met de zij­kant van het mes de avo­cad­op­lak­jes van de ene helft en leg ze boven­op de rol.
  Dragon-Roll-avocado op rol
 • Als u una­gi (paling)wil gebrui­ken, wis­sel dan de avo­cad­op­lak­jes en una­gi af en leg ze in laag­jes op de boven­kant en zij­kan­ten van de rol.
  wat una­gi
 • Leg de plas­tic­fo­lie weer over de rol en leg de sus­hi mat eroverheen.
  Dragon-Roll-folie over rol
 • Knijp de rol strak door met de sus­hi mat te knij­pen tot­dat de avo­cad­op­lak­jes om de rol heen zitten.
 • Wees voor­zich­tig zodat je de avo­cad­op­lak­jes niet breekt.
 • Ver­wij­der het matje.
 • Snijd de rol door het plas­tic­fo­lie in 8 stuk­ken met het mes.
  Dragon-Roll-sushi rol snijden
 • Maak je mes na elke sne­de schoon met een nat­te doek.
 • Als de rol tij­dens het snij­den wat brok­kelt of dreigt stuk te gaan, knijp dan de sus­hi-rol nog eens goed dicht met het sus­hi matje.
 • Ver­wij­der de plas­tic­fo­lie boven­op de sus­hi en breng de sus­hi­stuk­jes over op een sus­hi bord.
 • Her­haal dit om de ove­ri­ge dra­gon rolls te maken.
 • Leg wat tobi­ko op elk stuk­je sus­hi, drup­pel er sri­ra­cha­mayo over en strooi er zwar­te sesam­zaad­jes overheen.
  wat Sri­ra­cha mayo, wat zwar­te sesam­zaad­jes, 2 el tobiko
  Dragon-Roll-sushi afwerken
 • Leg even­tu­eel wat una­gi­saus op het bord zodat je de sus­hi kunt dippen.
  wat Una­gi­saus
 • Je dra­gon roll is klaar om te ser­ve­ren! Om meer­de­re dra­gon rolls te maken her­haal je de vori­ge stappen.
 • Eet sma­ke­lijk!

Notities

Dragon Roll.

Een Dra­gon Roll is een sus­hi roll die meest­al wordt gemaakt met bin­nen­vul­lin­gen van gar­naal of krab, avo­ca­do en kom­kom­mer, omwik­keld met nori en sus­hi rijst. Het wordt bekleed met plak­jes avo­ca­do en heeft vaak een top­ping van una­gi (geroos­ter­de paling), saus (sri­ra­cha mayo) en sesam­zaad­jes. De naam “Dra­gon Roll” komt van de lang­wer­pi­ge vorm van de rol en de schijn­baar schub­ach­ti­ge tex­tuur van de avo­ca­do­be­kle­ding die doet den­ken aan een draak.

Info en tips om de perfecte dragon roll te maken:

  • Meer weten over sus­hi in het alge­meen? Lees ons verhaal!
  • Tem­pu­ra gar­na­len : Deze kan je tegen­woor­dig bij­na in elke super­markt vin­den. Het zijn gar­na­len met een knap­pe­ri­ge korst. Bak de gar­na­len af in je oven, air­fry­er of fri­teu­se en ze zijn klaar om te gebrui­ken bij het maken van je roll. Natuur­lijk staat het je vrij om ze zelf te maken! Je hebt 2 stuks per dra­gon roll nodig.
  • Avo­ca­do : Zelf vind ik dit de groot­ste uit­da­ging! Het vin­den van de per­fec­te avo­ca­do! Ze moe­ten rijp zijn, en het liefst dan ook nog net die rijp­heid heb­ben zodat ze per­fect zijn om op je rol te leg­gen en ze te vor­men met je sus­hi­mat. Dit is niet altijd evi­dent, maar een cru­ci­aal ele­ment om tot een per­fect resul­taat te komen.
  • Japan­se kom­kom­mer : Ook niet altijd mak­ke­lijk te vin­den, dus je kan ze ver­van­gen door een gewo­ne kom­kom­mer. Waar­om japan­se? Ze zijn lan­ger en wat dun­ner van vorm, en bevat­ten min­der zaad­jes. Het zou best kun­nen dat wan­neer je onze geken­de kom­kom­mer gebruikt ze te dik of groot van vorm zijn waar­door je niet 8 reep­jes uit de kom­kom­mer haalt maar zelf 10 of 12. Zorg er voor dat de reep­jes die je van de kom­kom­mer snijd niet te dik zijn om ze op te rol­len in je dra­gon roll.
  • Sus­hi rijst :We zeg­gen wel sus­hi rijst, maar eigen­lijk is het Japan­se rijst met een kor­te kor­rel. De rijst is na het koken kle­ve­rig, maar wel met een vas­te con­sis­ten­tie. Tra­di­ti­o­neel koken we de rijst met kom­bu (kelp/zeewier)waarna de rijst opge­werkt wordt met rijst­azijn, sui­ker en zout. Het is op deze manier dat je sus­hi rijst bekomt. Ons recept voor sus­hi rijst kan je terug­vin­den in onze recep­ten­bun­del.
 • Nori :  Nori vel­len zijn gedroog­de en geroos­ter­de algen­bla­de­ren (zee­wier). Deze wor­den dus voor­al gebruikt voor het berei­den van sus­hi. Fijn­ge­krui­meld kun­nen de bla­de­ren ook zeer goed die­nen als kruid met een sub­tiel zee­aro­ma voor vis- en zee­vrucht­ge­rech­ten. De dun­ne bla­de­ren bevat­ten veel jodi­um en eiwit. We gebrui­ken slechts een half vel nori  per sus­hi roll voor dit dra­gon roll recept.
 • Sri­ra­cha May­o­nai­se : Sri­ra­cha mayo is here to stay! Deze nieu­we smaak bestaat pas een kor­te tijd, maar is uit­ge­groeid tot een zeer gelief­de saus voor bij snacks, sus­hi of gegrild vlees. De com­bi­na­tie van romi­ge may­o­nai­se en pit­ti­ge sri­ra­cha chi­li­saus is per­fect. Niet te pit­tig, maar gewoon lekker!
 • Una­gi saus : Dit is een zoe­te en har­ti­ge saus die tra­di­ti­o­neel wordt gebruikt bij het berei­den van una­gi, ofwel gegril­de paling, in de Japan­se keu­ken. De saus heeft een rij­ke, stro­pe­ri­ge tex­tuur en is meest­al gemaakt van soja­saus, sui­ker, mirin en sake. Una­gi-saus wordt vaak gebruikt om sus­hi en ande­re gerech­ten op smaak te bren­gen en kan ook wor­den gebruikt als dip­saus. Het heeft een heer­lij­ke uma­mi-smaak die goed samen­gaat met gegril­de vis en vlees. Una­gi-saus kan wor­den gekocht in fles­sen in Azi­a­ti­sche super­mark­ten maar kan ook mak­ke­lijk thuis wor­den gemaakt. Opnieuw..recept in onze recep­ten­bun­del.
 • Tezu : Dit is een oplos­sing van water en rijst­azijn die wordt gebruikt om de han­den voch­tig te hou­den tij­dens het rol­len van sus­hi. Dit voor­komt dat de rijst aan de han­den blijft plak­ken en zorgt voor een gelijk­ma­ti­ge ver­de­ling van de rijst over het nori­vel

De online toko

De ingre­di­ën­ten die je nodig hebt voor Dra­gon rolls kan je niet zomaar vin­den in je loka­le super­markt. Wel kan je ze vin­den in een toko (Azi­a­ti­sche super­markt). Helaas heb­ben velen van ons dit ook niet in hun buurt, maar niet getreurd…er is  “de onli­ne toko”. Je kan hier mak­ke­lijk alle nodi­ge ingre­di­ën­ten terug­vin­den. Bestel van­daag, mor­gen in huis!
Asian food lovers - De online toko
Asi­an food lovers — De onli­ne toko
Onze recep­ten­bun­del wer­den moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
 
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
 
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hieronder! 
Deel het gerust op je soci­al media en tag ons!.
Mis­schien heb je zelf een recept wat u met ons en onze lezers wil delen.
Voeg het dan hier toe!
KokenKoken
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op you­tu­be, Tik­Tok, FacebookPin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Dra­gon rolls! De hype in sus­hi-land die je nu mak­ke­lijk zelf kan berei­den! Smakelijk!

Voedingswaarde :

Nutri­ti­on Facts
Dra­gon rolls
Ser­ving Size
 
1 rol
Amount per Serving
Calo­ries
100
% Dai­ly Value*
Fat
 
1
g
2
%
Satu­ra­ted Fat
 
0.1
g
1
%
Polyun­sa­tu­ra­ted Fat
 
0.3
g
Monoun­sa­tu­ra­ted Fat
 
0.2
g
Cho­les­te­rol
 
29
mg
10
%
Sodi­um
 
23
mg
1
%
Pot­as­si­um
 
32
mg
1
%
Car­bo­hy­dra­tes
 
19
g
6
%
Fiber
 
1
g
4
%
Sugar
 
0.1
g
0
%
Pro­tein
 
4
g
8
%
Vita­min A
 
52
IU
1
%
Vita­min C
 
1
mg
1
%
Cal­ci­um
 
6
mg
1
%
Iron
 
0.2
mg
1
%
* Per­cent Dai­ly Valu­es are based on a 2000 calo­rie diet.
Key­word dra­gon roll, sushi
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!