Spaghettisaus.

Spaghettisaus

Spaghettisaus.

Spa­ghet­ti­saus zoals we ze hier thuis maken. Een vari­ant op de ori­gi­ne­le “ragu’, sim­pel en mak­ke­lijk om te maken maar voor­al lekker!!!!
5 from 1 vote
Prep Time 15 mins
Cook Time 1 hr 30 mins
Total Time 1 hr 45 mins
Cour­se Pas­ta, sau­sen, Sauzen
Cui­si­ne Ita­li­aans, Pasta
Ser­vings 6 per­so­nen
Calo­ries 331 kcal

Ingrediënten
 
 

Instructies
 

 • Ver­snijd ui, bleek­sel­der, wor­tel en rode papri­ka in blokjes.
  2 stuks uien, 1 sten­gel bleek­sel­der, 2 stuks wor­tel, 1 stuk rode paprika
 • Neem een dege­lij­ke braad­pan, smelt er een kont­je boter in met een scheut olijf­olie.
  een klont­je boter, een scheut olijfolie
 • Stoof ui, sel­der en wor­tel aan in je braad­pan.
 • Haal 3 teen­tjes knof­look door je look­pers en voeg toe aan de groenten.
  3 teen­tjes knoflook
 • Roer regel­ma­tig door met een spa­tel.
 • Voeg de gesne­den papri­ka toe en roer door. Laat even meestoven.
 • Voeg het gemengd gehakt toe, meng met de spa­tel onder je gestoof­de groenten.
  500 gr gemengd gehakt
 • Laat opnieuw mee­sto­ven, zorg dat je gehakt mooi ver­deeld is.
 • Voeg 1el gedroog­de ore­ga­no en 1 el edroog­de basi­li­cum toe. Meng.
  1 el ore­ga­no, 1 el basilicum
 • Laat opnieuw even stoven.
 • Voeg de rode wijn toe en meng.
  250 ml rode wijn
 • Laat het geheel nu sud­de­ren! De alco­hol zal verdampen.
 • Laat net zolang sud­de­ren tot je merkt dat je ingre­di­ën­ten in je braad­pan wil­len begin­nen bak­ken. Het vocht zal prak­tisch hele­maal weg gekookt zijn, de smaak zit in je vlees en groenten.
 • Tip : Heb je nog toma­ten lig­gen die drin­gend ver­werkt moe­ten wor­den? Ver­snijd ze en voeg ze nu toe aan je pan. In de video kan je zien dat wij wat tros­to­maat­jes toe­voe­gen. Dit is opti­o­neel!!! Mag, maar moet niet!
 • 360 gr pas­sa­ta, 800 ml toma­ten­blok­jes in blik
 • Wij spoe­len de blik­ken en het fles­je pas­sa­ta uit met wat warm water en voe­gen dit toe aan je spa­ghet­ti­saus. Zo heb je net vol­doen­de extra vocht.
 • Meng het geheel opnieuw goed oor met je spatel.
 • Mits we geen ver­se bouil­lon meer voor han­den heb­ben gebrui­ken we bouil­lon­blok­jes.
 • Voeg wat runds­bouil­lon, groen­ten­bouil­lon en kip­pen­bouil­lon toe aan je spaghettisaus.
  1 vlees­bouil­lon­blok­je, 1 groen­ten­bouil­lon­blok­je, 1 kip­pen­bouil­lon­blok­je
 • Doe er dan 2 klont­jes sui­ker bij (opti­o­neel).
  2 klont­jes suiker
 • Meng opnieuw goed door en breng je spa­ghet­ti­saus aan de kook.
 • Zet het dek­sel op je pan (met een klei­ne opening).
 • Draai je vuur lager en laat op z’n minst 1,5u tot 2u sudderen.
 • Draai je vuur lager en laat op z’n minst 1,5u tot 2u sudderen.
 • Zo, je spa­ghet­ti­saus is klaar voor gebruik!!!!
 • Sma­ke­lijk!

Notities

Spaghettisaus.

Onze Spa­ghet­ti­saus, huis­ge­maakt door Lilie­s­food. Dit is hoe wij bij regel­maat onze spa­ghet­ti­saus berei­den. Sim­pel en mak­ke­lijk om te maken, smaak­vol en lek­ker! Het hoeft niet altijd zo moei­lijk te zijn!

INFO EN TIPS VOOR SPAGHETTISAUS :

  • Deze spa­ghet­ti­saus is een afge­lei­de van de ori­gi­ne­le “ragu”. Maar daar­om zeker niet min­der lekker.
  • Ser­veer de saus met spa­ghet­ti, maar ook met een ande­re pas­ta­soort is dit zeker lekker! 
  • Heb je wat meer tijd? Pro­beer dan eens om je pas­ta ook zelf te maken! Dit is min­der moei­lijk dan het lijkt!
  • Om het je mak­ke­lij­ker te maken heb je dan wel een pas­tama­chi­ne nodig. 
Pastamachine Mercato
Pas­tama­chi­ne Mercato
 • Of je wil alles in één? Dan is een elek­tri­sche pas­tama­chi­ne han­dig, deze doet alles voor je!
 • elektrische pastamachine
  elek­tri­sche pastamachine
 • Mits de saus toch zo’n 2u moet sud­de­ren is een dege­lij­ke braad­pan een must! We wil­len immers niet dat we con­ti­nu moe­ten roe­ren in onze saus omdat ze anders zou aan­bak­ken. Inves­teer hier­in als je dit nog niet in huis hebt! Koop een goed exem­plaar (en dat hoeft geen stuk­ken van men­sen te kos­ten!) en je bent goed voor jaren mits juist gebruik. Wij gebrui­ken regel­ma­tig de braad­pan van BK. Een aanrader!
 • braadpan bk
  braad­pan bk
 • Een ander keu­ken­tool dat we weke­lijks een paar keer gebrui­ken (en ook in dit recept) is een look­pers. Hier opnieuw, als je dit zo veel gebruikt als wij dat doen zorg dan voor een dege­lijk exem­plaar! Wij heb­ben al een hele tijd de knof­look­pers van oxo in gebruik. Top­ma­te­ri­aal! En ik heb al wat look­per­sen ver­sle­ten! Deze spant de kroon!
 • keukenmateriaal - OXO knoflookpers
  OXO knof­look­pers
 • Gebruik deze tools zoals het hoort! Wat we hier voor­al mee bedoelen…zowel de braad­pan, pas­tama­chi­nes als­ook de knof­look­pers steek je NOOIT in je vaat­was­ser!!! Ook al zegt de hand­lei­ding dat deze mate­ri­a­len vaat­was­ma­chi­ne besten­dig zijn. Geloof ons, indien je jaren wil genie­ten van je mate­ri­aal, doe dit dan NOOIT! De afwas­pro­duc­ten voor een machi­ne zijn veel te agres­sief en wer­ken in op je materiaal.
 • Gebruik goe­de ingre­di­ën­ten! Pas­sa­ta en toma­ten­stuk­jes uit blik van San Mar­za­no tomaten.
 • Heb je ver­se toma­ten die je moet opwer­ken, doe ze dan gerust bij in je saus. In de video kan je zien dat wij ook tros­to­maat­jes toe­voe­gen die nog opge­werkt moesten wor­den. Dit is opti­o­neel en zeker geen must.
 • Net zoals de sui­ker­klont­jes. Wij voe­gen dit graag toe om de zurig­heid wat te bre­ken. Maar je kan ze ook weglaten.
 • Een krui­den­tuil mag ook gerust toe­ge­voegd wor­den indien je dit wenst!
 • Een gou­den tip! Maak je saus een dag op voor­hand. Laat ze afkoe­len en zet ze een nacht­je in je koel­kast. Zo zul­len de sma­ken zich nog beter ont­wik­ke­len en krijg je een saus om dui­men en vin­gers af te lik­ken. Ook ben je zo in staat om boven­ge­ko­men vet af te schep­pen. Door te koe­len in je koel­kast zal dit stol­len boven­op je saus.
 • De wijn de we in het recept gebrui­ken is van het wijn­huis “Wes­tern Cel­lars” uit Cali­for­nië. Een cabar­net sau­vig­non die we niet zo gewel­dig vin­den om te drin­ken, maar wel om te gebrui­ken als keu­ken­wijn! Natuur­lijk heb­ben ze wel ande­re wij­nen die uit­mun­tend zijn. Hun “Zin­fan­del” hoort bij de top 4% bes­te wij­nen ter wereld.
 • Western Cellars Zinfandel
  Wes­tern Cel­lars Zinfandel
Onze recep­ten­bun­del wer­den moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
 
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
 
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hieronder! 
Deel het gerust op je soci­al media en tag ons!.
Mis­schien heb je zelf een recept wat u met ons en onze lezers wil delen.
Voeg het dan hier toe!
KokenKoken
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op you­tu­be, Tik­Tok, FacebookPin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Spaghettisaus..iedereen heeft wel zijn of haar manier om deze te berei­den. Mis­schien wil je de saus van Lilie­s­food wel eens pro­be­ren? We zijn benieuwd naar jul­lie reacties!

Voedingswaarde :

Nutri­ti­on Facts
Spa­ghet­ti­saus.
Ser­ving Size
 
1 por­tie
Amount per Serving
Calo­ries
331
% Dai­ly Value*
Fat
 
18
g
28
%
Satu­ra­ted Fat
 
7
g
44
%
Polyun­sa­tu­ra­ted Fat
 
2
g
Monoun­sa­tu­ra­ted Fat
 
8
g
Cho­les­te­rol
 
60
mg
20
%
Sodi­um
 
678
mg
29
%
Pot­as­si­um
 
977
mg
28
%
Car­bo­hy­dra­tes
 
18
g
6
%
Fiber
 
4
g
17
%
Sugar
 
10
g
11
%
Pro­tein
 
18
g
36
%
Vita­min A
 
700
IU
14
%
Vita­min C
 
20
mg
24
%
Cal­ci­um
 
89
mg
9
%
Iron
 
4
mg
22
%
* Per­cent Dai­ly Valu­es are based on a 2000 calo­rie diet.
Key­word spa­ghet­ti­saus
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!