Court Bouillon of snelle bouillon.

court bouillon

Court Bouillon of snelle bouillon.

Court bouil­lon is een “snel­le bouil­lon” die wordt gebruikt om ingre­di­ën­ten in te koken, of beter, te poche­ren. Denk aan court bouil­lon voor kreeft, maar ook vis, vlees,… Hij is er in alle geu­ren en kleu­ren. Je kan hem aro­ma­ti­se­ren met jouw favo­rie­te ingre­di­ën­ten en krui­den naar keu­ze, afhan­ke­lijk van de uit­ein­de­lij­ke bereiding.
5 from 2 votes
Prep Time 15 mins
Cook Time 45 mins
Total Time 1 hr
Cour­se Basis­ge­rech­ten, basis­ken­nis, bouillons
Cui­si­ne Basis­keu­ken, Frans
Ser­vings 3 liter
Calo­ries 9 kcal

Materiaal — Benodigdheden

keukentouw
keu­ken­touw om de bou­quet gar­ni op te bin­den (opti­o­neel)

Ingrediënten
  

Instructies
 

 • Neem een gro­te kook­pot.
 • Vul de pot met koud water. 
  3 liter water
 • Snijd de groen­ten in gro­ve­re stukken.
  1 stuk prei, 3 sten­gel bleek­sel­der, 3 stuk wor­tel, 2 tl zout, 1 el peper­kor­rels, 1 mes­punt cay­en­ne­pe­per, sap 1/2 citroen, 20 cl dro­ge wit­te wijn
 • Voeg alle ingre­di­ën­ten en de bou­quet gar­ni aan het water toe en breng aan de kook.
  1 stuk bou­quet garni
 • Laat het geheel mini­mum 30 tot 45 minu­ten op een zacht vuur­tje trekken. 
 • Zeef de bouil­lon door een fij­ne zeef.
 • Nu is de court bouil­lon klaar om te gebruiken. 

Notities

Court Bouillon

Court bouil­lon is een “snel­le bouil­lon” die wordt gebruikt om vis, zee­vruch­ten, kip, en soms fruit te poche­ren. De vloei­stof bevat vaak water (maar bij­na elke vloei­stof kan wor­den gebruikt) en meest­al een zuur (zoals wijn, azijn, of citrus­vruch­ten). Aro­ma­ti­sche stof­fen, zoals krui­den, zes­tes en spe­ce­rij­en wor­den vaak gebruikt om smaak toe te voe­gen en gerech­ten te per­so­na­li­se­ren. De uit­ein­de­lij­ke bedoe­ling is om jouw favo­rie­te smaak te geven aan je eindproduct.
aanbieders.be
aanbieders.be

TIPS EN INFO

 • Denk aan court bouil­lon voor kreeft koken, maar ook vis, vlees,… 
 • Hij is er in alle geu­ren en kleuren. 
 • Je kan hem aro­ma­ti­se­ren met jouw favo­rie­te ingre­di­ën­ten, afhan­ke­lijk van de uit­ein­de­lij­ke bereiding.
 • Als je de court bouil­lon gebruikt hebt, gooi hem dan niet door je goot­steen! De bouil­lon kan nog wor­den gebruikt nadat het voed­sel is gepo­cheerd. Dit is voor­al gebrui­ke­lijk na het poche­ren van vis of schaal­die­ren. en leunt aan bij de Fran­se keu­ken­term ’ à la Nage’.
 • Aan de court-bouil­lon kun­nen extra aro­ma­ten en krui­den wor­den toe­ge­voegd om hem nog meer smaak te geven. Na het sud­de­ren en enigs­zins inko­ken kan de bouil­lon wor­den gezeefd en gebruikt als een lich­te saus of bouil­lon bij het gerecht. Gerech­ten die op deze manier wor­den opge­diend, wor­den dus “à la nage” genoemd.
 • De bouil­lon kan zo aan­ge­vuld wor­den met een fij­ne brunoi­se van groen­ten of/en wat room of een lia­son
    om hem wat in te dikken.
Meer weten over fonds en bouil­lons? Klik hier!
Onze recep­ten­bun­del wer­den moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
 
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
 
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hier­on­der of deel het op je soci­al media.
Mis­schien heb je zelf een recept wat u met ons en onze lezers wil delen.
Voeg het dan hier toe!
KokenKoken
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op you­tu­beFacebookPin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Court Bouil­lon is een basis. Maak er een gewoon­te van om deze bouil­lon te gebrui­ken indien je vis, schaal of schelp­die­ren wil poche­ren. De smaak zal er wel bij varen!
Key­word basis­keu­ken, court bouil­lon, kook­tech­nie­ken, snel­le bouillon
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!