Tiramisu speculoos

Tiramisu speculoos

Tiramisu speculoos

Tira­mi­su met spe­cu­loos. Dank­zij de sim­pe­le berei­dings­wij­ze en het gebruik van ver­se ingre­di­ën­ten, is dit recept altijd een succes.
5 from 1 vote
Prep Time 25 mins
Cook Time 0 mins
rust­tijd in koel­kast 4 hrs
Total Time 4 hrs 25 mins
Cour­se Des­sert, Klassiekers
Cui­si­ne Des­serts, Ita­li­aans, Klassiekers
Ser­vings 10 por­ties
Calo­ries 300 kcal

Materiaal — Benodigdheden

fijne zeef
fij­ne zeef (om je cacao­poe­der te strooien)
handrasp
handrasp (om je cho­co­la­de te scha­ven / raspen)

Ingrediënten
  

Instructies
 

 • Doe de eidooi­ers samen met 8 afge­stre­ken eet­le­pels sui­ker en 1 thee­le­pel spe­cu­loos­pas­ta in een meng­kom.
  4 eidooi­ers, 8 el kris­tal­sui­ker, 1 tl speculoospasta
 • Klop onmid­del­lijk met een hand­mixer het geheel op tot een glad­de massa.
 • Je moet eigen­lijk een lint­vorm krij­gen. De sui­ker moet vol­le­dig opge­lost zijn.
 • Doe dan de mas­car­po­ne erbij en klop alles goed onder elkaar tot 1 geheel.
  500 gr mascarpone
 • Neem een ande­re meng­kom, voeg de eiwit­ten toe samen met een snuif­je zout. (Het zout zal ervoor zor­gen dat je eiwit stij­ver blijft.)
  4 eiwit­ten, 1 snuif­je zout
 • Klop nu de eiwit­ten half op met je hand­mixer.
 • Voeg dan 1 afge­stre­ken eet­le­pel sui­ker toe en klop de eiwit­ten vol­le­dig op.
  1 el kristalsuiker
 • Meng met een spa­tel de eiwit­ten nu onder de kaasmassa.
 • Doe dit voor­zich­tig maar zorg dat alles goed gemengd is.
 • Neem 10 des­sert kom­me­tjes en zet ze klaar.
 • Zet een tas ver­se kof­fie, en neem je spe­cu­loos koek­jes bij de hand.
  250 ml vers gezet­te kof­fie, 1 pak speculooskoekjes
 • Her­haal dit tot al je kom­me­tjes gevuld zijn met je spe­cu­loos koek­jes.
 • Druk de koek­jes zacht­jes tegen de bodem van je kommetje.
 • Schep er 2 eet­le­pels van je tira­mi­su men­ge­ling in.
 • Schud en klop een beet­je zodat het meng­sel zich goed verdeeld.
 • Maak in een vij­zel met stam­per wat crunch van de spe­cu­loos koekjes.
 • Ver­deel onge­veer 1 eet­le­pel crunch per kommetje.
 • Schep nu opnieuw 2 eet­le­pels tira­mi­su men­ge­ling over de crunch.
 • Klop en schud opnieuw voor­zich­tig met je kom­me­tje zodat alles goed ver­deeld wordt.
 • Bestrooi het geheel met wat cacao­poe­der, en werk af met wat schaaf­sel van pure cho­co­la­de.
  wat cacao­poe­der, wat pure chocolade
 • Zet de tira­mi­su met spe­cu­loos nu min­stens 4 uur in je koel­kast op op te stijven.
 • Sma­ke­lijk!

Video

Notities

Tiramisu speculoos.

Onze vari­ant op de tra­di­ti­o­ne­le Tira­mi­su met een twist. Dit recept is een ech­te smaak­sen­sa­tie. Of je nu gas­ten uit­no­digt voor een feest­maal of gewoon zin hebt in een lek­ker des­sert, deze Tira­mi­su met Spe­cu­loos is altijd een goe­de keuze.


INFO EN TIPS :

  • Zorg er altijd voor dat wan­neer je sui­ker bij de eidooi­ers doet je onmid­del­lijk begint te klop­pen. Indien je hier­mee wacht zal de sui­ker de eidooi­ers begin­nen ver­bran­den waar­door je klon­ter­vor­ming krijgt. Dat wil­len we niet!
  • Het cho­co­la­de­schaaf­sel maken we hier zelf, maar natuur­lijk kan je dit ook zo kopen. Gebruik pure cho­co­la­de die je raspt met een handrasp of indien je cho­co­la­de­cal­l­ets hebt, ga er dan door met een vlijm­scherp mes op een snij­plank.
  • Ook hagel­slag kan een per­fec­te ver­van­ger zijn. Of indien je lie­ver geen cho­co­la­de hebt, laat hem dan weg.


 • Je kan gerust wat vari­ë­ren. Meer spe­cu­loos, of spe­cu­loos koek­jes in samen­spel met de ech­te savoi­ar­di koek­jes (deze gebrui­ken we bij de ori­gi­ne­le tira­mi­su). Alco­hol gebrui­ken we niet in ons recept, maar voeg gerust wat ama­ret­to of sam­bu­ca toe aan je kof­fie alvo­rens je de koek­jes erin dept.
 • Graag een ande­re vari­ant met limon­cel­lo?
 • Meer weten over tiramisu? 
 • Om onze eie­ren te klop­pen gebrui­ken we hier de meng­kom­men van NAVARIS. Deze kun­nen we jul­lie echt aan­ra­den. De kom­men heb­ben een rub­be­ren bodem en blij­ven zo ste­vig staan op je aan­recht. Ze heb­ben een goed afsluit­baar dek­sel waar je in het mid­den een rasp kan plaat­sen om zo cho­co­la­de, groen­ten of wat dan ook te ras­pen of te snij­den. Wij zijn er alvast heel tevre­den over.
 • mengkom
  meng­kom
 • Je kan de tira­mi­su ook gerust in glaas­jes doen en zo laten opstij­ven. Ide­aal voor bij de koffie!
 • 4u is vol­doen­de om de tira­mi­su met spe­cu­loos te laten opstij­ven, maar een nacht­je is nog beter. Zo gaan de sma­ken zich ook nog beter ontwikkelen.

Onze recep­ten­bun­del wer­den moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
 
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
 
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hieronder! 
Deel het gerust op je soci­al media en tag ons!.
Mis­schien heb je zelf een recept wat u met ons en onze lezers wil delen.
Voeg het dan hier toe!
KokenKoken
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op you­tu­be, Tik­Tok, FacebookPin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Tira­mi­su spe­cu­loos, zoals je kan merken..onze doch­ters lus­ten het wel! Dus waar wacht je op? Begin er maar aan!

Voedingswaarde :

Nutri­ti­on Facts
Tira­mi­su speculoos
Ser­ving Size
 
1 por­tie
Amount per Serving
Calo­ries
300
% Dai­ly Value*
Fat
 
25
g
38
%
Satu­ra­ted Fat
 
15
g
94
%
Polyun­sa­tu­ra­ted Fat
 
0.3
g
Monoun­sa­tu­ra­ted Fat
 
1
g
Cho­les­te­rol
 
128
mg
43
%
Sodi­um
 
90
mg
4
%
Pot­as­si­um
 
40
mg
1
%
Car­bo­hy­dra­tes
 
13
g
4
%
Sugar
 
11
g
12
%
Pro­tein
 
6
g
12
%
Vita­min A
 
804
IU
16
%
Cal­ci­um
 
81
mg
8
%
Iron
 
0.2
mg
1
%
* Per­cent Dai­ly Valu­es are based on a 2000 calo­rie diet.
Key­word tira­mi­su met spe­cu­loos, tira­mi­su speculoos
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!