mousseline

mousseline

mousseline

Mous­se­li­ne is een vari­ant van de hol­landai­se­saus. Eén van de basis­sau­sen die we dank­zij Augus­te Escof­fier ken­nen. Mous­se­li­ne krijg je door half-opge­klop­te room toe te voe­gen aan je hol­landai­se. Zalig lek­ker bij asper­ges of gepo­cheer­de eie­ren, maar ook bij vis en gegrild vlees. De smeu­ï­ge saus zorgt voor net dat iets­je meer. Let wel op…dit is een caloriebom!!!
5 from 1 vote
Prep Time 15 mins
Cook Time 5 mins
Total Time 20 mins
Cour­se sau­sen, Sauzen
Cui­si­ne Sau­zen
Ser­vings 4 per­so­nen
Calo­ries 485 kcal

Materiaal — Benodigdheden

kookpot - BK
1 kook­pot groot genoeg om je saus­pan in te zet­ten (au bain marie)

Ingrediënten
  

Instructies
 

Klop eerst je room!

 • Doe de room in een meng­kom en klop hem op tot je onge­veer de dik­te hebt zoals yoghurt.
  1,5 dl room
 • Doe huis­houd­fo­lie over de kom en plaats even in je koelkast.

Maak je mousseline!

 • De eer­ste en belang­rijk­ste stap is het “Kla­ren” van je boter (cla­ri­fi­ë­ren).
  250 gr roomboter
 • Zet hier­voor de boter in een pan op een uiterst laag vuur! De boter mag niet brui­sen of bakken!
 • De boter zal smel­ten, en de wit­te melk­res­ten gaan naar de bodem van de pot zakken.
 • Het is ook enkel het “boter­vet” dat je gebruikt voor de saus.
 • Zet je kook­pot, met de helft gevuld met water,op het vuur en breng het water aan de kook.
 • Draai het vuur lager een­maal het kook­punt bereikt.
 • We wil­len niet meer dat het water kookt, maar wel tegen het kook­punt aanzit.
 • Klop in een kom de eidooi­ers, natuur­azijn en water goed los.
  3 eidooi­er, 2 tl natuur­azijn, 4 el water
 • Zet de kom nu op de kook­pot en klop in goed tem­po en con­stant. We klop­pen de saus dus eigen­lijk “au bain marie”.
 • Klop tot je een goed gebon­den schuim hebt.
 • Zorg dat je de “geklaar­de boter” klaar hebt en nog warm is. (ide­aal is om de boter op te war­men tot 51°c, maar dat zal voor de mees­ten niet zo evi­dent zijn).
 • Een­maal je je een goed gebon­den schuim hebt, zet je de kom van de pot, en al klop­pend voeg je straals­ge­wijs de geklaar­de boter toe.
  250 gr roomboter
 • Zo krijg je een flu­weel­zach­te, goed gebon­den saus.
 • Voeg dan de half opge­klop­te room toe aan je hollandaise.
  1,5 dl room
 • Spa­tel de room voor­zich­tig onder de saus.
 • Kruid af met wat citroen­sap, peper, zout en even­tu­eel wat cay­en­ne­pe­per naar believen.
  wat citroen­sap, peper, zout, cay­en­ne­pe­per
 • Je mous­se­li­ne is klaar voor gebruik!

Video

Notities

Mousseline.

Zoals gezegd is mous­se­li­ne een afge­lei­de van de hol­landai­se­saus. Ze smaakt romi­ger en vol­ler dan een ech­te hol­landai­se, en is dus wat ver­fijn­der van smaak.


INFO EN TIPS

 • Je kan de saus ook maken direct op het vuur, maar dan moet je des te meer oplet­ten dat je goed blijft klop­pen in je saus­pan. Je moet er immers voor zor­gen dat je geen ome­let krijgt ergens aan de bodem. Dan is je saus om zeep. Het maken van de saus ‘au bain marie” gaat je een stap voor­uit hel­pen om een goed resul­taat te krij­gen en zal mak­ke­lij­ker zijn.
 • Je kan de saus ook afwer­ken op ver­schil­len­de manie­ren. Ik denk maar aan vers gesnip­per­de krui­den, een ander ‘zuur..azijnsoorten bv., kap­per­tjes toe­voe­gen, wat toma­ten­sal­sa … expe­ri­men­teer maar! De éne keer zal het niet zo’n goe­de com­bi­na­tie zijn, de ande­re keer ga je een top­saus creëren..

Kan je de mousseline bewaren?

 • De saus gebruik je best onmid­del­lijk, of bewaar ze op een war­me plaats. Max 40°c tot 50°c (anders gaat ze schiften).
 • Gebruik ze best dezelf­de dag dat je ze gemaakt hebt. Bewa­ren in de koel­kast kan, als je ze goed afdekt en in de koel­kast plaatst, maar is voor mij geen optie. Je zou ze trou­wens weer heel moei­lijk opge­warmd krijgen.
 • Moet je dit toch doen, gebruik dan opnieuw de “au bain marie’ methode.
Onze recep­ten­bun­del wer­den moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hier­on­der en beoor­deel het met wat sterren.
Mis­schien heb je zelf een recept wat u met ons en onze lezers wil delen. 
Voeg het dan hier toe!
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op Facebook, Pin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Mous­se­li­ne is niet de licht­ste saus…maar qua smaak is het top­pie!! Maak ze eens bij een vol­gend vis­ge­recht dat je klaar­maakt. Of als extra bij je gegrild BBQ vlees. Zalig!
Key­word mous­se­li­ne
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!