Hollandaise saus

hollandaisesaus

Hollandaise saus

Een hol­landai­se­saus is een war­me, gebon­den saus op basis van eier­dooi­ers en boter. De saus wordt tra­di­ti­o­neel geser­veerd bij vis of groen­ten, maar kan ook die­nen als basis voor bij­voor­beeld een béar­nai­se of choronsaus.
5 from 2 votes
Prep Time 1 hr
Cook Time 10 mins
Total Time 1 hr 10 mins
Cour­se Basis­ge­rech­ten, Sauzen
Cui­si­ne Frans, Sau­zen
Ser­vings 4 per­so­nen
Calo­ries 450 kcal

Materiaal — Benodigdheden

conische sauspan
1 saus­pan om de boter te “kla­ren”
kookpot - BK
1 klei­ne kook­pot voor de helft gevuld met water (au bain marie)
conische sauspan
1 saus­pan om je saus te klop­pen au bain marie

Ingrediënten
  

Instructies
 

 • De eer­ste en belang­rijk­ste stap bij het maken van hol­landai­se is het “Kla­ren” van je boter.
 • Zet hier­voor de boter in een pan op een uiterst laag vuur! De boter mag niet brui­sen of bakken!
 • De boter zal smel­ten, en de wit­te melk­res­ten gaan naar de bodem van de pot zakken.
 • Het is ook enkel het “boter­vet” dat je gebruikt voor de saus.
 • Zet je klei­ne kook­pot, met de helft gevuld met water en breng het water aan de kook.
 • Draai het vuur lager een­maal het kook­punt bereikt. We wil­len niet meer dat het water kookt, maar wel tegen het kook­punt aanzit.
 • Klop met een ste­vi­ge klop­per in een meng­kom de eidooi­ers, natuur­azijn en water goed los.
 • Zet de kom nu op de kook­pot en klop in goed tem­po en con­stant. We klop­pen de saus dus eigen­lijk “au bain marie”.
 • Klop tot je een goed gebon­den schuim hebt.
 • Zorg dat je de “geklaar­de boter klaar” hebt en nog warm is. (ide­aal is om de boter op te war­men tot 51°c, maar dat zal voor de mees­ten niet zo evi­dent zijn).
 • Een­maal je je een goed gebon­den schuim hebt, zet je de kom van de pot, en al klop­pend voeg je straals­ge­wijs de geklaar­de boter toe. 
 • Kruid af met citroen­sap, peper, zout en cay­en­ne­pe­per naar believen.
 • Je hol­landai­se is klaar voor gebruik.

Video

Notities

Hollandaise saus

Hol­landai­se saus is een emul­sie van boter en eie­ren, en is een van de vijf moe­dersau­zen van Augus­te Escof­fier. Het is één van de beroemd­ste sau­zen uit de wes­ter­se keuken.De saus bestaat uit een emul­sie van eidooi­ers en gesmol­ten of geklaar­de boter, waar­aan zout, peper en een zuur­tje zijn toe­ge­voegd, het­zij door een scheu­tje citroen­sap, het­zij door een com­bi­na­tie van water en wijnazijn.
Hoe­wel de uit­vin­der van de saus onbe­kend blijft, bewe­ren som­mi­gen dat hol­landai­se oor­spron­ke­lijk in Neder­land werd uit­ge­von­den alvo­rens door de Huge­no­ten naar Frank­rijk te wor­den gebracht. Ande­re culi­nai­re his­to­ri­ci bewe­ren dat de saus oor­spron­ke­lijk Isig­ny heet­te, een saus die voor­al in Nor­man­dië popu­lair was. De naam zou dan tij­dens de Eer­ste Wereld­oor­log ver­an­derd zijn omdat boter schaars was en uit Neder­land in Frank­rijk moest wor­den ingevoerd.
De oud­ste ver­mel­ding van de Hol­landai­se­saus is te vin­den in een Neder­lands kook­boek uit 1593, en ‘Pier­re La Varen­ne’ beschreef een soort­ge­lij­ke saus in zijn kook­boek Le Cui­si­nier fran­çais uit 1651.
Hol­landai­se­saus wordt meest­al gebruikt om vis en gestoom­de groen­ten zoals asper­ges op smaak te bren­gen. En ook dient het als basis voor een ver­schei­den­heid aan ande­re sau­sen zoals een Béar­nai­se.

TIPS EN INFO

 • Hol­landai­se is eigen­lijk een soort war­me may­o­nai­se. Op zich niet moei­lijk om te maken, een­maal je de juis­te han­de­lin­gen onder de knie hebt.
 • Ook is het geen exac­te wetenschap.…Ik schrijf bij de ingre­di­ën­ten hoe­veel­he­den, maar het hangt dus ook af van de juis­te hoe­veel­heid eidooier
 • Pro­beer het..stel bij…met deze saus is het “oefe­ning baart kunst”.
 • NOG EEN TIP! Door aan de saus wat half opge­klop­te room toe te voe­gen heb je een Mous­se­li­ne saus!
Onze recep­ten­bun­del wer­den moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
 
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
 
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hier­on­der of deel het op je soci­al media.
Mis­schien heb je zelf een recept wat u met ons en onze lezers wil delen.
Voeg het dan hier toe!
KokenKoken
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op you­tu­beFacebookPin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Hol­landai­se saus, één van de basis­sau­zen van Escof­fier.
Key­word Beu­ree cla­ri­fié, geklaar­de boter, hol­landai­se, hol­landai­se saus
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!