Limoncello maken

Limoncello maken

Limoncello maken

Limon­cel­lo maken is niet zo moei­lijk! Deze heer­lij­ke likeur met ‘sfu­sa­to’ citroe­nen uit Amal­fi ligt bij ons stan­daard in de vrie­zer. Een leven­di­ge gele kleur, fris en zoet van smaak met ster­ke citrustonen. 
5 from 2 votes
Prep Time 30 mins
Cook Time 0 mins
Rijp en rust­tijd 17 d
Total Time 17 d 30 mins
Cour­se dran­ken, Drinks
Cui­si­ne Dran­ken, Italiaans
Ser­vings 4 liter
Calo­ries 1851 kcal

Ingrediënten
  

 • 15 stuks onbe­han­del­de citroe­nen wij gebrui­ken de ‘Sfu­sa­to’ citroen uit Amal­fi. Je kan hem in het sei­zoen aan­ko­pen bij de “gezon­de apo­the­ker”. Aanrader!!!
 • 2 fles­sen zui­ve­re alco­hol Fil­liers 96,2%
 • 1,96 L water
 • 1400 gr fij­ne suiker

Instructies
 

De basis van de limoncello

 • Schil de citroe­nen met een dunschiller.
 • Opge­past! Schil niet te dik! Het is de bedoe­ling dat je enkel de schil (het gele) hebt en zo wei­nig moge­lijk van de wit­te onder­schil. Dit maakt dat je infu­sie bit­ter zal wor­den en dat wil­len we niet!
 • Doe de citroen­schil samen met de alco­hol in een gro­te Weckpot.
 • Pak de weck­pot in met alu-folie of draai er een keu­ken­hand­doek rond. De bedoe­ling is om er zo wei­nig moge­lijk licht aan te laten komen.
 • Schud goed door elkaar en laat de men­ge­ling 4 dagen rus­ten op een don­ke­re, koe­le plaats (niet in de koelkast).
 • Schud dage­lijks de weck­pot eens zodat de ethe­ri­sche olie uit de citroen­schil goed wordt opge­no­men door de alcohol.

De suikersiroop.

 • Deze maak je op voor­hand, dan heb je hem bij de hand als je de limon­cel­lo gaat afma­ken. Wan­neer hij klaar en afge­koeld is, kan je hem mak­ke­lijk in de fri­go bewa­ren tot je aan de afwer­king van je likeur begint.
 • Breng het water samen met de fij­ne sui­ker zacht­jes aan de kook in een kook­pot. Roer er door met een klop­per zodat de sui­ker vol­le­dig oplost.
 • Laat afkoe­len!!!!

Maak je limoncello.

 • Voeg na 4 dagen de sui­ker­si­roop bij de geïn­fu­seer­de alcohol.
 • Laat opnieuw en min­stens een week tot 2 weken rus­ten en trek­ken. Schud elke dag eens met de weckpot!
 • Na de rust­pe­ri­o­de zeef je de limon­cel­lo en giet de likeur met behulp van een trech­ter in gla­zen, afsluit­ba­re flessen.

Limoncello bewaren.

 • Bewaar in de diep­vries. En con­su­meer liefst bin­nen de 6 maanden.
 • Salu­te!

Video

Notities

Limoncello maken

Limon­cel­lo! De Ita­li­aan­se likeur die wordt gemaakt van (biologische)citroenschil en men laat trek­ken in een neu­tra­le alco­hol. De com­bi­na­tie wordt gemengd met sui­ker en water, en na een rust­pe­ri­o­de wordt de likeur gefil­terd. Hoe­wel limon­cel­lo in heel Ita­lië wordt gedron­ken en gepro­du­ceerd, wordt het meest­al geas­so­ci­eerd met Sor­ren­to, de kust van Amal­fi en het eiland Capri. Het was hier dat in 1988 voor het eerst de naam ‘Limon­cel­lo Di Capri’ werd gepatenteerd.


INFO EN TIPS

 • In de video laat Pépé je de ver­schil­len­de stap­pen van het maken van de limon­cel­lo goed zien. Ons recept en manier ver­schilt licht van dat van hem, maar de beel­den zijn wel duidelijk.
 • Als je dan toch aan het maken bent, maak dan in 1 keer vol­doen­de! Ons recept voor­ziet je van zo’n 3,5 tot 4L.
 • Schil de citroe­nen zorg­vul­dig! Zorg dat er zo wei­nig moge­lijk tot geen wit­te onder­schil mee in je alco­hol gaat! Dit is belangrijk!
 • Weeg en meet de ingre­di­ën­ten goed af!
 • Inves­teer in een goe­de afsluit­ba­re weck­pot om de drank mee te maken, als­ook in goed afsluit­ba­re fles­sen om hem in te bewaren!
 • Bewaar de likeur in de vrie­zer samen met je glaas­jes. Limon­cel­lo bewaart zo het best! En je hebt onmid­del­lijk een bor­rel bij de hand indien je bezoek hebt.
 • Wil je meer weten over limon­cel­lo? Klik hier!
 • Een basis­in­gre­di­ënt wat we hier gebrui­ken is sui­ker­si­roop. Het is altijd han­dig om dit in je koel­kast te heb­ben staan. et kan die­nen als basis voor cock­tails, mock­tails, bakbereidingen, …
 • Als je de citroe­nen geschild hebt, gooi ze dan niet weg! Pers ze uit, en gebruik het citroen­sap voor zelf­ge­maak­te limo­na­de bij­voor­beeld. Ons recept kan je hier vinden!
 • Niet enkel limo­na­de maar ook wate­r­ijs­jes kan je maken! Klik hier!
CAPRI ISLAND, Italy
Onze recep­ten­bun­del werd moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
Bootstrap Ventures
Boot­s­trap Ventures
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hier­on­der en beoor­deel het met wat sterren.
Mis­schien heb je zelf een recept of een vari­ant ervan? Wil je dit met ons en onze lezers delen? Voeg het dan hier toe!
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op Facebook, Pin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Limon­cel­lo is een must om in je vrie­zer te heb­ben zit­ten! Begin er van­daag nog aan!

Voedingswaarde :

Nutri­ti­on Facts
Limon­cel­lo maken
Ser­ving Size
 
1 L
Amount per Serving
Calo­ries
1851
% Dai­ly Value*
Fat
 
2
g
3
%
Satu­ra­ted Fat
 
0.003
g
0
%
Polyun­sa­tu­ra­ted Fat
 
0.003
g
Sodi­um
 
33
mg
1
%
Pot­as­si­um
 
16
mg
0
%
Car­bo­hy­dra­tes
 
479
g
160
%
Fiber
 
0.5
g
2
%
Sugar
 
479
g
532
%
Pro­tein
 
0.1
g
0
%
Vita­min A
 
2
IU
0
%
Vita­min C
 
6
mg
7
%
Cal­ci­um
 
27
mg
3
%
Iron
 
0.3
mg
2
%
* Per­cent Dai­ly Valu­es are based on a 2000 calo­rie diet.
Key­word hoe maak je limon­cel­lo, limon­cel­lo, limon­cel­lo maken, limon­cel­lo maken recept, zelf limon­cel­lo maken
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!