Tagliatelle van courgette en asperge.

tagliatelle van courgette en asperge

Tagliatelle van courgette en asperge.

Een fris ape­ri­tief­hap­je. Tagli­a­tel­le van cour­get­te en asper­ge, opge­werkt met een sim­pe­le dres­sing. Heer­lijk bij een glaas­je cava of champagne. 
5 from 1 vote
Prep Time 15 mins
Cook Time 15 mins
Total Time 30 mins
Cour­se asper­ge­ge­rech­ten, Hap­jes, amu­ses en bites
Cui­si­ne Asper­ges, Hap­jes en snacks
Ser­vings 12 hap­jes
Calo­ries 25 kcal

Ingrediënten
  

Instructies
 

 • We maken een asper­ge­hap­je! Tagli­a­tel­le van cour­get­te en asperge.
 • Schil de asper­ges zorg­vul­dig met je dun­schil­ler, en ont­doe ze van het onder­ste deel!
 • Snijd ze opnieuw met je dun­schil­ler van kop naar voet in lan­ge slier­ten. Of gebruik een man­do­li­ne.
 • Was de courgette.
 • Snij deze ook met de dun­schil­ler of man­do­li­ne in lan­ge slierten.
 • Stoom alle slier­ten samen 1 tot 2 minu­ten boven kokend water (of doe dit in een stoom­oven als je die hebt). De slier­ten moe­ten beet­gaar zijn! Er mag nog een ‘bite’ inzitten.
 • Laat de tagli­a­tel­le van de groen­ten onmid­del­lijk schrik­ken in ijs­wa­ter. (Doe ijs­blok­jes in een meng­kom, en vul deze met koud water.)
 • Laat de groen­te­slier­ten goed uit­lek­ken in een ver­giet wan­neer ze afge­koeld zijn.
 • Laat ze ver­der goed dro­gen op een netel­doek.
 • Roer onder­tus­sen de olijf­olie, limoen­sap en de sesam­zaad­jes tot een glad sausje.
 • Breng op smaak met peper en zout.
 • Roer nu de afge­koel­de en uit­ge­lek­te groen­t­e­ta­gli­a­tel­le er voor­zich­tig onder. De dres­sing moet rond al de groen­ten zitten.
 • Je tagli­a­tel­le van cour­get­te en asper­ge is klaar!
 • Ser­veer in apar­te kom­me­tjes!
 • Sma­ke­lijk!

Notities

Tagliatelle van courgette en asperge

Een fris ape­ri­tief­hap­je. Tagli­a­tel­le van cour­get­te en asper­ge, opge­werkt met een sim­pe­le dressing.

TIPS EN INFO : 

 • Zorg dat je asper­ge en cour­get­te­slier­ten ook niet te lang zijn. Ze moe­ten mak­ke­lijk te han­te­ren zijn om in je mond te steken.
 • Om de slier­ten te sto­men gebruik je een fij­ne zeef waar­in je de slier­ten stoomt boven een kook­pot met dek­sel. Ten­zij je natuur­lijk een stoom­oven ter beschik­king hebt, of gebruik zoals wij een wok met een stoom­mand­je.
 • De dres­sing die we gebrui­ken is een vari­ant van de sesam­dres­sing die we ook regel­ma­tig gebrui­ken. Hou je net zoals ons van die Azi­a­ti­sche sma­ken? Voel je dan vrij om deze dres­sing ook eens te proberen.
 • Mag er wat extra pit in je dres­sing? Gebruik dan wasa­bi sesam­zaad­jes i.p.v. gewo­ne sesam­zaad­jes, of roer wat chi­li fla­kes door je dressing.
 • Furi­ka­ke kan ook een aan­ge­na­me “spi­ce” toe­voe­gen aan het hap­je indien je graag wat extra pit toe­voegt aan je hap­je. Let wel op dat het niet de over­hand neemt! De bedoe­ling is nog steeds dat de groen­ten de hoofd­rol spelen!
 • Expe­ri­men­teer gerust met ande­re vor­men! Heb je lie­ver blok­jes dan slier­ten? Alles kan, zorg er enkel voor dat je alles in dezelf­de vorm ver­snijd zodat ze dezelf­de garing heb­ben. Er mag nog wat ‘bite’ aan de groen­ten zitten.
 • Gebruik een dege­lij­ke dun­schil­ler! Dat scheelt hem een hoop werk! Wij gebrui­ken al jaar en dag de dun­schil­lers van OXO. Een aanrader!
 • dunschillers oxo
  dun­schil­lers oxo
   
 • Wil je een ande­re vorm? Dan is een man­do­li­ne natuur­lijk een han­dig hulpmiddel!
 • mandoline
  man­do­li­ne
 • Meer weten over asper­ges?
 • Op zoek naar meer asper­ge­ge­rech­ten? In onze recep­ten­bun­del kan je er terugvinden.
Onze recep­ten­bun­del wer­den moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
 
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
 
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hieronder! 
Deel het gerust op je soci­al media en tag ons!.
Mis­schien heb je zelf een recept wat u met ons en onze lezers wil delen.
Voeg het dan hier toe!
KokenKoken
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op you­tu­be, Tik­Tok, FacebookPin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Tagli­a­tel­le van cour­get­te en asper­ge! Lekker!
Key­word ape­ri­tief, ape­ri­tief­hap­je, asper­ge­ge­rech­ten, asper­ge­hap­jes, asper­ges, cour­get­te, hapjes
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!