Loempia…een gids in deze alom gekende, hartelijke snack.

Loem­pia s maken is eigen­lijk niet zo moei­lijk! Ze zijn eigen­lijk van oor­sprong een Chi­nees gerecht. Meest­al wor­den loem­pi­a’s als voor­ge­recht of snack gege­ten, en het gerecht heeft onder­tus­sen zijn weg gevon­den in heel de Oos­ter­se keu­ken. Fili­pijn­se, Indo­ne­si­sche, Viet­na­me­se, Cam­bod­jaan­se en Thai­se loem­pia. Zelfs de Ame­ri­ka­nen heb­ben hun eigen “egg roll”. Een hele lijst, en dan ver­ge­ten we er nog wel een paar…

vegetarische loempia
vege­ta­ri­sche loempia

Wat is een loempia?

Oor­spron­ke­lijk wer­den loempia’s gemaakt voor Chi­ne­se nieuw­jaars­ban­ket­ten en wer­den ze zo op elkaar gesta­peld dat ze op goud­sta­ven leken. De lek­ker­nij dankt zijn naam aan het feit dat het nieu­we jaar het begin van de len­te mar­keert in de Chi­ne­se maan­ka­len­der.

Maar wat zijn ze precies? 

Ori­gi­neel heb­ben loempia’s een papier­dun vel dat gemaakt is van bloem en water. Dit knap­pe­ri­ge omhul­sel is zo dun dat het ver­splin­tert als je het aan­raakt. De vel­len wor­den gevuld met een com­bi­na­tie van var­kens­vlees (of vis), groen­ten, soja­scheu­ten en rijstnoedels. 

Ofwel bakt men het vel om ze dan te vul­len, of de loem­pia wordt erna gefri­tuurd. Ze wor­den vaak geser­veerd met een azijn, zoet­zu­re saus of een chi­li-dip­saus. Onder­tus­sen heb­ben ze een heu­se trans­for­ma­tie onder­gaan en kan je ze terug­vin­den in aller­lei vor­men, geu­ren en kleuren.

De authen­tie­ke Chi­ne­se loempia

De verschillen

Wereld­wijd zijn ze gekend! En toch maken en sma­ken deze har­ti­ge pak­ket­jes over­al anders. Het ver­schil in loempia’s zit dus in het deeg, de vul­ling en de manier van afwer­ken. De meest voor­ko­men­de som­men we hier even op.

Spring roll

De ori­gi­ne­le ver­sie, dun deeg van bloem en water, gefri­tuurd waar­door de bui­ten­kant heel knap­pe­rig is.

Egg roll

De egg roll is de Ame­ri­kaan­se ver­sie van de spring roll. Het ver­schil zit ‘m in – de naam zegt het al – de toe­voe­ging van ei. Hier­door is het omhul­sel net zo knap­pe­rig, maar een stuk dik­ker en niet zo glad als bij een spring roll.

Nem Ran — Cha-gio 

De gefri­tuur­de Viet­na­me­se loempia. 

Loempia's op een bord
Loem­pi­a’s
Goi Cuon

Deze vari­ant wordt ook wel een “sum­mer” of “fresh” spring roll genoemd. Hier­bij wordt een rijst­vel gevuld met ver­schil­len­de groen­ten, glasnoe­dels, vlees of vis. Het wordt ver­vol­gens niet gefri­tuurd en is daar­door een stuk gezonder.

Lumpia

Dit is de Indo­ne­si­sche vari­ant van de spring roll en ook waar onze bena­ming loem­pia van­daan komt. Ook op de Filip­pij­nen spre­ken ze wel van “Lum­pia”.

Lumpiang Shanghai

De Fili­pijn­se ver­sie van de loem­pia is vaak wat lan­ger en dun­ner dan de ande­re spring rolls. Het groot­ste deel van de vul­ling bestaat hier uit var­kens­ge­hakt en dit wordt omhuld door een loem­pi­a­vel dat gemaakt is met ei.

Popiah

Popiah wordt gege­ten in Chi­na, Tai­wan, Malei­sië en Singapo­re. Het heeft een flin­ter­dun­ne, niet-gefri­tuur­de bui­ten­kant die gemaakt is van tar­we­meel. Hier is ook weer een enor­me ver­schei­den­heid aan vul­ling en dip­saus. Een tra­di­tie in de cul­tuur van boven­ge­noem­de lan­den zijn de zoge­he­ten ‘popiah par­ties’, waar­bij gas­ten hun eigen popiah kun­nen samenstellen.

Liliesfood - Wie zijn we?
Liliesfood

We zijn een gezin, opge­groeid in een leef­we­reld waar eten en drin­ken altijd een hoofd­rol heeft gespeeld. Als “een rode draad” heeft zich dit tot op van­daag door­heen ons leven geweven.

Loempia’s maken

Als ik je nu eens ver­tel dat het hele­maal niet zo moei­lijk is om je eigen heer­lij­ke loem­pia te maken.…aan de slag!

En “aan de slag” is het wel…

Je hebt niet op één, twee, drie een hele kom loempia’s op tafel staan. Het vergt echt wel wat werk. Maar het is zo leuk om te doen, en geloof me…steek er veel lief­de en aan­dacht in, en ze zijn zo veel beter als de voor­ge­koch­te van de supermarkt.

Onze vriend Jere­my van “School of wok” laat je in onder­staan­de video zien hoe…ik zou het zelf niet beter gekund heb­ben. Het recept tot in de punt­jes nale­zen kan je hier!

loempia’s zelf maken — School of Wok U.K.

Loempia saus

Natuur­lijk wil­len we ook graag een saus of dip om te gebrui­ken voor onze loem­pia. Je hebt de voor­ge­maak­te die je zo kan kopen bij de toko. De mees­ten pre­fe­re­ren een zoe­te chi­li saus.

Maar het is ook niet zo moei­lijk om de loem­pia saus zelf te maken. Hier­on­der kan je ons recept terug­vin­den voor de Viet­na­me­se ver­sie : Nuoc-Cham.

nuoc cham

NUOC CHAM — Vietnamese dipsaus

Nuoc Cham! Deze Viet­na­me­se dip­saus is licht, spi­cy en lek­ker bij veel gerech­ten. Ook het maken van deze saus is een fluit­je van een cent en gebruik je voor­al bij loem­pi­a’s, poké­bowls, sum­mer rolls en tem­pu­ra gerechten.
5 from 1 vote
Prep Time 5 mins
Total Time 5 mins
Cour­se Azi­a­tisch, dres­sings, sau­sen, toppings
Cui­si­ne Oos­ters
Ser­vings 4 per­so­nen
Calo­ries 11 kcal

Materiaal — Benodigdheden

Ingrediënten
  

 • 2 el Vis­saus
 • 6 el Water
 • 2 el Sui­ker
 • 1,5 el Limoen­sap
 • 1 teen­tje fijn­ge­hak­te Knoflook
 • 1 chi­li­pe­per fijn gesne­den
 • 1 klein stuk­je gem­ber fijn gesne­den (opti­o­neel)
 • 1 len­te-ui fijn gesne­den (opti­o­neel)
 • ¼ sja­lot fijn gesnip­perd (opti­o­neel)
 • wat ver­se kori­an­der fijn gesne­den (opti­o­neel)

Instructies
 

 • Meng water en sui­ker in een kom.
 • Opti­o­neel: Ver­warm 1/3 van het water, meng dan om de sui­ker gemak­ke­lij­ker op te los­sen en voeg dan de rest van het water toe.
 • Voeg gelei­de­lijk limoen­sap toe tot je de smaak lek­ker vindt.
 • Een goe­de richt­lijn is dat het naar limo­na­de moet smaken.
 • Voeg klei­ne hoe­veel­he­den vis­saus toe tot je de smaak lek­ker vindt.
 • Het moet een beet­je sterk van smaak zijn.
 • Voeg dan knof­look en gesne­den chi­li toe.
 • Opti­o­neel kan je ook gem­ber, len­te-ui en kori­an­der toe­voe­gen (dit is per­soon­lijk mijn favo­riet, maar het hoeft niet)
 • Je Nuoc Cham is klaar voor gebruik! Dip­pen maar!

Notities

Nuoc Cham — Vietnamese dipsaus

In zijn basis­vorm wordt deze Viet­na­me­se saus bereid op een zure basis van limoen­sap (of  azijn), sui­ker, water en vis­saus. Er wor­den fijn­ge­sne­den chi­li­pe­pers, knof­look, sja­lot­ten, len­te-uitjes, gem­ber of ver­se krui­den toegevoegd.
De saus bestaat in vele regi­o­na­le vari­ë­tei­ten, en de uit­ein­de­lij­ke samen­stel­ling kan ook afhan­gen van het soort maal­tijd waar­mee hij wordt gecom­bi­neerd. Nước chấm wordt gewoon­lijk geser­veerd als dip­saus bij chả giò (loem­pi­a’s), bánh xèo (kro­kan­te pan­nen­koe­ken), en diver­se vlees- of vis­ge­rech­ten, even­als noe­dels, soe­pen en poke bowl’s.
Meer weten over loem­pia? Klik hier!
Of zelf loem­pia maken? Klik hier!
VIETNAM

De online toko

De inge­di­ën­ten die je nodig hebt voor dit recept kan je niet zomaar vin­den in je loka­le super­markt. Wel kan je ze vin­den in een toko (Azi­a­ti­sche super­markt). Helaas heb­ben velen van ons dit ook niet in hun buurt, maar niet getreurd…er is  “de onli­ne toko”. Je kan hier mak­ke­lijk alle nodi­ge ingre­di­ën­ten terug­vin­den. Bestel van­daag, mor­gen in huis!
Asian food lovers - De online toko
Asi­an food lovers — De onli­ne toko
 
Onze recep­ten­bun­del werd moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
Bootstrap Ventures
Boot­s­trap Ventures
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hier­on­der en beoor­deel het met wat sterren.
Mis­schien heb je zelf een recept wat u met ons en onze lezers wil delen. 
Voeg het dan hier toe!
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op Facebook, Pin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Nuoc Cham…simpel om maken, dus de vol­gen­de keer dat je loem­pi­a’s, poke bowl of sum­mer rolls wil maken, maak je ook je eigen dip!

Voedingswaarde :

Nutri­ti­on Facts
NUOC CHAM — Viet­na­me­se dipsaus
Ser­ving Size
 
1 el
Amount per Serving
Calo­ries
11
% Dai­ly Value*
Fat
 
1
g
2
%
Satu­ra­ted Fat
 
1
g
6
%
Polyun­sa­tu­ra­ted Fat
 
1
g
Monoun­sa­tu­ra­ted Fat
 
1
g
Sodi­um
 
41
mg
2
%
Pot­as­si­um
 
62
mg
2
%
Car­bo­hy­dra­tes
 
3
g
1
%
Fiber
 
1
g
4
%
Sugar
 
1
g
1
%
Pro­tein
 
1
g
2
%
Vita­min A
 
137
IU
3
%
Vita­min C
 
17
mg
21
%
Cal­ci­um
 
6
mg
1
%
Iron
 
1
mg
6
%
* Per­cent Dai­ly Valu­es are based on a 2000 calo­rie diet.
Key­word loem­pia­saus, Nuoc Cham, poke bowl saus
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Tot slot

Als voor­ge­recht, hap­je, snack..Loempia ken­nen we alle­maal. Ik hoop dat je met dit “ver­haal” een dui­de­lij­ker beeld gekre­gen hebt van­waar dit lek­ker deeg pak­ket­je komt, en hoe het uit­ge­groeid is tot één van de meest beken­de snacks ter wereld. Ook wou ik even in de aan­dacht zet­ten dat een “springroll”, zoals we ook wel zeg­gen, niet zomaar een lek­ke hap is. Het is echt wel een gerecht ont­staan uit de eet­cul­tuur die me nauw aan het hart ligt. De vol­gen­de keer dat je in Azië, of in een Oos­ters res­tau­rant, of aan een street­food-bar zo een loem­pia in alle heer­lijk­heid naar bin­nen peuzelt…weet en besef dan dat er heel wat werk en veel lief­de in dat klei­ne pak­ket­je steekt! Ze gaan zeker nog eens zo veel beter smaken!

Heb je zelf erva­rin­gen met het maken van loem­pi­a’s? Of heb je vra­gen? Je reac­tie is altijd wel­kom onder deze pagina.

Een “eigen” recept toe­voe­gen aan onze recep­ten­bun­del? Dat heb­ben we graag! Klik hier!

Zin om aan de slag te gaan met nog meer gerech­ten als dit? Dat kan hier!

HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op Facebook, Pin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.

Loem­pia maken mag nu geen pro­bleem meer zijn!

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!