Jay Fay

Jay Fai…Streetfood-bar met een Michelin ster.

Jay Fai, ook bekend als “Raan Jay Fai”, is een street­food-bar in Bang­kok, Thai­land. Het draagt de bij­naam van haar gelijk­na­mi­ge eige­naar, wiens ech­te naam Supi­nya Jun­su­ta is. Het res­tau­rant ser­veert voor­na­me­lijk wok­ge­rech­ten met zee­vruch­ten en is ondanks de hoge prij­zen zeer popu­lair bij eet­lief­heb­bers. De street­food-bar kreeg name­lijk één ster in de Miche­lin­gids van Bang­kok in 2018.

Ferran Adria

Ferran Adria…van bordenwasser tot tovenaar in de keuken!

#My Kit­chen Heroes — 3 Fer­nan­do Adrià Acosta is een beken­de Spaans- Cata­laan­se chef-kok. Hij was de cre­a­tie­ve kracht ach­ter het res­tau­rant El Bul­li en een pio­nier in de culi­nai­re trend die bekend staat als de “mole­cu­lai­re gas­tro­no­mie”. De per­soon en zijn res­tau­rant Fer­ran is gebo­ren in L’Hos­pi­ta­let de Llo­b­re­gat, Bar­cel­o­na, Cata­lonië, Span­je, op 14 mei … Read more

#My Kitchen Heroes - Marco Pierre White

Marco Pierre White…De duivel in de keuken!

#My Kit­chen Heroes — 2 Mar­co Pier­re Whi­te staat bekend als het “enfant ter­ri­ble” van de moder­ne gas­tro­no­mie — een cli­ché dat al heel lang op hem van toe­pas­sing is. Maar de titel is niet over­dre­ven voor een won­der­kind dat ooit Har­veys, een van Enge­lands meest ico­ni­sche res­tau­rants, leid­de. In die peri­o­de werk­te hij samen met … Read more

error: Deze inhoud is beschermd!