Verse vis

Verse vis…hier is de ultieme gids voor aankoop en bewaring.

Ik kan je met zeker­heid ver­tel­len dat ver­se vis essen­ti­eel is bij het berei­den van gerech­ten. De recep­ten die we delen en maken pro­be­ren we vrij een­vou­dig te hou­den. Het is dan ook de vis zelf die de hoofd­rol speelt. Ik ben bang dat als je afhan­ke­lijk bent van de gemid­del­de vis­af­de­ling in je super­markt, jouw gerech­ten ook een stuk min­der lek­ker wor­den. Ver­se vis is daar­om een “MUST”!

error: Deze inhoud is beschermd!