vanille ijs

vanilleijs recept - Liliesfood

vanille ijs

Vanil­le ijs maken is niet zo moei­lijk. En uit­ein­de­lijk is het zoveel beter dan de ver­sies die je kan vin­den in de super­markt. Dit is het recept van Bert Meeu­wis, ster­ren­chef van res­tau­rant ‘De Slag­mo­len’ in Opglabbeek.
5 from 1 vote
Prep Time 20 mins
Cook Time 30 mins
rust­tijd 1 d
Total Time 1 d 50 mins
Cour­se Basis­ge­rech­ten, Dessert
Cui­si­ne Des­serts, Klassiekers
Ser­vings 1500 ml
Calo­ries 2359 kcal

Ingrediënten
  

Voor het ijs:

 • 1 liter Vol­le Melk
 • 0,5 liter vol­le room van min­stens 35% vetgehalte
 • 4 stuks vanil­le­peu­len uit­ge­schraapt, liefst Bour­bon vanil­le uit Madagascar.
 • 300 gr kris­tal­sui­ker
 • 12 stuks eidooi­ers

Instructies
 

Doe dit 1 dag op voorhand:

 • Snijd de vanil­le­peu­len met een aard­ap­pel­mes­je door 2 op een snij­plank, en haal het vanil­le­merg uit de peu­len met de bot­te zij­de van je aardappelmes.
  4 stuks vanillepeulen
  Vanille ijs - Vanillemerg uit peulen schrapen
 • Doe de vanil­le­peu­len in een gro­te kook­pot samen met de melk en de room.
  1 liter Vol­le Melk, 0,5 liter vol­le room, 4 stuks vanillepeulen
 • Doe in een meng­kom de 12 eidooi­ers, en voeg er het vanil­le­merg samen met 300gr kris­tal­sui­ker aan toe.
  12 stuks eidooi­ers, 300 gr kristalsuiker
 • Van het moment dat je dit doet moet je begin­nen kloppen!!!! 
 • Laat de sui­ker niet onaan­ge­roerd bij je eidooi­ers lig­gen, want je eidooi­ers zul­len ver­bran­den en je ijs gaat vol met klon­ters zit­ten! Dat wil­len we niet!
 • Dit moet goed geklopt wor­den! Het is belang­rijk dat je een lich­te, luch­ti­ge mas­sa krijgt. De sui­ker moet vol­le­dig opge­lost zijn. In keu­ken­ter­men noemt men dit een “ruban”, of “au ruban” klop­pen. Tip : dit kan je natuur­lijk ook met de mixer of keu­ken­ma­chi­ne doen!
  Ruban kloppen
 • Breng dan de melk met de room en de vanil­le­stok­ken zacht­jes aan de kook. 
 • Als het melk/room meng­sel gekookt heeft, giet dan een beet­je van het war­me melk­meng­sel bij de opge­klop­te dooi­ers (je ruban), roer even goed door tot alles is opge­lost en giet het geheel terug bij de rest van het war­me melk/room-meng­sel.
  Vanille ijs - gekookt mengsel bij ruban voegen
 • Zet terug op een zacht vuur en klop het meng­sel los tot je een mooie bin­ding krijgt. 
 • Het liefst doe je dit met een hou­ten lepel of een spa­tel. Roer en draai in het meng­sel op het vuur, in acht-vorm tot je een mooie bin­ding krijgt. Als je met je vin­ger een streep kan trek­ken op de ach­ter­kant van de spa­tel en de streep blijft even staan dan weet je dat je bin­ding goed zit (in keu­ken­ter­men noemt dit ‘vane­ren”)
  ijs - vaneren
 • Laat dit niet te ver gaan en zeker niet koken! Je eidooi­ers zul­len stol­len, en je meng­sel gaat schiften.
 • Indien dit gebeurt…helaas..dan zal je opnieuw moe­ten beginnen.
 • Laat het geheel afkoe­len en zet het meng­sel dan 24u in de koel­kast zodat alle sma­ken goed met elkaar kun­nen ver­men­gen. We noe­men dit ook “rij­pen”.

Maak je vanille ijs!

 • Draai de dag erna dan het ijs 15 à 20 minu­ten af in de ijs­ma­chi­ne (sor­betié­re).
  ijs - afdraaien in machine
 • Je hebt nu zelf een super­lek­ker vanil­le ijs gemaakt!

Notities

Zelf vanille ijs maken.

Vanil­le ijs maken is niet zo moei­lijk. En uit­ein­de­lijk is het zoveel beter dan de ver­sies die je kan vin­den in de super­markt. Dit is het recept van Bert Meeu­wis, ster­ren­chef van res­tau­rant ‘De Slag­mo­len’ in Opglabbeek.


Tips en info

 • Helaas heb je voor het zelf maken van vanil­le ijs en ande­re ijs­soor­ten of sor­bets een ijs­ma­chi­ne nodig.
 • Maar ben je een ijs­lief­heb­ber of maak je graag je eigen sor­bets? Dan loont het wel.
 • Van­af 260€ heb je wel een dege­lij­ke machine.
 • Zo’n ijs­ma­chi­ne is een inves­te­ring, maar wel een­tje die veel voor­de­len biedt. Door je ijs con­stant te laten draai­en, wordt er veel lucht onder het ijs geklopt. Hier­door krijg je smeu­ïg en schep­baar ijs als resul­taat. Zon­der ijs­ma­chi­ne durft je ijs wel eens te kris­tal­li­se­ren en dus hard worden.
 • Onder ijs kan je ook sor­bet, par­fait, gra­ni­té en water­ijs cate­go­ri­se­ren. Elk heb­ben ze hun eigen tex­tuur, smaak en samenstelling. 
 • Ver­war room­ijs trou­wens niet met gela­to. Het schep­ijs zoals wij het ken­nen bevat min­stens 10% vet door de flin­ke hoe­veel­heid room. De Ita­li­aan­se vari­ant — gela­to dus — bevat ech­ter hele­maal geen room. Boven­dien gebrui­ken de Ita­li­a­nen min­der eie­ren en meer melk en/of water in hun ijs­be­rei­ding. Het resul­taat? Lich­ter ijs dat snel­ler weg­smelt in de mond.
 • Ook de hoe­veel­heid sui­ker en eidooi­ers in je ijs­meng­sel zijn van groot belang om een romi­ge tex­tuur te behou­den. Eidooi­ers bevat­ten veel vet­stof­fen die net zoals sui­ker de vor­ming van ijs­kris­tal­len tegen­hou­den. Eigeel en sui­ker zijn dus essen­ti­eel in je recept!
 • Naast kris­tal­sui­ker kan er trou­wens ook een deel glu­co­se­stroop gebruikt wor­den om de opti­ma­le tex­tuur te beko­men. Dit wordt ook meer en meer gebruikt.
 • Last but not least kan de tem­pe­ra­tuur in je diep­vrie­zer ook een rol spe­len. -8°C is de ide­a­le tem­pe­ra­tuur om je ijs te bewa­ren en snel schep­klaar te hebben.
 • Ijs maken zon­der ijsmachine… Ga je de uit­da­ging aan om je ijs zon­der machi­ne te maken? Ga dan als volgt te werk:
  1. Giet het basis­meng­sel in een plat­te bak, en zet het in de diepvriezer.
  2. Haal de bak elk half­uur (gedu­ren­de 3 uur) even uit de vrie­zer en roer het ijs­meng­sel om met een lepel.
  3. Laat je ijs ten slot­te min­stens 12 uur hard wor­den in de vriezer.
  Dit is een manier, maar het resul­taat zal nooit het ijs eve­na­ren dat je maakt in een turbine.
Onze recep­ten­bun­del wer­den moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hier­on­der en beoor­deel het met wat sterren.
Mis­schien heb je zelf een recept wat u met ons en onze lezers wil delen. 
Voeg het dan hier toe!
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op Facebook, Pin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Zelf vanil­le ijs maken is zoveel beter dan de aan­ge­koch­te ver­sies uit de supermarkt!

Voedingswaarde :

Nutri­ti­on Facts
vanil­le ijs
Ser­ving Size
 
1.5 Liter
Amount per Serving
Calo­ries
2359
% Dai­ly Value*
Fat
 
146
g
225
%
Satu­ra­ted Fat
 
91
g
569
%
Polyun­sa­tu­ra­ted Fat
 
6
g
Monoun­sa­tu­ra­ted Fat
 
36
g
Cho­les­te­rol
 
548
mg
183
%
Sodi­um
 
358
mg
16
%
Pot­as­si­um
 
1363
mg
39
%
Car­bo­hy­dra­tes
 
243
g
81
%
Sugar
 
244
g
271
%
Pro­tein
 
33
g
66
%
Vita­min A
 
6158
IU
123
%
Vita­min C
 
2
mg
2
%
Cal­ci­um
 
1079
mg
108
%
Iron
 
1
mg
6
%
* Per­cent Dai­ly Valu­es are based on a 2000 calo­rie diet.
Key­word vanil­le ijs, vanil­le ijs maken, zelf vanil­le ijs maken
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!