Shirley Temple Mocktail

Shirley Temple Mocktail

Shirley Temple Mocktail

Deze mock­tail is genoemd naar de gelijk­na­mi­ge kind­ster uit de jaren 1930, Shir­ley Tem­ple. Hij smaakt zoet, is ver­fris­send en neemt menig van ons terug naar hun kinderjaren.
5 from 1 vote
Prep Time 2 minu­tes
Cook Time 0 minu­tes
Total Time 2 minu­tes
Cour­se dran­ken, Drinks
Cui­si­ne Ame­ri­kaans, Dran­ken, mocktails
Ser­vings 1 mock­tail
Calo­ries 34 kcal

Ingrediënten
  

Instructies
 

 • We maken een “Shir­ley Tem­ple” Mocktail.
 • Neem een Long­drink­glas en vul het aan met ijsblokjes.
  wat ijs­blok­jes
 • Giet je gin­ger ale over de ijs­blok­jes in het glas.
  25 cl gin­ger ale
 • Vul het aan met de gre­na­di­ne, en knijp het kwart­je van de limoen over uit.
  1 tl gre­na­di­ne, 1 kwart­je limoen
 • Neem een bar­le­pel en meng het geheel goed door elkaar.
 • Werk het glas af met een mara­schi­no kers en een tak­je munt.
  1 mara­schi­no kers, 1 tak­je munt
 • Je Shir­ley Tem­ple Mock­tail is klaar! Enjoy!

Notities

Shirley Temple Mocktail.

De Hol­ly­wood ster wou op res­tau­rant net zoals haar ouders genie­ten van een drank­je als ape­ri­tief. Een bar­man maak­te haar toen een mock­tail op basis van “gin­ger ale” en gre­na­di­ne, gar­neer­de hem met een cock­tail­kers en noem­de hem de ‘Shir­ley Temple’.
Meni­gen onder ons zul­len drank­jes met “gre­na­di­ne” her­ken­nen uit hun jeugd. Deze mock­tail door­staat de tand des tijds! Laat dan nu ook jouw kin­de­ren genie­ten van dit smaak­vol­le drank­je! En ja, maak jezelf er gerust ook één! Cheers!
DrankDrank

INFO EN TIPS :

 • Je kan naar­ge­lang je smaak gerust wat meer of min­der gre­na­di­ne toe­voe­gen aan de mocktail.
 • Wil je een “gezon­de­re” vari­ant? Ver­vang dan je gre­na­di­ne bij­voor­beeld door puur gra­naat­ap­pel­sap.
 • Wij gebrui­ken hier een kwart­je limoen, maar je mag gerust ook meer of min­der toe­voe­gen naar­ge­lang je smaak. Ook citroen gaat perfect.
 • Mock­tails zijn enorm in opmars, en niet meer weg te den­ken. Je kan ze terug­vin­den in menig res­tau­rant, bas­se­rie of bar, maar je kan er gerust zelf ook mee aan de slag. Wil je meer weten over Mock­tail?

Wat is grenadine?

Gre­na­di­ne is een zoe­te, hel­de­re, robijn­ro­de siroop die wordt gebruikt als smaak­ma­ker in cock­tails en mock­tails. Het wordt gemaakt van gra­naat­ap­pel­sap, sui­ker en water, en soms wor­den er ook ande­re smaak­stof­fen zoals vanil­le of sinaas­ap­pel aan toe­ge­voegd. Gre­na­di­ne heeft een frui­ti­ge, licht­zu­re en zoe­te smaak die vaak wordt omschre­ven als kers­ach­tig of frambozenachtig.
Het wordt vaak gebruikt om een zoe­te en frui­ti­ge smaak toe te voe­gen aan cock­tails en hun non alco­ho­li­sche tegen­han­ger zoals deze Shir­ley Tem­ple. Je kan gre­na­di­ne ook terug­vin­den in ande­re drank­jes zoals bij­voor­beeld de “Tequi­la Sun­ri­se” en de “Singapo­re Sling”.
Grenadine
Gre­na­di­ne
 

Wat zijn Maraschino kersen?

Mara­schi­no ker­sen zijn zoe­te ker­sen die wor­den gebruikt als gar­ne­ring in cock­tails, mock­tails en des­serts. Ze wor­den gemaakt van zure ker­sen die wor­den gecon­ser­veerd in een meng­sel van sui­ker, water en mara­schi­no likeur, die wordt gemaakt van de pit van de mara­sca kers.
Na het con­ser­ve­ren wor­den de ker­sen soms gekleurd met rode kleur­stof om een fel­ro­de kleur te krij­gen. Mara­schi­no ker­sen sma­ken zoet, frui­ti­ge en heb­ben een lich­te aman­delsmaak van­we­ge de mara­schi­no likeur. Ze wor­den vaak gebruikt als gar­ne­ring in klas­sie­ke cock­tails zoals de Man­hat­tan en de Old Fas­hi­o­ned, en ook in des­serts zoals ijs en gebak.
Maraschino kersen
Mara­schi­no kersen
 
Onze recep­ten­bun­del wer­den moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
 
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
 
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hier­on­der! Indien we kun­nen hel­pen doen we dit graag!
Deel het gerust op je soci­al media en tag ons!.
Mis­schien heb je zelf een recept wat u met ons en onze lezers wil delen.
Voeg het dan hier toe!
KokenKoken
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op you­tu­be, Tik­Tok, FacebookPin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Shir­ley Tem­ple Mock­tail! Lek­ker zoet en verfrissend!

Voedingswaarde :

Nutri­ti­on Facts
Shir­ley Tem­ple Mocktail
Ser­ving Size
 
3 glas
Amount per Serving
Calo­ries
34
% Dai­ly Value*
Fat
 
0.02
g
0
%
Polyun­sa­tu­ra­ted Fat
 
0.01
g
Sodi­um
 
4
mg
0
%
Pot­as­si­um
 
10
mg
0
%
Car­bo­hy­dra­tes
 
9
g
3
%
Fiber
 
0.2
g
1
%
Sugar
 
7
g
8
%
Pro­tein
 
0.1
g
0
%
Vita­min A
 
45
IU
1
%
Vita­min C
 
1
mg
1
%
Cal­ci­um
 
6
mg
1
%
Iron
 
0.1
mg
1
%
* Per­cent Dai­ly Valu­es are based on a 2000 calo­rie diet.
Key­word gin­ger ale, gre­na­di­ne, mara­schi­no kers, mock­tail, shir­ley tem­ple mocktail
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!