Sabayon maken

Sabayon maken

Sabayon maken

Sabay­on maken is uit­ein­de­lijk niet zo moei­lijk, het vergt gewoon wat oefe­ning, en voor­al veel klop­werk! Ori­gi­neel wordt het geser­veerd met een bol vanil­le­ijs.
5 from 1 vote
Prep Time 5 mins
Cook Time 10 mins
Total Time 15 mins
Cour­se Des­sert, Klassiekers
Cui­si­ne Des­serts, Frans
Ser­vings 4 per­so­nen
Calo­ries 71 kcal

Materiaal — Benodigdheden

Ingrediënten
  

 • 5 stuks eidooi­er
 • 60 gr fij­ne sui­ker 5 hal­ve eierdopjes
 • 12 cl dro­ge wit­te wijn 4 hal­ve eierdopjes
 • 6 cl Tri­ple sec 2 hal­ve eier­dop­jes (of een ande­re alco­ho­li­sche drank naar keuze)
 • 4 bol­le­tjes vanil­le ijs
 • wat cho­co­la­de­schil­fers als afwer­king

Instructies
 

 • We gaan een klas­sie­ke sabay­on maken!
 • Ver­za­mel al de ingrediënten.
 • Begin met de eie­ren te schei­den. Doe de eidooi­ers aan 1 zij­de van je coni­sche saus­pan.
  5 stuks eidooier
 • Voeg aan de ande­re zij­de de sui­ker toe, onmid­del­lijk gevolgd door de wit­te wijn en de tri­ple sec.
  60 gr fij­ne sui­ker, 12 cl dro­ge wit­te wijn, 6 cl Tri­ple sec
 • Klop nu van het vuur zo snel moge­lijk alles al eens door elkaar. Je meng­sel mag al gaan schuimen.
 • Zet dan je pan op een zacht vuur (tot matig, nooit hevig!) en je begint in 8‑vorm te klop­pen met je klop­per.
 • Klop onop­hou­de­lijk, en hier­bij draai je ook nog eens je pan van links naar rechts met je ande­re hand. De bedoe­ling is dat alles steeds in bewe­ging is. Zowel je pan als het meng­sel voor je sabayon.
 • Je sabay­on is klaar wan­neer je merkt dat hij indikt. De 8‑vorm die je klopt zal zicht­baar worden.
 • Opge­let! Klop hem niet te ver, want dan heb je een ome­let en zal je opnieuw moe­ten beginnen.
 • Je sabay­on is klaar! Ser­veer met­een met een bol­le­tje vanil­le-ijs en gar­neer met wat chocoladeschilfers.
  4 bol­le­tjes vanil­le ijs, wat cho­co­la­de­schil­fers

Notities

Sabayon maken.

Sabay­on is een klas­sie­ker in onze keu­ken! Met enkel 3 à 4 ingre­di­ën­ten klop je het bes­te des­sert dat ooit is uit­ge­von­den! Het bestaat uit een luch­ti­ge en zoe­te cus­tard, gemaakt van eigeel, sui­ker en wijn.
Sabay­on maken is niet zo extreem moei­lijk, enkel de vaar­dig­heid om tot de juis­te con­sis­ten­tie te komen kan wel wat oefe­ning vergen.

INFO EN TIPS :

 • 1 gro­te vuist­re­gel! Gebruik een coni­sche pan en een dege­lij­ke klop­per om je sabay­on te klop­pen! Je pan moet die gebo­gen rand heb­ben zodat je tij­dens het klop­pen de gehe­le bodem van de pan beroerd. Indien je een pan of pot zou gebrui­ken met rech­te ran­den, dan zal je ei gaan aan­zet­ten aan de ran­den van je pan omdat je met je klop­per niet over­al bij­kan. Het gevolg : een sabay­on die nooit egaal zal zijn, je krijgt stuk­jes ome­let door­heen je schuim.
 • conische sauspan
  coni­sche sauspan
 • Ook je klop­per is van belang! Zorg voor een ste­vig exem­plaar met vol­doen­de dra­den. Zo klop je het best lucht in je mas­sa en ver­krijg je een beter schuim.
 • klopper
  klop­per
 • Sabay­on maken doe je op een zacht vuur, of “au bain marie”. 
 • Het is een veel­zij­dig des­sert dat kan wor­den aan­ge­past aan je per­soon­lij­ke smaak. Je kan gebruik maken van ver­schil­len­de soor­ten likeu­ren of gea­ro­ma­ti­seer­de siro­pen om het een unie­ke draai te geven. In het recept gebrui­ken we tri­ple sec, maar expe­ri­men­teer gerust met ande­re likeu­ren en sma­ken. Sabay­on met cava, ama­ret­to, cham­pag­ne … het kan allemaal!
 • Je kan sabay­on klop­pen met een­der welk vocht. Het hoeft niet altijd alco­hol te zijn. Denk aan kof­fie, bouil­lon, fumet, sap­pen, … de moge­lijk­he­den zijn ein­de­loos waar­door je het niet enkel als des­sert kan gebrui­ken, maar ook als saus bij vlees, vis of groen­ten. Het eni­ge punt waar je steeds moet op let­ten is dat je ver­hou­din­gen vocht — eidooi­er klop­pen! (tip : klop eens een sabay­on zon­der sui­ker en met kook­vocht van asper­ges bij een asper­ge­ge­recht! Heerlijk!)
 • Klas­siek wordt sabay­on geser­veerd met een bol­le­tje vanil­le-ijs, of gewoon op zich­zelf, maar ook met ver­schil­len­de soor­ten fruit, zoals aard­bei­en, fram­bo­zen, per­zi­ken of bes­sen is het een win­nend dessert.
 • Ook ande­re gar­ni­tu­ren pas­sen bij je sabay­on. Denk bij­voor­beeld aan noten, bis­coff of kokos­rasp­sel. De moge­lijk­he­den zijn eindeloos!
 • De geschie­de­nis van sabay­on gaat terug tot de mid­del­eeu­wen. Het oor­spron­ke­lij­ke recept was waar­schijn­lijk een mix van eidooi­ers en wijn, gekruid met sui­ker en krui­den zoals kaneel en nootmuskaat.
 • In de loop der tijd evo­lu­eer­de het recept en begon men in Ita­lië Mar­sa­la-wijn te gebrui­ken bij het klop­pen van de sabay­on. Deze zoe­te­re vari­ant groei­de uit tot wat in Ita­lië bekend staat als “zaba­gli­o­ne”.
Meer des­serts uit onze recep­ten­bun­del? Klik hier!
Onze recep­ten­bun­del wer­den moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
 
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
 
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hieronder! 
Deel het gerust op je soci­al media en tag ons!.
Mis­schien heb je zelf een recept wat u met ons en onze lezers wil delen.
Voeg het dan hier toe!
KokenKoken
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op you­tu­be, Tik­Tok, FacebookPin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Sabay­on maken is nu voor jou geen pro­bleem meer. Je moet het eens gepro­beerd heb­ben! Veel suc­ces en smakelijk!

Voedingswaarde :

Nutri­ti­on Facts
Sabay­on maken
Ser­ving Size
 
1 por­tie
Amount per Serving
Calo­ries
71
% Dai­ly Value*
Fat
 
0.5
g
1
%
Satu­ra­ted Fat
 
0.2
g
1
%
Polyun­sa­tu­ra­ted Fat
 
0.1
g
Monoun­sa­tu­ra­ted Fat
 
0.2
g
Cho­les­te­rol
 
14
mg
5
%
Sodi­um
 
2
mg
0
%
Pot­as­si­um
 
6
mg
0
%
Car­bo­hy­dra­tes
 
16
g
5
%
Fiber
 
0.01
g
0
%
Sugar
 
16
g
18
%
Pro­tein
 
0.2
g
0
%
Vita­min A
 
22
IU
0
%
Vita­min C
 
0.01
mg
0
%
Cal­ci­um
 
3
mg
0
%
Iron
 
0.1
mg
1
%
* Per­cent Dai­ly Valu­es are based on a 2000 calo­rie diet.
Key­word Sabay­on, sabay­on maken
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!