Pizza deeg maken

Pizza deeg maken

Pizza deeg maken

Piz­za deeg maken is hele­maal niet zo moei­lijk! Met slechts 4 ingre­di­ën­ten, wat tijd en veel lief­de maak je het mak­ke­lijk zelf!
5 from 1 vote
Prep Time 5 mins
Cook Time 30 mins
deeg laten rij­zen 8 hrs
Total Time 8 hrs 35 mins
Cour­se Deeg, Hoe maak ik, Keu­ken­tech­nie­ken, pizza-deeg
Cui­si­ne Basis­keu­ken, Italiaans
Ser­vings 4 per­so­nen
Calo­ries 476 kcal

Materiaal — Benodigdheden

bakplaat
1 gro­te, die­pe­re bak­plaat (om je deeg­bal­len op te laten rijzen)
digitale keukenweegschaal Kitchenbrothers
1 digi­ta­le weeg­schaal Het afwe­gen van ingre­di­ën­ten is belang­rijk, en gaat tot mili-gram. Een pre­ci­sie weeg­schaal is dus nodig.
keukenborsteltje
1 keu­ken­bor­stel­tje Om het deeg wat in te sme­ren met olijf­olie.

Ingrediënten
 
 

 • 523 gr Bloem type “00”!!!!!
 • 340 ml Water Koud water! Gebruik geen warm of lauw water! Dit is belang­rijk om het deeg niet te for­ce­ren en een lang­za­me gis­ting te verwezenlijken.
 • 15 gr grof zee­zout (gebruik liefst zee­zout en geen fijn keu­ken­zout) Zee­zout heeft veel meer smaak en een veel gro­te­re anti­bac­te­ri­ë­le wer­king. Dit is belang­rijk omdat het deeg niet gekoeld wordt!)
 • 1 gr ver­se gist (dro­ge gist kan ook, maar gebruik dan maar de helft van de hoe­veel­heid. De wer­king van dro­ge gist ligt name­lijk hoger dan bij ver­se gist.)
 • wat olijf­olie (van goe­de kwaliteit)

Instructies
 

 • Piz­za deeg maken begint met al je ingre­di­ën­ten nauw­keu­rig af te wegen met een digi­ta­le weegschaal.
 • Neem een inox meng­kom en giet het water er in.
 • Doe je afge­wo­gen zout bij het water en roer zodat het zout oplost in het water. (Het zout moet vol­le­dig opge­lost zijn in het water!)
 • Doe nu eerst zo een 10% van je “00”-bloem in het water en meng goed met een lepel tot je een pap­je krijgt. (Dit is belang­rijk voor de wer­king van de gist! Gist dat recht­streeks met zout in aan­ra­king komt is niet ok! Zie tips!)
 • Brok­kel dan je ver­se gist in de meng­kom.
 • Voeg de rest van de “00”-Bloem toe.
 • Meng alles gron­dig. Een tip: Meng alles eerst met een lepel, tot­dat het deeg goed genoeg is om met je han­den te bewer­ken. Dit scheelt een hoop smoswerk!
 • In het begin zal het deeg wat brok­ke­lig en schil­fe­rig zijn, maar geen nood, dit komt in orde.
 • Van het moment dat je het deeg met je han­den kan bewer­ken, kneed het dan goed en zeker 5 minu­ten in de kom tot je een vas­te blok deeg hebt.
 • Strooi wat bloem over je werk-of keukenblad.
 • Haal het deeg uit de kom en kneed het voor zeker nog eens 15 tot 20 minu­ten!!! Dit is belang­rijk! Je moet wer­ken en kne­den om het deeg goed te krijgen!
 • Vorm dan een bol van je deeg. 
 • Drup­pel wat olijf­olie in een inox kom. Smeer de olijf­olie met een keu­ken­bor­stel­tje uit over de bin­nen­kant van de kom.
 • Leg je deeg­bal in de kom, neem je keu­ken­bor­stel­tje en smeer ook wat olijf­olie over de deeg­bol. (Dit zorgt ervoor dat het deeg niet uitdroogt)
 • Dek de kom af met een zui­ve­re thee­doek, en laat het deeg op kamer­tem­pe­ra­tuur 2 uur rusten!!
 • Haal de deeg­bol terug uit de kom en ver­deel hem in 4 gelij­ke delen met je baks­pa­tel. (Voor 4 pizza’s dus.)
 • Als je met deeg werkt mag je altijd wat bloem gebrui­ken om het deeg mak­ke­lij­ker te bewer­ken zodat het niet plakt. Strooi op je werk­blad dus altijd wat bloem uit.
 • Kneed de 4 delen nog even door, en vorm ze tot 4 mooie deegbollen.
 • Neem je bak­plaat, bestrooi wat met bloem, en leg je 4 bol­len deeg om de plaat.
 • Dek de plaat vol­le­dig af met huis­houd­fo­lie, en laat het deeg opnieuw 6 uur rus­ten op kamertemperatuur!!!!
 • Et voila..pizza deeg zelf maken is niet moeilijk!
 • Je piz­za deeg is nu klaar om ver­der te bewer­ken tot een heer­lij­ke pizza!
 • Enjoy!

Notities

Pizza deeg maken

Piz­za deeg maken is hele­maal niet zo moei­lijk! Water, zout, gist en bloem…that’s it! Let wel op…de rust­tijd om je deeg per­fect te krij­gen loopt op tot 8 uur!
aanbieders.be

TIPS EN INFO :

  • Zelf piz­za­deeg maken vergt gewoon tijd, hard werk (want het kne­den is belang­rijk), aan­dacht en lief­de voor je product!
  • Gebruik altijd bloem van het type ‘00’! Maar let dan nog op! De bloem moet ook sterk genoeg zijn! Voor meer uit­leg ver­wij­zen we je naar ons blogbericht.
  • Indien je de piz­za gaat afbak­ken in een gewo­ne oven kan je ook een thee­le­pel sui­ker toe­voe­gen aan je deeg. Hier­door zal de piz­za­korst wat brui­ner kleu­ren. Typo ‘00’-bloem ver­draagt héél hoge tem­pe­ra­tu­ren, en zal dus moei­lij­ker ‘brui­nen’ indien je de piz­za afbakt in een con­ven­ti­o­ne­le oven.
  • Indien het in je moge­lijk­he­den ligt, en je vind het zalig om bui­ten te koken en je piz­za af te bak­ken in een ech­te piz­za­oven dan kun­nen we de ‘out­door oven’ van Fik­ki aan­ra­den! Deze is een inves­te­ring waard en een aan­vul­ling voor elke tuin! Je piz­za krijgt hier­door ook de smaak en afwer­king die hij verdiend!
  • outdoor oven van Fikki
   out­door oven van Fikki
 • Ver­se gist is geen must (instant gist kan ook), maar is wel aangeraden!
 • Gist mag niet direct in con­tact komen met zout omdat zout de wer­king van gist kan rem­men of zelfs hele­maal stop­pen. Gist is een levend orga­nis­me dat sui­ker omzet in alco­hol en kool­di­oxi­de. Dit gebeurt door mid­del van het fer­men­ta­tie­pro­ces. Zout kan dit fer­men­ta­tie­pro­ces rem­men door de vocht­ba­lans in de gist te ver­sto­ren en de pH-waar­de te ver­an­de­ren. Als gist in con­tact komt met te veel zout, kan het fer­men­ta­tie­pro­ces hele­maal stilvallen.
 • Het liefst gebruik je zee­zout!
 • Kneed je deeg goed en lang genoeg!!! Min­stens 20 minuten!
 • Res­pec­teer tem­pe­ra­tuur en rusttijden!

Verhouding verse gist droge gist.

Ook is het niet zo dat als je meer of min­der pizza’s wil maken, het recept zomaar kan delen of ver­me­nig­vul­di­gen. Er is een basis­prin­ci­pe! De ver­hou­ding ver­se gist (- dro­ge gist) moet kloppen.
De basis­for­mu­le is 100% bloem (type00) — 65% koud water — 3% zee­zout — 0,2% Ver­se gist. Het recept en ingre­di­ën­ten dat we in onze recep­tuur gebrui­ken han­teert deze ver­hou­ding voor 4 pizza’s van 220gr. Dit klopt. Dus, nog­maals, Indien je nu ons recept wil maken voor meer dan 4 piz­za’s, dan mag je abso­luut niet gewoon vermenigvuldigen.
Ook pastadeeg kan je makke­lijk zelf maken! Meer weten?
Onze recep­ten­bun­del wer­den moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
 
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
 
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hieronder! 
Deel het gerust op je soci­al media en tag ons!.
Mis­schien heb je zelf een recept wat je met ons en onze lezers wil delen?
Voeg het dan hier toe!
KokenKoken
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op you­tu­beFacebookPin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Piz­za deeg maken, het is niet moei­lijk maar vraagt voor­al lief­de en geduld.
Key­word Napo­li­taan­se piz­za, piz­za deeg maken, piz­za deeg zelf maken, pizzadeeg
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!