koffie ijs

koffie ijs

koffie ijs

Kof­fie ijs, of bij ons ook bekend als mok­ka ijs, is een wel­ge­ko­men ver­fris­sing tij­dens de zomer­maan­den. Volg ons recept voor een heer­lijk zelf­ge­maakt roomijs.
5 from 1 vote
Prep Time 20 mins
Cook Time 1 hr 30 mins
rust tijd 1 d
Total Time 1 d 1 hr 50 mins
Cour­se Des­sert
Cui­si­ne Des­serts
Ser­vings 1500 ml
Calo­ries 210 kcal

Ingrediënten
 
 

Instructies
 

Doe dit 1 dag op voorhand:

 • Snijd de vanil­le­peu­len met een aard­ap­pel­mes­je door 2 op een snij­plank, en haal het vanil­le­merg uit de peu­len met de bot­te zij­de van je aardappelmes.
  3 stuks vanillepeulen
  Vanille ijs - Vanillemerg uit peulen schrapen
 • Doe het vanil­le­merg in een apar­te meng­kom en zet opzij.
  het merg van de vanillepeulen
 • Doe de vanil­le­peu­len in een gro­te kook­pot samen met de melk, de room en de kof­fie­bo­nen.
  1 l vol­le melk, 500 ml culi­nai­re room, 200 gr hele koffiebonen
  koffie ijs - recept - 1
 • Breng dit meng­sel op een zacht vuur tot tegen het kookpunt.
 • Zodra het meng­sel heet is haal het dan van het vuur.
 • Dek af met folie.
 • Laat 1 uur op kamer­tem­pe­ra­tuur trek­ken zodat de sma­ken zich kun­nen mengen.

Maak je ruban.

 • Voeg in de meng­kom met het vanil­le­merg de 12 eidooi­ers toe samen met 300gr kristalsuiker.
  300 gr kris­tal­sui­ker, 12 eidooi­ers, het merg van de vanillepeulen
 • Van het moment dat je dit doet moet je begin­nen kloppen!!!!
 • Laat de sui­ker niet onaan­ge­roerd bij je eidooi­ers lig­gen, want je eidooi­ers zul­len ver­bran­den en je ijs gaat vol met klon­ters zit­ten! Dat wil­len we niet!
 • Dit moet goed geklopt worden!
 • Het is belang­rijk dat je een lich­te, luch­ti­ge mas­sa krijgt.
 • De sui­ker moet vol­le­dig opge­lost zijn.
 • In keu­ken­ter­men noemt men dit een “ruban”, of “au ruban” kloppen.
  Ruban kloppen
 • Tip : dit kan je natuur­lijk ook met de mixer of keu­ken­ma­chi­ne doen!

Maak je anglaise (custard)

 • Breng dan het meng­sel van de melk met de room, de vanil­le­stok­ken en de kof­fie­bo­nen zacht­jes terug tot tegen het kookpunt.
 • Zet een fij­ne zeef op de boven­kant van je ruban (je geklop­te eidooiers).
 • Als het meng­sel tegen het kook­punt aan­zat, giet dan een beet­je van het war­me melk­meng­sel door je fij­ne zeef bij de opge­klop­te dooi­ers (je ruban).
  koffie ijs - recept - 2
 • Roer even goed door met een klop­per tot alles is opgelost. 
 • Giet het geheel terug bij de rest van het war­me melk/room-meng­sel.
 • Schraap met behulp van een spa­tel het meng­sel terug in de kook­pot zodat je alles meehebt.
 • Zet je kook­pot terug op een zacht vuur en klop het meng­sel los.
 • Het liefst doe je dit met een hou­ten lepel of een spa­tel.
 • Roer en draai in het meng­sel op het vuur, in acht-vorm tot je een mooie bin­ding krijgt.
 • Als je met je vin­ger een streep kan trek­ken op de ach­ter­kant van de spa­tel en de streep blijft even staan dan weet je dat je bin­ding goed zit (in keu­ken­ter­men noemt dit ‘vane­ren”)
  ijs - vaneren
 • Laat dit niet te ver gaan en zeker niet koken!
 • Je eidooi­ers zul­len stol­len, en je meng­sel gaat schiften.
 • Indien dit gebeurt…helaas..dan zal je opnieuw moe­ten beginnen.
 • Nu heb je een cus­tard, of ‘anglai­se’ zoals dat in keu­ken­ter­men heet.
 • Giet het meng­sel door de fij­ne zeef in een ande­re meng­kom.
 • Druk op de kof­fie­bo­nen in de zeef om zoveel moge­lijk van de kof­fies­maak eruit te halen.
  koffie ijs - recept - 3
 • Gooi de bonen ver­vol­gens weg.
 • Meng de drup­pels vanil­le-extract en de fijn­ge­ma­len kof­fie erdoor.
  4 drup­pels vanil­le-extract, 1/2 tl fijn­ge­ma­len koffie
 • Roer het geheel goed door.
 • Laat het meng­sel afkoelen.
 • Dek het af met huis­houd­fo­lie.
 • Laat het geheel afkoe­len en zet het dan 24u in de koel­kast zodat alle sma­ken goed met elkaar kun­nen vermengen.
 • We noe­men dit ook “rij­pen”.

Maak je koffie ijs!

 • Draai de dag erna dan het kof­fie ijs 15 à 20 minu­ten af in de ijs­ma­chi­ne (sor­betié­re).
  ijs - afdraaien in machine
 • Wat ik graag doe is wat oplos­kof­fie toe­voe­gen tij­dens de helft van het draai­en. Dit is optioneel.
  1 tl oploskoffie
 • Je hebt nu zelf een super­lek­ker kof­fie ijs gemaakt!

Notities

Koffie ijs.

Kof­fie ijs, of bij ons ook bekend als mok­ka ijs, is een wel­ge­ko­men ver­fris­sing tij­dens de zomer­maan­den. Het ijs wordt zowel in Bel­gië en Neder­land gre­tig gecon­su­meerd. Samen met vanil­le-ijs en Cho­co­la­de-ijs maken ze de top 3 van meest gevraag­de ijssoorten.


INFO EN TIPS

  • Helaas heb je voor het zelf maken van kof­fie ijs en ande­re ijs­soor­ten of sor­bets een ijs­ma­chi­ne nodig.
  • Maar ben je een ijs­lief­heb­ber of maak je graag je eigen sor­bets? Dan loont het wel.
  • Van­af 260€ heb je wel een dege­lij­ke machine.
  • Zo’n ijs­ma­chi­ne is een inves­te­ring, maar wel een­tje die veel voor­de­len biedt. Door je ijs con­stant te laten draai­en, wordt er veel lucht onder het ijs geklopt. Hier­door krijg je smeu­ïg en schep­baar ijs als resul­taat. Zon­der ijs­ma­chi­ne durft je ijs wel eens te kris­tal­li­se­ren en dus hard worden.
  • Kof­fie ijs kan ook gebruikt wor­den als basis voor ande­re des­serts als een mok­ka-milk­sha­ke of een Affo­ga­to.
  • Kof­fie ligt aan de basis van kof­fie ijs. Lees er hier meer over!
  • Onder ijs kan je ook sor­bet, par­fait, gra­ni­té en water­ijs cate­go­ri­se­ren. Elk heb­ben ze hun eigen tex­tuur, smaak en samenstelling.
  • Ver­war room­ijs trou­wens niet met gela­to. Het schep­ijs zoals wij het ken­nen bevat min­stens 10% vet door de flin­ke hoe­veel­heid room. De Ita­li­aan­se vari­ant — gela­to dus — bevat ech­ter hele­maal geen room. Boven­dien gebrui­ken de Ita­li­a­nen min­der eie­ren en meer melk en/of water in hun ijs­be­rei­ding. Het resul­taat? Lich­ter ijs dat snel­ler weg­smelt in de mond.
  • Ook de hoe­veel­heid sui­ker en eidooi­ers in je ijs­meng­sel zijn van groot belang om een romi­ge tex­tuur te behou­den. Eidooi­ers bevat­ten veel vet­stof­fen die net zoals sui­ker de vor­ming van ijs­kris­tal­len tegen­hou­den. Eigeel en sui­ker zijn dus essen­ti­eel in je recept!


 • Naast kris­tal­sui­ker kan er trou­wens ook een deel glu­co­se­stroop gebruikt wor­den om de opti­ma­le tex­tuur te beko­men. Dit wordt ook meer en meer gebruikt.
 • Last but not least kan de tem­pe­ra­tuur in je diep­vrie­zer ook een rol spe­len. -8°C is de ide­a­le tem­pe­ra­tuur om je ijs te bewa­ren en snel schep­klaar te hebben.
 • Kof­fie ijs maken zon­der ijs­ma­chi­ne???…Ga je de uit­da­ging aan om je ijs zon­der machi­ne te maken? Ga dan als volgt te werk:
   
  1. Giet het basis­meng­sel in een plat­te bak, en zet het in de diepvriezer.
  2. Haal de bak elk half­uur (gedu­ren­de 3 uur) even uit de vrie­zer en roer het ijs­meng­sel om met een lepel.
  3. Laat je ijs ten slot­te min­stens 12 uur hard wor­den in de vriezer.
  Dit is een manier, maar het resul­taat zal nooit het ijs eve­na­ren dat je maakt in een ijs­ma­chi­ne.
   
Onze recep­ten­bun­del wer­den moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
 
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
 
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hier­on­der en beoor­deel het met wat sterren.
 
Mis­schien heb je zelf een recept wat u met ons en onze lezers wil delen.
 
Voeg het dan hier toe!
 
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op FacebookPin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Kof­fie ijs zelf maken smaakt zoveel beter! Pro­beer het!

Voedingswaarde :

Nutri­ti­on Facts
kof­fie ijs
Ser­ving Size
 
1 por­tie
Amount per Serving
Calo­ries
210
% Dai­ly Value*
Fat
 
137
g
211
%
Satu­ra­ted Fat
 
78
g
488
%
Polyun­sa­tu­ra­ted Fat
 
9
g
Monoun­sa­tu­ra­ted Fat
 
39
g
Cho­les­te­rol
 
1512
mg
504
%
Sodi­um
 
318
mg
14
%
Pot­as­si­um
 
1154
mg
33
%
Car­bo­hy­dra­tes
 
186
g
62
%
Sugar
 
183
g
203
%
Pro­tein
 
41
g
82
%
Vita­min A
 
6090
IU
122
%
Vita­min C
 
2
mg
2
%
Cal­ci­um
 
942
mg
94
%
Iron
 
3
mg
17
%
* Per­cent Dai­ly Valu­es are based on a 2000 calo­rie diet.
Key­word kof­fie ijs
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!