Kimchi

Kimchi maken

Kimchi

Kim­chi is een tra­di­ti­o­neel Kore­aans gerecht met een unie­ke smaak en tex­tuur dat je mak­ke­lijk zelf kan maken.
5 from 1 vote
Prep Time 1 hr
Cook Time 0 mins
Rust tijd — fer­men­te­ren 7 d
Total Time 7 d 1 hr
Cour­se Bij­ge­rech­ten, gar­ni­tuur, Hoofdgerechten
Cui­si­ne Groen­ten, Oosters
Ser­vings 8 per­so­nen
Calo­ries 27 kcal

Ingrediënten
  

Groenten :

 • 1 stuk Chi­ne­se kool
 • 2 stuks wor­te­len groot genoeg
 • 1 stuk wit­te rammenas
 • 1 bus­sel len­te-ui
 • 70 gr zout

Voor de pasta:

 • 1 stuk gro­te Nashi peer 250g
 • 6 teen­tjes knof­look gepeld
 • 1 stuk gem­ber geschild (65gr)
 • 60 ml vis­saus
 • 55 gr chi­li fla­kes Kore­aans (Gochu­ga­ru)

Instructies
 

 • We gaan kim­chi maken!
 • Neem je Chi­ne­se kool en snijd deze in de leng­te doormidden.
  1 stuk Chi­ne­se kool
 • Snijd elk van die helf­ten nog eens door­mid­den, zodat je kwar­ten krijgt.
 • Snijd elk van die kwar­ten in repen van onge­veer 1,5cm breed.
 • Doe de kool in een gro­te meng­kom en kruid hem met het zout.
  70 gr zout
 • Meng de kool met het zout zodat hij gekneusd wordt.
 • Laat min­stens 90 minu­ten trekken.
 • Ver­snijd je len­te-ui in klei­ne­re stukjes.
  1 bus­sel lente-ui
 • Ver­snijd je wor­tel in reep­jes (juli­en­ne).
  2 stuks wortelen
 • Schil ver­vol­gens je wit­te ram­me­nas met een dun­schil­ler en snijd ze zoals je wor­tels, maar dan in wat dik­ke­re reepjes.
  1 stuk wit­te rammenas

Pasta maken :

 • Schil en ver­snijd je gem­ber in plak­jes en doe je deze in een keukenrobot.
  1 stuk gember
 • Schil en snijd een Azi­a­ti­sche (nashi)peer in blok­jes en voeg toe aan je keukenmachine.
  1 stuk gro­te Nashi peer
 • Voeg 6 teen­tjes gepel­de knof­look toe.
  6 teen­tjes knoflook
 • Over­giet dit met de vis­saus en mix tot een glad­de massa.
  60 ml vissaus
 • Doe de pas­ta in een meng­kom en meng met de Kore­aan­se chi­li flakes.
  55 gr chi­li flakes
 • Laat nu je kool goed uit­lek­ken door een ver­giet en spoel rij­ke­lijk af met water.
 • Knijp en was je kool gron­dig zodat je het groot­ste deel van het zout hebt weggespoeld.
 • Laat opnieuw goed uitlekken!
 • Doe je kool en alle gesne­den groen­ten in een gro­te mengkom.
 • Voeg de pas­ta toe en meng alles heel goed door elkaar.
 • Gebruik nitril-hand­schoe­nen indien je je han­den niet wil vuilmaken.
 • Doe de inhoud in een fer­men­ta­tie pot die groot genoeg is voor het mengsel.
 • Druk met een muddler alle groen­ten aan, zodat ze samen­ge­pakt zijn en even­tu­e­le lucht­bel­len wor­den verwijderd.
 • Sluit de pot los­jes af, maar draai hem niet hele­maal dicht (zodat er gas vrij­komt) en laat hem 4 to 7 dagen staan.
 • Druk gedu­ren­de deze tijd regel­ma­tig met je muddler in de pot om de lucht­bel­len die zich vor­men te verwijderen.
 • Zodra je kim­chi de gewens­te smaak heeft bereikt, draait u de dop er hele­maal op en bewaart u hem in de koelkast.
 • Je kim­chi is klaar voor gebruik!

Notities

Kimchi.

Kim­chi is een tra­di­ti­o­neel Kore­aans gerecht dat je zelf dus mak­ke­lijk kan maken door ver­schil­len­de groen­ten te fer­men­te­ren met zout, krui­den en spe­ce­rij­en. De meest gebruik­te groen­te voor kim­chi is Chi­ne­se kool, maar ook wor­te­len, radijs en ande­re groen­ten kun­nen wor­den gebruikt. Het gerecht staat bekend om zijn pit­ti­ge en zure smaak en is een belang­rijk onder­deel van de Kore­aan­se keuken.

INFO EN TIPS :

 • Kim­chi wordt gege­ten op zich, maar ook als bij­ge­recht staat het zijn man­ne­tje. Denk maar aan Kim­chi met rijst, met gebak­ken rijst, ome­let, bur­gers. Je kan het zo gek niet beden­ken. Kim­chi is “hot”.  
 • Bui­ten Chi­ne­se kool en ande­re groen­ten die we hier in het recept gebrui­ken kan je gerust expe­ri­men­te­ren! Voeg gerust ande­re groen­ten toe en maak je eigen, home­ma­de “kim­chi”. Denk aan radijs, kom­kom­mer, rapen, bie­ten, asper­ges, … vul zelf maar aan…
 • De Chi­ne­se kool bestrooi­en we met zout om het vocht uit de kool te halen. Je zal mer­ken dat wan­neer je kool ander­half uur getrok­ken heeft met het zout er een aar­di­ge hoe­veel­heid vocht aan ont­trok­ken wordt. Dit is de bedoe­ling! Zo kan de kool op de juis­te manier gaan fer­men­te­ren. Te veel vocht in de kool zal ervoor zor­gen dat je kim­chi niet lukt.
 • Als je de kool met het zout mengt moet dit niet zacht­han­dig! Meng en kneed het zout eron­der. Je mag de kool best kneu­zen, of beter..je moet!
 • Wel is het belang­rijk om, na het weken, de kool goed en vol­doen­de af te spoe­len onder koud stro­mend water. Zo ver­wij­der je het zout van de kool. Laat hem erna goed uit­lek­ken! Duw er zelfs wat op om zoveel moge­lijk vocht weer van en uit de kool te halen. Is de kim­chi wan­neer hij klaar is te zout? Dan heb je de kool niet vol­doen­de gespoeld!
 • In dit recept maken we de pas­ta om de kim­chi te maken zelf. Je kan veel recep­ten vin­den waar men gebruik maakt van voor­ge­maak­te gar­na­len of vis­pas­ta’s. Dit kan ook, maar indien je het recept volgt zal je kim­chi veel beter smaken.
 • De peer die we gebrui­ken voor de pas­ta is de “Nashi-peer”. Dit is een appel­vor­mi­ge peer met oor­sprong in Zuid-Oost Azië. De peer is appel­vor­mig, zoet, heel sap­pig en lek­ker knap­pe­rig. De bite lijkt ook meer op die van een appel dan die van een peer. Je moet ze ook schil­len, want de schil is niet eet­baar. Tegen­woor­dig kan je de peer in meer­de­re super­mark­ten terug­vin­den. Zelfs gekweekt op eigen bodem.
 • De chi­li fla­kes… Deze meng je met de pas­ta die je gemaakt hebt in je keu­ken­ro­bot. Nu, indien je je hand kan leg­gen op “Gochu­ga­ru” dan gebruik je deze! Gochu­ga­ru wordt gemaakt van zon­ge­droog­de chi­li­pe­pers die ver­vol­gens tot vlok­ken of “fla­kes” wor­den gema­len. Gochu­ga­ru Red chi­li is een essen­ti­eel en onmis­baar ingre­di­ënt in authen­tie­ke Kore­aan­se gerech­ten. Het is niet altijd zo een­vou­dig om deze te vin­den, en dan kan je natuur­lijk  ook gewo­ne chi­li fla­kes gebrui­ken. Let wel…je zal een beet­je moe­ten spe­len met de hoe­veel­heid. Maak een deel kim­chi, proef, en pas de hoe­veel­heid chi­li de vol­gen­de keer aan naar­ge­lang je eigen smaak. Niet elke chi­li­vlok smaakt het­zelf­de of is even pit­tig. Hier zit héél wat ver­schil in.
 • En ja, we gaven het al aan, maar je hebt best een keu­ken­ro­bot nodig om de pas­ta voor je kim­chi te maken. Je zou het kun­nen met een vij­zel, maar ik raad het zeker niet aan. Je moet de pas­ta zo fijn moge­lijk krij­gen! Heb je nog geen keu­ken­ro­bot? Op zoek naar een exem­plaar? Dan kun­nen we de “nin­ja foodi’s” abso­luut aan­ra­den! Topmateriaal!
 • ninja foodi
  nin­ja foodi
 • Ook de afsluit­ba­re pot waar­in je de Kim­chi gaat fer­men­te­ren is best van goe­de kwa­li­teit en van glas! Door de aci­di­teit is het gebruik van tin­nen of meta­len pot­ten uit den boze! Je ver­krijgt het gerecht door een goe­de gis­ting. Het is belang­rijk dat je hier­voor een goe­de fer­men­ta­tie­pot gebruikt. Zul­ke pot­ten heb­ben een ven­ti­la­tie­ven­tiel waar­door de gas­sen die ont­staan door de gis­ting afge­voerd kun­nen wor­den naar bui­ten, maar er tevens ook voor zor­gen dat de bui­ten­lucht niet tot in je pot geraakt. 
 • fermentatie pot - Kilner
  fer­men­ta­tie pot — Kilner
 • Gebruik een muddler om je groen­ten aan te stam­pen in je pot. Je mag ze goed aan­druk­ken, zodat het vocht wat vrij komt je groen­ten gaat bedekken.
 • Je laat dan de pot 4 tot 7 dagen op kamer­tem­pe­ra­tuur fer­men­te­ren. De dagen kor­ter of lan­ger maken ver­schil uit in smaak. Ik zou zeg­gen, proef, en indien de smaak voor jou ok is, draai dan je pot goed dicht en bewaar hem in de koelkast.

De online toko

De ingre­di­ën­ten die je nodig hebt om Kim­chi te maken kan je niet altijd zomaar vin­den in je loka­le super­markt. Wel kan je ze vin­den in een toko (Azi­a­ti­sche super­markt). Helaas heb­ben velen van ons dit ook niet in hun buurt, maar niet getreurd…er is  “de onli­ne toko”. Je kan hier mak­ke­lijk alle nodi­ge ingre­di­ën­ten terug­vin­den. Bestel van­daag, mor­gen in huis!
Asian food lovers - De online toko
Asi­an food lovers — De onli­ne toko
Onze recep­ten­bun­del wer­den moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
 
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
 
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hieronder! 
Deel het gerust op je soci­al media en tag ons!.
Mis­schien heb je zelf een recept wat u met ons en onze lezers wil delen.
Voeg het dan hier toe!
KokenKoken
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op you­tu­be, Tik­Tok, FacebookPin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Kim­chi maken is dus abso­luut niet zo moei­lijk! Pro­beer het zelf eens!

Voedingswaarde :

Nutri­ti­on Facts
Kim­chi
Ser­ving Size
 
1 por­tie
Amount per Serving
Calo­ries
27
% Dai­ly Value*
Fat
 
1
g
2
%
Satu­ra­ted Fat
 
0.2
g
1
%
Polyun­sa­tu­ra­ted Fat
 
1
g
Monoun­sa­tu­ra­ted Fat
 
0.3
g
Sodi­um
 
711
mg
31
%
Pot­as­si­um
 
185
mg
5
%
Car­bo­hy­dra­tes
 
5
g
2
%
Fiber
 
3
g
13
%
Sugar
 
1
g
1
%
Pro­tein
 
2
g
4
%
Vita­min A
 
2453
IU
49
%
Vita­min C
 
0.4
mg
0
%
Cal­ci­um
 
32
mg
3
%
Iron
 
1
mg
6
%
* Per­cent Dai­ly Valu­es are based on a 2000 calo­rie diet.
Key­word kim­chi, kim­chi maken, kim­chi recept
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!