gnocchi alla sorrentina

Gnocchi alla sorentina

gnocchi alla sorrentina

GNOCCHI ALLA SORRENTINA is een een­vou­dig, maar heer­lij­ke gerecht uit Cam­pa­nië, Sor­ren­to. Het zijn mal­se, klei­ne kus­sen­tjes van aard­ap­pel-pas­ta, gesmoord in een rij­ke, flu­weel­zach­te toma­ten­saus, afge­werkt met moza­rel­la en basilicum. 
5 from 1 vote
Prep Time 40 mins
Cook Time 2 hrs 30 mins
Rust tijd 1 d
Total Time 1 d 3 hrs 10 mins
Cour­se Hoofd­ge­rech­ten
Cui­si­ne Ita­li­aans, Pasta
Ser­vings 6 per­so­nen
Calo­ries 485 kcal

Ingrediënten
 
 

Voor de Gnocchi.

 • 1 kg frietaard­ap­pe­len (4 gro­te aardappelen)
 • 1 groot ei los­ge­klopt
 • 250 gr bloem type ‘OO’, plus meer om je werk­vlak te bestuiven
 • 1 tl zout plus meer om de gnoc­chi te koken
 • ¼ tl zwar­te peper
 • 50 gr Ricot­ta kaas uit­ge­lekt als er vocht in zit

Voor de saus.

Voor de afwerking.

 • 2 bol­len Moza­rel­la
 • 1 bus­sel ver­se basilicum
 • 1 blok­je ver­se par­me­zaan­se kaas

Instructies
 

Start met je saus! Doe dit best 1 dag op voorhand!

 • Als je de saus een dag op voor­hand maakt kun­nen de sma­ken zich nog beter ont­wik­ke­len. Een saus die een tijd ‘gerijpt’ heeft is veel inten­ser van smaak!
 • Start met je basis­groen­ten te versnijden.
 • Snip­per sja­lot, sel­der en wor­tel zo fijn mogelijk
  2 sja­lot­ten, 1 tak­je bleek­sel­der, 1 wor­tel
 • Rits de blaad­jes van je tak­jes ore­ga­no, en snip­per ze fijn op een snij­plank met een vlijm­scherp mes.
  2 tak­jes ver­se oregano
 • Neem nu je braadpan!
 • Voeg 2 goe­de eet­le­pels olijf­olie toe aan je pan en ver­hit op een matig vuur.
  2 el olijfolie
 • Voeg de gesnip­per­de groen­ten er aan toe en stoof ze aan. Opge­let! Sto­ven! Zie dat ze niet verbranden!
 • Zet je vuur lager!
 • Pers met de look­pers je knof­look­te­nen uit boven je braad­pan en stoof even mee.
  2 teen­tjes look
 • Voeg je bou­quet gar­ni toe samen met je gesnip­per­de oregano.
  1 bou­quet garni
 • Roer even door en stoof even mee.
 • Blus met een goe­de scheut dro­ge, wit­te wijn.
  1 scheut dro­ge wit­te wijn
 • Laat even door­ko­ken zodat de alco­hol verdampt.
 • Voeg je San mar­za­no toma­ten toe.
  3 blik­ken San Mar­za­no tomaten
 • Voeg je kip­pen­bouil­lon toe.
  1 l kippenbouillon
 • Voeg 2 klont­jes sui­ker toe.
  2 klont­jes suiker
 • Zet je vuur terug wat hoger, breng al roe­rend aan de kook!
 • Zet je vuur terug op een mini­ma­le stand.
 • Leg het dek­sel op je braad­pan, en laat 1,5 tot 2 uur zacht­jes pruttelen!
 • Hou de saus wel in het oog! Moest het gebeu­ren dat ze te dik wordt, je kan altijd wat extra kip­pen­bouil­lon toevoegen.
 • Zet dan je saus van het vuur.
 • Mix ze door met je staafmixer.
 • Kruid af met peper en zout.
  peper, zout
 • Laat ze afkoe­len, dek af met huis­houd­fo­lie en plaats in de koelkast.
 • Laat ze een nacht trek­ken in je koelkast.

Maak je Gnocchi.

 • Was je aard­ap­pe­len, en kook ze gaar in de schil in gezou­ten water. 
  1 kg frietaard­ap­pe­len, zout
  Gnocchi - aardappelen koken in de schil
 • Let op! Over­kook ze niet!
 • Giet je aard­ap­pe­len af, en laat ze wat afkoelen.
 • Indien je nu een schiac­cia­pa­ta­te (puree­pers) gebruikt, snijd je de aard­ap­pel stuk per stuk in het mid­den door 2. 
 • Neem een meng­kom en pers de aard­ap­pe­len helft per helft door de puree­pers in je kom. Het gro­te voor­deel hier­van is dat de schil niet mee­ge­perst wordt. Indien je een pas­se vite gebruikt zal je de aard­ap­pe­len eerst van hun schil moe­ten ont­doen met een aardappelmesje.
  Gnocchi - pureer aardappelen
 • Neem een ande­re meng­kom en zeef de bloem door een fij­ne zeef in de kom.
  250 gr bloem
 • Doe 1 tl zout en 1/4tl zwar­te peper erbij en meng alles eens door.
  1 tl zout, 1/4 tl zwar­te peper
 • Doe een los­ge­klopt ei over de aardappelpuree.
  1 groot ei
  gnocchi - ei toevoegen
 • Voeg de gezeef­de en gekrui­de bloem eraan toe.
 • Ver­deel de Ricot­ta in brok­jes over de puree.
  50 gr Ricot­ta kaas
  gnocchi deeg maken
 • Meng nu alles voor­zich­tig onder mekaar met een spa­tel! Dit is een belang­rij­ke stap!
 • Stort je deeg op een pro­per, inge­bloemd werk­vlak en kneed het deeg zacht met je han­den en behulp van je deegschraper.
  Gnocchi deeg kneden
 • Kneed luch­tig, behan­del met veel liefde!
  Gnocchi deeg luchtig kneden
 • Leg steeds een pro­pe­re thee­doek of hand­doek over het deeg zodat het niet uitdroogt!
 • Neem nu een stuk van het deeg met je deeg­schra­per en rol het uit tot een lan­ge sliert op een bebloem­de ondergrond.
  Gnocchi - slierten rollen
 • Zorg voor een gelijk­ma­ti­ge sliert van zo’n 1 tot 1,5cm dik.
 • Snijd met je deeg­schra­per of mes de gnoc­chi van onge­veer 1 cm lengte.
  Gnocchi - snijden
 • Rol nu de Gnoc­chi met behulp van een vork. (Tip : hier­on­der bij INFO kan je een video vin­den die je laat zien hoe je dit doet.)
  Gnocchi rollen met vork
 • Leg de Gnoc­chi op een met bak­pa­pier beleg­de, en inge­bloem­de bak­plaat. Leg ze appart en sta­pel ze niet op mekaar!
 • Nu zijn je gnoc­chi klaar om te ver­wer­ken. Je kan ze koken, maar indien je er teveel hebt kan je zo ook invrie­zen (zie tips).

Afwerken van je Gnocchi alla Sorrentina.

 • Ver­warm je oven voor op 180°C.
 • Zet een rui­me kook­pot op met water en breng aan de kook.
 • Voeg 10 g zout per liter water toe.
 • Zet in een ande­re pan ook je saus terug op een zacht vuur en ver­warm ze. Indien de saus door­ge­warmd is zet je ze van het vuur af.
 • Als het water kookt voeg je de gnoc­chi toe. Doe dit staps­ge­wijs, geef de Gnoc­chi vol­doen­de ruim­te! Ver­deel des­noods de Gnoc­chi in 2 of 3 por­ties om ze te koken. Her­haal dan tel­kens de stappen.
 • Als de gnoc­chi in het kook­wa­ter lig­gen, beweeg dan je pan, of roer heel voor­zich­tig met een spa­tel eens door het kook­wa­ter. Er moet wat bewe­ging in het water zit­ten zodat je gnoc­chi niet vast­kle­ven aan de pan.
 • Je gnoc­chi zul­len komen boven­drij­ven en ver­dub­be­len in omvang.
 • Wan­neer ze boven­drij­ven, kook ze dan nog 1 minuut!!!! Schep ze uit het kook­wa­ter met een gro­te schuim­spaan. Laat ze even uit­lek­ken en voeg ze toe aan je saus.
 • Schep even om, en ver­deel de gnoc­chi per por­tie in klei­ne cocot­tes of 1 gro­te­re ovenschotel.
 • Over­saus het geheel, en ver­deel de moza­rel­la in brok­jes over de gnocchi.
  2 bol­len Mozarella
 • Plaats in je oven tot alles goed door­ge­warmd is en je moza­rel­la gesmolten.
 • Pluk onder­tus­sen wat ver­se basi­li­cum. Snip­per de blaad­jes indien je dat wenst.
  1 bus­sel ver­se basilicum
 • Haal de gnoc­chi uit de oven, werk af met wat basi­li­cum en rasp er (opti­o­neel) wat ver­se per­me­zaan­se kaas over.
  1 blok­je ver­se par­me­zaan­se kaas
 • Klaar! Ser­veer met brood. Smakelijk!

Notities

GNOCCHI ALLA SORRENTINA

Gnoc­chi alla sor­ren­ti­na is La Dol­ce vita! Een zomer­ge­recht ‘pur sang’!
Dit een­vou­di­ge, maar heer­lij­ke gerecht komt uit Cam­pa­nië, meer bepaald uit het mooie kust­plaats­je Sor­ren­to. Van­daar de naam ‘Gnoc­chi alla Sor­ren­ti­na’. Een Napo­li­taan­se klas­sie­ker, en in het plaat­se­lij­ke dia­lect bekend als ‘Stran­gu­laprie­ve­te alla Sor­ren­ti­na’. Het zijn mal­se, klei­ne kus­sen­tjes van aard­ap­pel-pas­ta, gesmoord in een rij­ke maar flu­weel­zach­te toma­ten­saus, afge­werkt met moza­rel­la en basilicum.


INFO EN TIPS

Sorrento - Italy
            Sor­ren­to — Italië
 

Video — Hoe rol ik de perfecte Gnocchi met een vork

 • Gnoc­chi maak je natuur­lijk zelf! Toe­ge­ven, het is wel wat werk, en het lijkt een­vou­di­ger dan het is om deze ‘dum­pling’ te maken. Maar bereid met veel lief­de en geduld zet je een top­maal­tijd op tafel waar ieder­een geluk­kig van wordt! Oefe­ning baart kunst!
 • Maak de saus een dag op voorhand!Zo zul­len de sma­ken in de saus zich nog beter ontwikkelen!
 • ‘Extra vier­ge’ olijf­olie en ‘vier­ge’ olijf­olie zijn bei­den onge­raf­fi­neer­de olijf­olie. De meest pres­ti­gi­eu­ze en bes­te olijf­olie is die met het stem­pel ‘extra vier­ge’ op het eti­ket. Let­ter­lijk bete­kent dit ‘extra maag­de­lijk’, in de zin van onaan­ge­raakt, onbe­han­deld en dus puur natuur!!
 • Gnoc­chi kan je op hon­der­den manie­ren ser­ve­ren. Het sma­ke­lijkst vind ik ze op deze manier, maar het kan ook gewoon met pes­to, of bak de gnoc­chi eens op met wat spek! Heer­lijk! Doe hier­voor spek in blok­jes, bak in een anti­kleef­pan zon­der extra vet­stof, ver­wij­der de spek­blok­jes uit je pan wan­neer klaar, maar hou het spek­vet in de pan. Bak nu hier je gekook­te gnoc­chi voor­zich­tig in aan. Ser­veer met het spek en wat extra kruiden.
 • Je kan de Gnoc­chi ook invrie­zen!! Zoek een plaat die past in je vrie­zer, bloem ze in en leg de gnoc­chi appart en niet op mekaar op de plaat. Zet de plaat in je vrie­zer. Als de gnoc­chi door en door bevro­ren zijn kan je ze samen bewa­ren in een ziplock bag.
 • Ook kan je wat vers gesnip­per­de krui­den aan het gnoc­chi deeg toe­voe­gen. Ik denk aan tijm, roze­ma­rijn, dil­le, … naar­ge­lang hoe je ze wil serveren.
 • Kruid je gnoc­chi ook altijd voldoende..je wil smaak!
 • Je krijgt Gnoc­chi ook niet zomaar gemaakt met elke aard­ap­pel­soort! Je hebt een krui­mi­ge aard­ap­pel nodig. Je aard­ap­pel is de basis, dus indien je gnoc­chi zou mis­luk­ken moet je het eens pro­be­ren mat een ande­re aardappelsoort.
 • Moest je de ‘Rus­set aard­ap­pel’ vin­den, deze soort is ide­aal voor het maken van Gnocchi.
Onze recep­ten­bun­del wer­den moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hier­on­der en beoor­deel het met wat sterren.
Mis­schien heb je zelf een recept wat u met ons en onze lezers wil delen. 
Voeg het dan hier toe!
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op Facebook, Pin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Gnoc­chi alla sor­ren­ti­na is een sim­pel maar heer­lijk gerecht. Vele trattoria’s ser­ve­ren hun eigen ver­sie en de geur die zich hier­door in de stra­ten van Sor­ren­to ver­spreid doet je gewoon water­tan­den. Tijd om je eigen Gnoc­chi te proberen!
Key­word gnoc­chi, gnoc­chi alla sorentina
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!