Biscuitrol maken

Biscuitrol maken

Biscuitrol maken

Een klas­sie­ke bis­cuit­rol maken is niet zo moei­lijk en de smaak is ono­ver­trof­fen! Onze doch­ter Liesl gebruikt graag con­fi­tuur en laat je stap voor stap zien hoe je deze bis­cuit­rol zelf kan maken.
5 from 1 vote
Prep Time 25 minu­tes
Cook Time 15 minu­tes
Total Time 40 minu­tes
Cour­se cake en gebak
Cui­si­ne Ame­ri­kaans, Bel­gisch, gebak
Ser­vings 4 per­so­nen
Calo­ries 329 kcal

Ingrediënten
  

Voor de biscuitrol.

Voor de afwerking.

 • wat kris­tal­sui­ker
 • 200 gr aard­bei­en­con­fi­tuur
 • wat bloem­sui­ker
 • wat slag­room opti­o­neel
 • 5 stuks aard­bei­en opti­o­neel
 • wat cho­co­la­de­schil­fers opti­o­neel
 • 5 munt­blaad­jes opti­o­neel

Instructies
 

 • We gaan een bis­cuit­rol maken!
 • Ver­warm je oven voor op 160°C.
 • Neem een recht­hoe­ki­ge bak­vorm en spuit deze even in met wat bak­spray. (Of vet hem in met wat boter indien je dit niet hebt.)
 • Bekleed de bak­vorm nu met bak­pa­pier. Zorg dat je alle kreu­kels glad strijkt, het papier moet goed aan­slui­ten op je vorm. Zie ook dat je papier vol­doen­de groot is!
 • Breek de eie­ren in een meng­kom, voeg de sui­ker toe en begin onmid­del­lijk met klop­pen met je hand­mixer!
  4 gro­te eie­ren, 100 gr fij­ne kristalsuiker
 • Klop dit meng­sel nu zeker voor 10 minu­ten! (Ja, 10 minu­ten!!!! We wil­len lucht in het mengsel!)
 • Het meng­sel zal wit­ter wor­den en indien je de hand­mixer eruit haalt moet je echt wit­te pie­ken of lin­ten hebben.
 • Zodra het meng­sel dik en luch­tig is neem je een fij­ne zeef en zeef je de bloem in het meng­sel. (Het zeven van de bloem is essen­ti­eel! Indien je dit zon­der zeven toe­voegt krijg je een klomp bloem in je beslag! Dit maakt het men­gen héél moeilijk!)
  100 gr patisseriebloem
 • Roer nu voor­zich­tig met een spa­tel de bloem eron­der. Doe dit heel zacht­jes want je wil zoveel moge­lijk lucht in je beslag hebben.
 • Zorg dat al je bloem is opge­no­men in het meng­sel. Werk met je spa­tel van onder naar boven.
 • Zodra alles gemengd is stort je het beslag uit in je bak­vorm.
 • Zorg voor een mooie ver­de­ling over je hele bak­vorm. (Je kan eens schud­den of klop­pen met je vorm om er voor te zor­gen dat het beslag mooi ver­deeld is, maar doe dit niet teveel! Nog­maals, de lucht moet in het beslag blijven.)
 • Zet nu je beslag onmid­del­lijk in je voor­ver­warm­de oven en bak de bis­cuit in maxi­mum 15 minu­ten af.
 • Tip : De afbak­tijd is een indi­ca­tie. Elke oven is anders dus het kan wat ver­schil­len in tijd. Het beslag moet gebak­ken zijn maar ook nog wat voch­tig. Dit is nodig om de bis­cuit mak­ke­lijk op te rol­len. Indien hij te hard gebak­ken is zal hij breken.
 • Ter­wijl de bis­cuit bakt neem je een stuk bak­pa­pier dat gro­ter is dan je bak­vorm. Strek dit papier uit om je aan­recht en bestrooi het met wat kris­tal­sui­ker. (Dit zal ervoor zor­gen dat je bis­cuit­rol niet plakt aan het papier tij­dens het rollen.)
  wat kris­tal­sui­ker
 • Als de bis­cuit gebak­ken is haal je hem uit de oven en laat hem even­tjes afkoelen.
 • We zeg­gen even­tjes, want de bedoe­ling is dat de bis­cuit nog warm is wan­neer we hem gaan rol­len tot een biscuitrol. 
 • Stort dan de bis­cuit met papier uit op je met sui­ker bestrooi­de bak­pa­pier dat op je aan­recht ligt.
 • Ver­wij­der dan het bak­pa­pier héél voor­zich­tig van de boven­kant van je biscuit.
 • Besmeer dan de bis­cuit met je aard­bei­en­con­fi­tuur. Het mak­ke­lijkst lukt dit met een pal­let­mes.(Onze doch­ter gebruikt graag veel con­fi­tuur zodat hij uit de rol loopt. Wil je dit niet, bestrijk dan de bis­cuit maar zorg dat je de ran­den vrij laat.)
  200 gr aardbeienconfituur
 • Neem het bak­pa­pier aan de kor­te zij­de goed vast en begin je bis­cuit op te rol­len. Gebruik je ande­re hand om de bis­cuit­rol te bege­lei­den. Blijf je bak­pa­pier op til­len, je bis­cuit zal zich­zelf oprollen.
 • Zodra je bis­cuit vol­le­dig is opge­rold zorg je ervoor dat je naad van­on­der zit en plaats je de rol op een schaal of groot bord.

Afwerken van de biscuitrol.

 • Bestrooi het geheel met wat bloem­sui­ker en spuit er wat slag­room op.
  wat bloem­sui­ker, wat slag­room
 • Werk af met wat ver­se aard­bei­en, cho­co­la­de­schil­fers en enke­le blaad­jes munt.
  5 stuks aard­bei­en, wat cho­co­la­de­schil­fers, 5 munt­blaad­jes
 • Je bis­cuit­rol is klaar! Smakelijk!
 • Tip! : Snijd je bis­cuit­rol met een brood of zaag­mes!!!! Zo duw je de bis­cuit niet plat wan­neer je hem versnijd.

Video

Notities

Biscuitrol maken.

Een bis­cuit­rol maken we zon­der boter. Het luch­ti­ge van de bis­cuit bestaat enkel uit lucht die je in het beslag klopt. Moei­lijk is het niet, de smaak is ono­ver­trof­fen en je kan de rol afwer­ken naar je eigen voorkeur.

INFO EN TIPS :

 • Klop­pen, klop­pen en nog eens klop­pen! We kun­nen het niet genoeg benadrukken.Er moet lucht in je beslag dus laat je hand­mixer wer­ken! Of je kan natuur­lijk ook een keu­ken­ma­chi­ne gebruiken.
 • Indien je niet dade­lijk een recht­hoe­ki­ge bak­vorm ter beschik­king hebt kan je het beslag ook uit­stor­ten op een gewo­ne bak­plaat (bekleed met bak­pa­pier natuur­lijk!). Zorg er dan wel voor dat je de bak­tijd aan­past. De bis­cuit zal waar­schijn­lijk min­der lang nodig heb­ben dan 15 minuten.
 • rechthoekige bakvorm
  recht­hoe­ki­ge bakvorm
 • Onze doch­ter werkt de rol graag af met wat slag­room, cho­co­la­de­schil­fers, ver­se aard­bei­en en wat munt. Dit is opti­o­neel! Je bis­cuit­rol is lek­ker genoeg op zich. Dit hoeft dus niet per sé. Maar het is natuur­lijk wel lekker!!
 • Werk je bis­cuit­rol ook af naar eigen wens! Gebruik ande­re con­fi­tuur, ser­veer hem met een bol­le­tje vanil­le-ijs of geef er wat cho­co­la­de­saus bij. Alles kan!
 • Voor de vol­was­se­nen … je kan hem zelfs bespren­ke­len met wat grand-mar­nier of tri­ple-sec. Lek­ker! Of besmeer hem met zelf­ge­maak­te ker­sen­con­fi­tuur en bespren­kel het beslag met vod­ka of jene­ver. Ser­veer dit met wat cho­co­la­de­schil­fers en genie­ten maar!
 • Je bis­cuit­rol zal wel snel uit­dro­gen. Je kan hem in de koel­kast, afge­slo­ten in een lucht­dich­te con­tai­ner, een dag­je bewa­ren, maar lan­ger zou ik dit zeker niet doen. En geloof me, daar krijgt hij de kans niet toe!!..;-)
Onze recep­ten­bun­del werd moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
 
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
 
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hier­on­der! Indien we kun­nen hel­pen doen we dit graag!
Deel het gerust op je soci­al media en tag ons!.
Mis­schien heb je zelf een recept wat u met ons en onze lezers wil delen.
Voeg het dan hier toe!
KokenKoken
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op you­tu­be, Tik­Tok, FacebookPin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Een bis­cuit­rol maken is dus abso­luut niet zo moei­lijk! Pro­beer het van­daag nog!

Voedingswaarde :

Nutri­ti­on Facts
Bis­cuit­rol maken
Ser­ving Size
 
1 por­tie
Amount per Serving
Calo­ries
329
% Dai­ly Value*
Fat
 
0.5
g
1
%
Satu­ra­ted Fat
 
0.1
g
1
%
Polyun­sa­tu­ra­ted Fat
 
0.1
g
Monoun­sa­tu­ra­ted Fat
 
0.1
g
Cho­les­te­rol
 
4
mg
1
%
Sodi­um
 
19
mg
1
%
Pot­as­si­um
 
76
mg
2
%
Car­bo­hy­dra­tes
 
79
g
26
%
Fiber
 
1
g
4
%
Sugar
 
49
g
54
%
Pro­tein
 
3
g
6
%
Vita­min A
 
59
IU
1
%
Vita­min C
 
6
mg
7
%
Cal­ci­um
 
18
mg
2
%
Iron
 
2
mg
11
%
* Per­cent Dai­ly Valu­es are based on a 2000 calo­rie diet.
Key­word bis­cuit­rol, bis­cuit­rol maken, bis­cuit­rol met confituur
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!