Zwarte woud taart.

Zwarte woud taart - recept

Zwarte woud taart.

Als er één taart is die de kroon spant dan is het toch wel een zwar­te woud taart, of ook wel “Schwar­zwäl­der Kirscht­or­te”. Luch­tig gebak met ker­sen, likeur en slagroom.
5 from 1 vote
Prep Time 45 mins
Cook Time 1 hr
rust tijd 1 d
Total Time 1 d 1 hr 45 mins
Cour­se cake en gebak, Dessert
Cui­si­ne Des­serts, gebak
Ser­vings 10 por­ties
Calo­ries 839 kcal

Ingrediënten
  

Ingrediënten

  Chocolade Cake:

  • 6 gro­te eie­ren op kamer­tem­pe­ra­tuur
  • 1 tl vanil­le-extract
  • 275 gr kris­tal­sui­ker (super­fijn)
  • 50 gr cacao­poe­der
  • 100 gr pat­ti­se­rie­bloem
  • 150 gr onge­zou­ten boter gesmol­ten en afgekoeld

  Kersensiroop:

  • 670 gr ont­pit­te ker­sen op siroop in pot of blik
  • 85 ml kirsch of kersenlikeur
  • 110 g kris­tal­sui­ker
  • 4 tl maïs­zet­meel

  Versieren:

  Instructies
   

  Chocolade cake :

  • Ver­warm de oven voor op 180°C (160°C heteluchtoven).
  • Vet 3 x 20cm (8″) spring­vor­men in met bak­spray, bekleed met bak­pa­pier.
  • Zeef de bloem en het cacao­poe­der door een fij­ne zeef in een meng­kom, en zet opzij.
   100 gr pat­ti­se­rie­bloem, 50 gr cacaopoeder
  • Klop de eie­ren los in je keu­ken­ma­chi­ne.
   6 gro­te eieren
  • Klop gedu­ren­de 30 secon­den op hoge snelheid.
  • Voeg lang­zaam de sui­ker toe.
   275 gr kristalsuiker
  • Voeg dan het vanil­le extract toe en klop mini­mum nog 7 minuten.
   1 tl vanille-extract
  • Sla deze stap niet over! We gebrui­ken immers geen bak­poe­der of zelf­rij­zend meel! Dit is de reden waar­om je een keu­ken­ma­chi­ne moet gebruiken.
  • Voeg het bloem- en cacao­meng­sel toe aan het beslag en meng met een spa­tel het er voor­zich­tig onder. Nog­maals, voor­zich­tig, we wil­len de lucht­bel­len er niet uitslaan!
  • Voeg dan de gesmol­ten en afge­koel­de boter toe en meng opnieuw.
   150 gr onge­zou­ten boter
  • Zodra je geen bloem meer ziet, stop je met roeren.
  • Giet het beslag in de drie voor­be­rei­de spring­vor­men.
  • Tip : Het beslag moet giet­baar zijn.
  • Plaats in het mid­den van de oven en bak gedu­ren­de +/-25 minu­ten, tot de cake veer­krach­tig aan­voelt en een saté­prik­ker die in het mid­den van de cake wordt gesto­ken er schoon uitkomt.
  • Haal uit de oven.
  • Laat 10 minu­ten afkoe­len in de spring­vorm alvo­rens de cakes op een taartroos­ter te zet­ten om vol­le­dig af te koelen.

  De Kersensiroop:

  • Laat de ker­sen uit­lek­ken in een zeef maar bewaar het vocht.
   670 gr ont­pit­te ker­sen op siroop
  • Meet 60ml van het gere­ser­veer­de ker­sen­sap af en meng met het maïs­zet­meel tot een slurry.
   4 tl maïszetmeel
  • Zet opzij.
  • Zet een saus­pan op een matig laag vuur.
  • Voeg de sui­ker en nog eens 85ml van het gere­ser­veer­de ker­sen­sap toe.
   110 g kristalsuiker
  • Laat zacht­jes sud­de­ren om de sui­ker op te lossen.
  • Roer het maïs­zet­meel erdoor en breng het geheel aan de kook.
  • Kook al roe­rend met een klei­ne klop­per 1 minuut tot het indikt tot een dun­ne siroop.
  • Haal van het vuur en roer de kirsch (of kersenlikeur)er door.
   85 ml kirsch of kersenlikeur
  • Giet de siroop over de uit­ge­lek­te ker­sen en laat vol­le­dig afkoe­len voor gebruik.

  Chocoladekrullen:

  • Smelt de cho­co­la­de.
   100 g pure chocolade
  • Breek de cho­co­la­de (of gebruik cal­l­ets) en doe het in een voor de mag­ne­tron geschik­te kom.
  • Smelt zacht­jes in de mag­ne­tron door drie keer 20 secon­den te ver­war­men. Roer tussendoor.
  • Giet de gesmol­ten cho­co­la­de over de ach­ter­kant van een bak­plaat en ver­spreid met een spa­tel zo dun mogelijk.
  • Koel 3 — 4 minu­ten in de koel­kast tot het mid­den net gestold is.
  • Gebruik een bak­spaan en houd deze in een hoek van 45 gra­den en schraap langs de bak­plaat van je af om krul­len te creëren.
  • Tip : Doe eerst een klein proef­lap­je. Dit vergt een beet­je trai­ning. Je moet de juis­te hard­heid van de cho­co­la­de kun­nen vinden.
  • Zorg ook voor wat schaaf­sel om de onder en zij­kant van je zwar­te woud taart te decoreren.
  • Leg de krul­len en het schaaf­sel voor­zich­tig op een bord en zet koel tot gebruik.

  Slagroom opkloppen:

  • Doe vlak voor het samen­stel­len slag­room, poe­der­sui­ker en vanil­le extract in een gro­te kom.
   1 liter slag­room, 2 tl vanil­le extract, 50 gr poedersuiker
  • Klop met een hand­mixer tot mooie stij­ve pieken.
  • Zet in de koel­kast tot nodig.

  Het opbouwen van je zwarte woud taart :

  • Leg één cho­co­la­de­ca­ke onder­ste­bo­ven op een ser­veer­schaal (of taart­de­co­ra­tie­draai­ta­fel, als je een pro bent! :).
  • Gebruik een keu­ken­bor­stel­tje en bestrijk met ker­sen­si­roop (waar­in je ker­sen weken).
  • Werk dan af met een laag slag­room maar laat een rand van 1 cm over (het gewicht van de vol­gen­de taart­laag die zacht­jes wordt aan­ge­drukt zal de room naar de rand duwen).
  • Top de room met de helft van de ker­sen (in een enke­le laag).
  • Doe dit met behulp van een schuim­spaan om de ker­sen goed uit te laten lek­ken (maar dep niet droog, de taart mag best sap­pig zijn!).
  • Her­haal de vori­ge stappen!
  • Bedek met een ande­re cake­laag, bestrijk met ker­sen­si­roop, smeer slag­room, bedek met de res­te­ren­de ker­sen, en leg de der­de cake­laag erop.
  • Bedek nu hele­maal met slag­room. Maar let op! Behoud wat slag­room voor het spui­ten van roomdecoraties.
  • Ver­deel de res­te­ren­de slag­room over de boven­kant en zij­kant van de taart.
  • Met behulp van een spuit­zak met mond­je spuit je nu dot­ten rond de rand van de boven­kant van de taart.
  • Top elke dot af met een mara­schi­no kers.
   12 stuks mara­schi­no kersen

  Afwerken met chocolade :

  • Sta­pel gro­te cho­co­la­de­krul­len in het midden.
  • Gebruik het klei­ne­re gebro­ken schaaf­sel om de bodem van de zij­kan­ten van de taart te bedekken.
  • Let op, dit ziet er mak­ke­lij­ker uit dan het is! Gebruik kou­de han­den om het schaaf­sel op te schep­pen en op de zij­kant druk­ken, of een lepel.

  Rusttijd :

  • Laat de cake min­stens 4 uur in de koel­kast staan, bij voor­keur een nacht, zodat de sma­ken zich kun­nen ont­wik­ke­len en de siroop echt in de cake kan trekken.
  • Haal 30 minu­ten voor het ser­ve­ren uit de koel­kast (maar let op voor slag­room op war­me dagen of indien je in een war­me kamer zit).
  • Je zwar­te woud taart is klaar!
  • Snijd in plak­jes, gebruik een taart­schep en ser­veer met trots!

  Video

  Notities

  Zwarte woud taart.

  Een taart om ‘U’ tegen te zeg­gen. Deze “Schwar­zwäl­der Kirscht­or­te” is heer­lijk zacht, door­dron­gen van ker­sen. Super­lek­ker en een klas­sie­ker onder de taarten.


  INFO EN TIPS

   • We gebrui­ken inder­daad ker­sen uit blik of pot. Ze zijn gemak­ke­lijk te vin­den in de fruitconservenafdeling.
   • Heb je lie­ver een zuur­de­re toets? Zoek dan naar krieken.
   • Kirsch of ker­sen­li­keur — Dit is een belang­rijk ingre­di­ënt voor een echt authen­tie­ke Schwar­zwal­der! Als u ech­ter geen alco­hol kan of wil gebrui­ken, gebruik dan wat meer sap.
   • 1L Room — Ja, ik weet het, het klinkt als heel veel! Maar je zult alles gebruiken!
   • Helaas is het wel aan­ge­ra­den om het beslag te maken met een keu­ken­ma­chi­ne!!!! Het deeg moet zoda­nig geklopt wor­den zodat het gewoon niet moge­lijk is om dit met de hand te doen. Moest je nog op zoek zijn naar een dege­lij­ke keu­ken en bak­ma­chi­ne dan kan je via ons een rede­lij­ke kor­ting ver­krij­gen bij Kit­che­naid! Hun Arti­san mixer is wereld­wijd gekend voor de bes­te pres­ta­ties in je keu­ken en gaat een leven lang mee!!!


  • Als je drie spring­vor­men niet alle­maal op één oven­roos­ter pas­sen (zoals bij mijn stan­daard­oven), zet dan 2 vor­men op de mid­del­ste roos­ter, en één vorm eron­der. Haal de boven­ste 2 pan­nen er na 25 minu­ten uit, en laat de onder­ste cake­vorm er nog 2 minu­ten in staan.
  • Eie­ren moe­ten op kamer­tem­pe­ra­tuur zijn en niet ijs­koud, zodat ze goed in het beslag kun­nen wor­den opge­no­men of beter kun­nen luch­ten tij­dens het kloppen.
  • De Cho­co­la­de­krul­len! Deze kun­nen oefe­ning ver­gen, maar eer­lijk gezegd moet je je er niet over opwin­den. Krul­len zijn opti­o­neel! Als ze niet luk­ken of als je een gemak­ke­lij­ke­re optie wilt, kan je gemak­ke­lijk schaaf­sel maken door de cho­co­la­de te koe­len tot hij hard is en dan te scha­ven met een mes, een spa­tel enz. Strooi dit over het opper­vlak. Dit is wat de mees­te recep­ten sowie­so doen, en het ziet er even lek­ker uit!
  • Je kan de zwar­te woud taart tot een dag of 3 in de koel­kast bewa­ren. Maar geloof me…daar krijgt ze de kans niet voor!
   
  Kitchenaid artisan
  Kit­che­naid artisan
   
  Onze recep­ten­bun­del wer­den moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
   
  Bootstrap Ventures
  Boot­strap­ped Ventures
   
  Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hier­on­der of deel het op je soci­al media.
  Mis­schien heb je zelf een recept wat u met ons en onze lezers wil delen.
  Voeg het dan hier toe!
  KokenKoken
  HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op you­tu­beFacebookPin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
  Zwar­te woud taart! Zeker nu bij de ein­de­jaars­pe­ri­o­de is dit een winnaar! 

  Voedingswaarde :

  Nutri­ti­on Facts
  Zwar­te woud taart.
  Ser­ving Size
   
  1 por­tie
  Amount per Serving
  Calo­ries
  839
  % Dai­ly Value*
  Fat
   
  56
  g
  86
  %
  Satu­ra­ted Fat
   
  34
  g
  213
  %
  Trans Fat
   
  1
  g
  Polyun­sa­tu­ra­ted Fat
   
  3
  g
  Monoun­sa­tu­ra­ted Fat
   
  15
  g
  Cho­les­te­rol
   
  245
  mg
  82
  %
  Sodi­um
   
  74
  mg
  3
  %
  Pot­as­si­um
   
  346
  mg
  10
  %
  Car­bo­hy­dra­tes
   
  76
  g
  25
  %
  Fiber
   
  4
  g
  17
  %
  Sugar
   
  51
  g
  57
  %
  Pro­tein
   
  9
  g
  18
  %
  Vita­min A
   
  2488
  IU
  50
  %
  Vita­min C
   
  2
  mg
  2
  %
  Cal­ci­um
   
  107
  mg
  11
  %
  Iron
   
  3
  mg
  17
  %
  * Per­cent Dai­ly Valu­es are based on a 2000 calo­rie diet.
  Key­word Schwar­zwäl­der Kirscht­or­te, zwar­te woud taart
  Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
  Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
  Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

  Geef een reactie

  Recipe Rating
  error: Deze inhoud is beschermd!