Hartige taart deeg — Deeg voor quiche

Hartige taart deeg - Quiche deeg

Hartige taart deeg — Deeg voor quiche

Als je net zoals wij wel eens graag een har­ti­ge taart of qui­che bakt, dan mag een basis­re­cept abso­luut niet ont­bre­ken in je reper­toi­re. Een heer­lijk kro­kant deeg maakt je har­ti­ge taart of qui­che nog lekkerder.
5 from 1 vote
Prep Time 15 mins
Cook Time 0 mins
Blind afbak­ken 30 mins
Total Time 45 mins
Cour­se cake en gebak, Deeg, Hoe maak ik
Cui­si­ne Basis­keu­ken, gebak
Ser­vings 2 har­ti­ge taarten
Calo­ries 1208 kcal

Ingrediënten
  

 • 310 gr patis­se­rie­bloem (pas­try flour)
 • snuif­je zout (salt)
 • 75 gr water
 • 190 gr room­bo­ter (cream but­ter) Zacht! Op kamertemperatuur!

Instructies
 

 • Stort 310gr patis­se­rie­bloem op je werkblad.
  310 gr patis­se­rie­bloem (pas­try flour)
 • Neem je deeg­schra­per, zet hem in het mid­den van je bloem, draai rond zodat je een kuil­tje cre­ëert in je bloem.
 • Voeg een snuif­je zout toe.
  snuif­je zout (salt)
 • Giet 75gr water in het kuiltje.
  75 gr water
 • Werk nu zacht­jes het water onder de bloem.
 • Van het moment dat je een deeg begint te krij­gen ga je 190gr zach­te room­bo­ter toe­voe­gen aan je deeg.
  190 gr room­bo­ter (cream butter)
 • Kneed het geheel héél goed door!
 • Je deeg is klaar van het moment dat al je bloem op je werk­blad ver­mengd is, en je een mooie glad­de bol hebt. Je deeg moet soe­pel zijn.
 • Leg het har­ti­ge taart deeg nu even in een meng­kom en dek het af met wat huishoudfolie.
 • Laat het even rus­ten op kamertemperatuur.
 • Je har­ti­ge taart of qui­che­deeg is nu klaar voor ver­de­re verwerking.

Notities

Hartige taart deeg of quichedeeg.

Dit basis­re­cept voor een har­ti­ge taart deeg of qui­che­deeg heb je echt snel gemaakt en het smaakt voor­al een stuk lek­ker­der dan de kant-en-kla­re vari­ant uit de winkel!
aanbieders.be
aanbieders.be

INFO EN TIPS :

 • Dit deeg dient als basis voor aller­lei har­ti­ge taar­ten en qui­ches. De meest beken­de har­ti­ge taart of qui­che is de klas­sie­ker “Qui­che Lor­rai­ne”.
 • Het deeg kan even­wel ook gebruikt wor­den voor appel­taart, bana­nen­taart of ande­re zoe­ter gebak.
 • Belang­rijk is wel dat je de har­ti­ge taart bodem of qui­che­bo­dem altijd eerst blind afbakt. Dit wil zeg­gen dat je je taart­vorm bekleed met het deeg, voor­ziet van een vel bak­pa­pier, en dan onder het gewicht van bak­pa­rels 25 tot 30minuten gaat afbak­ken in een oven van 180°C.
 • Bak­pa­rels zijn een enorm han­dig hulp­mid­del voor het blind afbak­ken van taart­bo­dems. Het zorgt voor het juis­te gewicht en druk op je taart­bo­dem zodat deze niet gaat rij­zen. Ook om bla­der­deeg of de voor­ge­maak­te degen (die je in de super­markt kan vin­den), zoals krui­mel­deeg, kan je met deze bak­pa­rels juist en op een mak­ke­lij­ke manier blind afbakken.
bakparels
bak­pa­rels
 • Je kan het har­ti­ge taart deeg of qui­che­deeg tot maxi­mum een week, indien goed inge­pakt en afge­slo­ten met huis­houd­fo­lie, in je koel­kast bewa­ren. Invrie­zen kan ook tot een 3tal maanden.
 • Een véél voor­ko­mend pro­bleem is dat je een te nat­te of niet gare taart­bo­dem krijgt. Dit kan je voor­ko­men door het blind afbak­ken (zoals hier­bo­ven omschre­ven). Indien het echt niet lukt dan kan je het oplos­sen door de boven­kant van de qui­che of taart af te dek­ken en dan zo ver moge­lijk onder­in je oven op een dich­te bak­plaat te zet­ten (dat geleidt de warm­te). Na de vol­le­di­ge bak­tijd uit het recept, haal je de vol­le­di­ge vorm van de qui­che af en bak je de qui­che nog­maals 10 – 15 minu­ten zodat zowel de bodem als de boven­kant mooi bruin gebak­ken zijn.
 • En ja, dit har­ti­ge taart deeg wordt gemaakt zon­der ei! (Die vraag krij­gen we nog wel eens..)
Onze recep­ten­bun­del wer­den moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
 
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
 
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hier­on­der of deel het op je soci­al media.
Mis­schien heb je zelf een recept wat u met ons en onze lezers wil delen.
Voeg het dan hier toe!
KokenKoken
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op you­tu­beFacebookPin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Har­ti­ge taart deeg of deeg voor qui­che. Je weet nu hoe je dit mak­ke­lijk kan maken! Pro­beer het eens, en je zal de voor­ver­pak­te degen uit de super­markt snel in de rek­ken laten liggen.
Key­word har­ti­ge taart, har­ti­ge taart deeg, qui­che, quichedeeg
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!