Chocolate chip cookies

chocolate chip cookies - liliesfood

Chocolate chip cookies

Cho­co­la­te chip coo­kies zijn koek­jes gemaakt van bloem, sui­ker, boter, eie­ren, vanil­le-extract en pure cho­co­la­de. Ze zijn oven gebak­ken en wereld­wijd een popu­lai­re traktatie.
5 from 1 vote
Prep Time 2 hrs
Cook Time 14 mins
rust tijd voor je deeg 12 hrs
Total Time 14 hrs 14 mins
Cour­se cake en gebak, Dessert
Cui­si­ne Ame­ri­kaans, Des­serts, gebak
Ser­vings 16 koek­jes
Calo­ries 166 kcal

Ingrediënten
 
 

Instructies
 

 • Doe de zach­te room­bo­ter en licht­brui­ne bas­terd­sui­ker in een meng­kom en mix met een hand­mixer tot een romig geheel. (Dit mag je ste­vig mixen!)
  100 gr onge­zou­ten room­bo­ter, 150 gr licht­brui­ne basterdsuiker
 • Voeg het ei en het vanil­le-extract toe en mix opnieuw tot een glad mengsel.
  1 ei, 1 tl vanille-extract
 • Voeg de tar­we­bloem, zout en de baking soda toe. Mix kort en krach­tig, maar zet de mixer uit zodra de bloem is opge­no­men. (Dit is belang­rijk! Indien je de bloem hebt toe­ge­voegd mag je niet meer te lang mixen! Meng en stop!)
  200 gr tar­we­bloem, 1 snuif­je zout, 1 tl baking soda
 • Kneed de cho­co­la­te chips , of cho­co­la­de­stuk­jes door het deeg met je han­den of met een spa­tel. Gebruik nitril weg­werp­hand­schoe­nen indien je je han­den niet vuil wil maken.
  100 gr pure cho­co­la­de callets
 • Dek de meng­kom af en laat een nacht afge­dekt in de koel­kast rusten.
 • Ver­deel het deeg daar­na in 16 gelij­ke stukjes.
 • Draai bal­le­tjes van de stuk­jes deeg en leg ze met vol­doen­de tus­sen­ruim­te op een bak­plaat bedekt met bak­pa­pier.
 • Ik heb meest­al 3 bak­pla­ten nodig om alle cho­co­la­te chip coo­kies te bakken.
 • Bak in een voor­ver­warm­de oven van 170 °C (boven- en onder­warm­te) in 12–14 minu­ten goudbruin.
 • De koek­jes zijn na het bak­ken nog een beet­je zacht.
 • Laat ze een paar minu­ten op de bak­plaat afkoe­len en ver­plaats ze daar­na naar een roos­ter waar ze vol­le­dig af kun­nen koelen.
 • Dit is het moment waar­op je nog wat extra cho­co­la­de­stuk­jes in je koek­je kan ste­ken. Door­dat het koek­je nog wat zacht is lukt dit goed. Indien ze hele­maal afge­koeld zijn is dit niet meer mogelijk.
  wat pure chocolade
 • Je cho­co­la­te chip coo­kies zijn klaar! Ver­wen jezelf, maar ze zijn ook leuk om cadeau te geven!

Notities

Chocolate chip cookies

Dit basis­re­cept voor cho­co­la­te chip coo­kies is het recept waar we (na ver­schil­len­de pogin­gen om ze te maken) het meest tevre­den mee zijn. Een zach­te bin­nen­kant met een knap­pe­ri­ge rand, gevuld met pure cho­co­la­de. Heer­lijk als trak­ta­tie of voor bij de koffie.

INFO EN TIPS voor chocolate chip cookies :

 • Gebruik ingre­di­ën­ten van hoge kwaliteit!
 • Wij gebrui­ken alleen pure cho­co­la­de! Cho­co­la­de­chips zijn han­dig, maar een blok cho­co­la­de werkt ook pri­ma! Snijd de cho­co­la­de met een vlijm­scherp mes in hap­kla­re brokken.
 • Een tip kan zijn om de cho­co­la­de eerst te koe­len in de koelkast.
 • De boter die je gebruikt moet op kamer­tem­pe­ra­tuur zijn!!!! Maar zeker ook niet gesmol­ten. Als je weet dat je de cho­co­la­te chip coo­kies wil maken, haal de boter dan op tijd uit je koelkast.
 • Om het deeg te maken gebruik je een meng­kom. Een uiterst han­di­ge meng­kom die wij ook gebrui­ken is die van Nava­ris. Het is een set van 2 roest­vrij sta­len kom­men, met afluit­baar dek­sel waar­mee je ook nog eens 3 ras­pen hebt zodat je mak­ke­lijk en zon­der mor­sen fruit, groen­ten, cho­co­la­de of kaas kan ras­pen in de kom. De kom­men heb­ben ook een anti­slip bodem zodat ze ste­vig op je werk­blad staan. Een aanrader!!
 • mengkom
  meng­kom
 • Wij gebrui­ken voor het recept een hand­mixer. Han­dig is natuur­lijk een keu­ken­ma­chi­ne, maar eigen­lijk is die niet nodig voor het recept. Zeker niet als je weet dat als je de bloem aan je deeg hebt toe­ge­voegd, je deze even onder het deeg moet men­gen! Doe dit zeker niet te lang!!! Door dit te doen acti­veer je de glu­ten in de bloem en als je dit te lang doet krijg je taaie koek­jes! Meng en stop!
 • Je weet dat je deeg goed is als het aan­voelt als klei. We ken­nen alle­maal “PLAY DOH”! Ja, die klei waar je kin­de­ren mee spe­len… zo moet je deeg aan­voe­len! Dan weet je dat het goed is!
 • Als je de deeg­bal­le­tjes hebt gerold, maak ze dan niet plat! Als ze afbak­ken in de oven zal de boter smel­ten en krijg je van­zelf de koek­jes­vorm. Zorg er daar­om voor dat je de bol­le­tjes deeg vol­doen­de ruim­te geeft op je bak­plaat! En bekleed deze altijd met een stuk bak­pa­pier!
 • Timing! Dit is de moei­lijk­heids­graad van het bak­ken voor je cho­co­la­te chip coo­kies. Elke oven is anders! Je zal dus een beet­je moe­ten pro­be­ren wat voor jouw oven het best werkt. 
 • Voor ons zijn de koek­jes ide­aal na 13 minu­ten. Weet dat je ze uit de oven moet halen wan­neer je denkt dat ze nog net niet genoeg gehad heb­ben. De cho­co­la­te chip coo­kies zijn nog zacht als je ze uit de oven haalt, maar indien ze afge­koeld zijn wor­den ze har­der. Als je ze te lang in je oven laat zit­ten krijg je betonkoeken.
 • Wij voe­gen graag wat extra cho­co­la­de­brok­jes toe wan­neer de koek­jes net uit de oven komen. Steek dan wat cho­co­la­de­stuk­jes bij op je koek­jes. Door­dat het koek­je nog zacht is lukt dit pri­ma. Indien ze één­maal afge­koeld zijn lukt dit niet meer.
 • Als je de koek­je uit de oven haalt, laat ze dan eerst even beko­men en afkoe­len op je bak­plaat! Laat ze even onaan­ge­roerd! Leg ze hier­na wel op een roos­ter zodat ze gelijk­ma­tig ver­der kun­nen afkoelen.
 • Wil je meer weten over cho­co­la­te chip cookies? 
   
Onze recep­ten­bun­del wer­den moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
 
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
 
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hieronder! 
Deel het gerust op je soci­al media en tag ons!.
Mis­schien heb je zelf een recept wat u met ons en onze lezers wil delen.
Voeg het dan hier toe!
KokenKoken
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op you­tu­be, Tik­Tok, FacebookPin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Cho­co­la­te chip coo­kies! Wereld­wijd gekend, sim­pel maar voor­al lekker!

Voedingswaarde :

Nutri­ti­on Facts
Cho­co­la­te chip cookies
Ser­ving Size
 
1 koek­je
Amount per Serving
Calo­ries
166
% Dai­ly Value*
Fat
 
8
g
12
%
Satu­ra­ted Fat
 
5
g
31
%
Trans Fat
 
0.2
g
Polyun­sa­tu­ra­ted Fat
 
0.5
g
Monoun­sa­tu­ra­ted Fat
 
2
g
Cho­les­te­rol
 
24
mg
8
%
Sodi­um
 
139
mg
6
%
Pot­as­si­um
 
89
mg
3
%
Car­bo­hy­dra­tes
 
22
g
7
%
Fiber
 
2
g
8
%
Sugar
 
12
g
13
%
Pro­tein
 
2
g
4
%
Vita­min A
 
175
IU
4
%
Cal­ci­um
 
12
mg
1
%
Iron
 
1
mg
6
%
* Per­cent Dai­ly Valu­es are based on a 2000 calo­rie diet.
Key­word Cho­co­la­te chip cookies
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!