Brownies

Brownies

Brownies

Hoe maak je brow­nies? Een sim­pel en stap voor stap recept!
5 from 1 vote
Prep Time 30 mins
Cook Time 20 mins
Total Time 50 mins
Cour­se cake en gebak, Dessert
Cui­si­ne Ame­ri­kaans, Des­serts, gebak
Ser­vings 12 stuks
Calo­ries 267 kcal

Ingrediënten
  

Instructies
 

 • Laat je oven voor­ver­war­men op 170°C.
 • Neem een bak­vorm van 20x20cm en vet deze in met onge­zou­ten boter.
 • Gebruik dan 2 vel­len bak­pa­pier, vet ze ook één voor één in met boter en plaats ze dwars over mekaar in je bak­vorm.
 • Zet onder­tus­sen een pan, voor de helft gevuld met water, op je vuur. Deze gaan we gebrui­ken als een bain marie. Breng het water tot tegen het kookpunt. 
 • Doe in een meng­kom de cho­co­la­de en de onge­zou­ten roomboter.
  200 gr pure cho­co­la­de, 110 gr onge­zou­ten boter
 • Plaats de meng­kom boven je pan met water en laat de cho­co­la­de en boter smel­ten. Meng met een spa­tel goed onder elkaar, en zet opzij.
 • Breek 3 eie­ren in een ande­re meng­kom.
  3 eie­ren
 • Voeg kris­tal­sui­ker, brui­ne sui­ker, een snuif­je zout en het vanil­le extract toe.
  150 gr kris­tal­sui­ker, 50 gr don­ker­brui­ne sui­ker, snuif­je zout, 1 tl vanille-extract
 • Klop dit eerst met een klop­per tot een geheel.
 • Haal nu de pan die je gebruikt hebt als bain marie van het vuur (zorg dat het water niet meer te heet is en zeker niet kookt!).
 • Plaats je eier­meng­sel nu even op de pan en klop met je klop­per het meng­sel opnieuw goed door elkaar. 
 • De bedoe­ling is dat de sui­ker hele­maal opge­lost is!
 • Haal dan de meng­kom van je pan en mix het geheel met een hand­mixer (op hoge snel­heid) tot een schui­mi­ge, bij­na ‘fluf­fy’ massa.
 • Klop dan nog 1 minuut op een tra­ge snel­heid met je hand­mixer.
 • Voeg dan je cho­co­la­de­meng­sel toe en klop dit met je mixer tot 1 geheel.
 • Meng in een ande­re meng­kom de bloem en het cacao­poe­der goed onder mekaar.
  65 gr bloem voor patis­se­rie, 25 gr cacaopoeder
 • Plaats een fij­ne zeef boven je brow­nie-deeg­meng­sel en zeef de cacao-bloem erbij. (De zeef zorgt ervoor dat je geen klon­ters in je deeg hebt.)
 • Meng voor­zich­tig alles goed onder mekaar met een spa­tel.
 • Stort dan het deeg in je bak­vorm. Ver­deel en maak gelijk met je spa­tel.
 • Plaat nu in het mid­den van je oven en bak het geheel 20 tot 25 minu­ten op 170°C. (Let op! Dit is een richt­lijn! Zie tips en info)
 • Haal uit de oven en laat afkoe­len op een roos­ter.
 • Eén­maal afge­koeld kan je de brow­nie uit de bak­vorm halen.
 • Snijd nu met een scherp mes of brood­mes in porties.
 • Je brow­nies zijn klaar! Smakelijk!

Notities

Brownies.

We bren­gen je een mak­ke­lijk maar heer­lijk recept voor brow­nies, één van de meest popu­lai­re Ame­ri­kaan­se desserts.
aanbieders.be
aanbieders.be

Waar zijn brownies ontstaan?

Som­mi­gen bewe­ren dat Bertha Pal­mer, de vrouw van de eige­naar van het Pal­mer Hou­se Hotel, de chef vroeg een nieuw cho­co­la­de­des­sert uit te vin­den voor de Colom­bi­aan­se Expo­si­tie van 1893.
Ande­ren zeg­gen dat het een onge­luk­je was, toen Brow­nie Schrumpf, een bibli­o­the­ca­res­se, bak­poe­der uit een cho­co­la­de­taart weg­liet en een dik­ke, zwar­te cake­reep over­hield. Onge­acht de oor­sprong, wat de brow­nies echt popu­lair maak­te waren instant mixen uit dozen uit de jaren 1950 van twee mer­ken — Duncan Hines en Bet­ty Crocker.
Natuur­lijk zijn de bes­te brow­nies niet die uit een doos of kant en klaar mix! De bes­te brow­nies maak je zelf!
Som­mi­gen geven de voor­keur aan te wei­nig gebak­ken, voch­tig en klef van bin­nen, ter­wijl ande­ren ze graag goed door­bak­ken tot ze een spons­ach­ti­ge tex­tuur krij­gen. De cho­co­la­de voor brow­nies moet van hoge kwa­li­teit zijn, don­ker en bitterzoet.
Tegen­woor­dig zijn er ver­schil­len­de soor­ten brow­nies. Bij­voor­beeld met toe­ge­voeg­de wal­no­ten, pecan­no­ten, cho­co­la­de chips of zelfs chi­li­poe­der. De brow­nies zijn gemak­ke­lijk te berei­den en voor­al “satis­fying”! Heb je een dip? Eet een brow­nie! Vol­gens vele Ame­ri­ka­nen sma­ken ze het best in com­bi­na­tie met een glas kou­de melk.

INFO EN TIPS :

 • Ver­warm je oven altijd voor op 170°C
 • Je kan kris­tal­sui­ker en don­ker­brui­ne sui­ker ver­van­gen door licht­brui­ne sui­ker indien je dit wenst.
 • Als het te zoet voor je is, kun je 20 of 30 gram min­der sui­ker gebruiken
 • Maak gebruik van goe­de en kwa­li­ta­tie­ve ingrediënten!
 • De 20 tot 25 minu­ten bak­tijd is een richt­lijn! Elke oven is anders! Je zal een beet­je moe­ten uit­pro­be­ren wat voor jou het bes­te werkt.
 • Ook de groot­te en vorm van je bak­vorm is belang­rijk. Is hij gro­ter? Recht­hoe­kig? Al dit heeft een invloed op het bakken!!!
 • Laat de brow­nie vol­doen­de afkoelen!
 • Naar ons inzien smaakt het zelfs beter als je het in een lucht­dich­te ver­pak­king doet of in huis­houd­fo­lie wik­kelt en in de koel­kast zet.
Onze recep­ten­bun­del wer­den moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
 
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
 
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hier­on­der of deel het op je soci­al media.
Mis­schien heb je zelf een recept wat u met ons en onze lezers wil delen.
Voeg het dan hier toe!
KokenKoken
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op you­tu­beFacebookPin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.

Voedingswaarde :

Nutri­ti­on Facts
Brow­nies
Ser­ving Size
 
1 brow­nie
Amount per Serving
Calo­ries
267
% Dai­ly Value*
Fat
 
15
g
23
%
Satu­ra­ted Fat
 
9
g
56
%
Trans Fat
 
0.3
g
Polyun­sa­tu­ra­ted Fat
 
1
g
Monoun­sa­tu­ra­ted Fat
 
4
g
Cho­les­te­rol
 
62
mg
21
%
Sodi­um
 
20
mg
1
%
Pot­as­si­um
 
155
mg
4
%
Car­bo­hy­dra­tes
 
31
g
10
%
Fiber
 
2
g
8
%
Sugar
 
23
g
26
%
Pro­tein
 
4
g
8
%
Vita­min A
 
297
IU
6
%
Cal­ci­um
 
26
mg
3
%
Iron
 
2
mg
11
%
* Per­cent Dai­ly Valu­es are based on a 2000 calo­rie diet.
Key­word brow­nies, brow­nies maken, brow­nies recept
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!