Keukentechnieken — Droog marineren

droog marineren

Keukentechnieken — Droog marineren

Bij droog mari­ne­ren wor­den aro­ma­ti­sche smaak­ma­kers op en rond het te mari­ne­ren pro­duct gelegd.
5 from 2 votes
Prep Time 20 mins
kan oplo­pen tot 1 dag naar­ge­lang recept 1 d
Total Time 1 d 20 mins
Cour­se Basis­ge­rech­ten, Keukentechnieken
Cui­si­ne Basis­keu­ken, Frans
Ser­vings 1 stuk
Calo­ries 1 kcal

Ingrediënten
  

  • de krui­den­men­ge­ling die je wil gebruiken

Instructies
 

  • Bij droog mari­ne­ren wor­den aro­ma­ten op en rond het te mari­ne­ren ingre­di­ënt gelegd, of ingewreven.
  • Als het pro­duct gea­ro­ma­ti­seerd is gaat het onder gewicht de koel­kast in.
  • Het gewicht dient om het con­tact met de smaak­ma­kers te optimaliseren.
  • Meest­al zit in het mari­na­de meng­sel ook zout.
  • Dit dient om het vocht te ont­trek­ken van het pro­duct, dat in die zin dan wordt gegaard.
  • Het school­voor­beeld hier is gema­ri­neer­de zalm, waar­bij de gehe­le zalm­fi­let wordt gema­ri­neerd met een meng­sel van peper, grof zout, sui­ker en ver­se dille.
  • Het tegen­over­ge­stel­de is dan nat marineren.
  • Dit dient dan eer­der om een pro­duct zach­ter en voch­ti­ger te maken zodat het tij­dens het garen niet uitdroogt.

Notities

Droog marineren

Bij droog mari­ne­ren wor­den aro­ma­ti­sche smaak­ma­kers op en rond het te mari­ne­ren pro­duct gelegd.


INFO

Onze recep­ten­bun­del wer­den moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
Heb je deze tech­niek zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over de tech­niek? Laat dan een reac­tie ach­ter hier­on­der en beoor­deel het met wat sterren.
Mis­schien heb je zelf een tech­niek of recept wat u met ons en onze lezers wil delen. 
Voeg het dan hier toe!
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op Facebook, Pin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Droog mari­ne­ren ken­nen we alle­maal. Denk maar aan spa­re ribs bv die je inwrijft met een rub alvo­rens ze te berei­den op een bbq.
Key­word basis­keu­ken, de basis van koken, Droog mari­ne­ren, kooktechnieken
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!