Keukentechnieken — Barderen

barderen

Keukentechnieken — Barderen

Bar­de­ren is een term uit de Klas­sie­ke Fran­se keu­ken waar­mee men het voor­af bedek­ken of omwik­ke­len van een stuk vis, vlees of groen­te bedoeld.
5 from 2 votes
Prep Time 15 mins
Total Time 15 mins
Cour­se Keu­ken­tech­nie­ken
Cui­si­ne Basis­keu­ken, Frans, Klassiekers
Ser­vings 1 p
Calo­ries 150 kcal

Materiaal — Benodigdheden

Ingrediënten
  

  • spek
  • drui­ven­blad

Instructies
 

  • Voor het “bar­de­ren” gebruikt men vaak spek, omdat het hoge vet­ge­hal­te ervoor zorgt dat het te berei­den ingre­di­ënt niet uitdroogt.
  • Meest­al wordt deze tech­niek, die ook voor smaak toe­voe­ging zorgt,  toe­ge­past op stuk­ken wild en voor­al gevogelte.
  • Een ander voor­beeld is het typi­sche drui­ven­blad rond patrij­zen, kwar­tels en duiven.

Video

Notities

Barderen

Bar­de­ren is een term uit de Klas­sie­ke Fran­se keu­ken waar­mee men het voor­af bedek­ken of omwik­ke­len van een stuk vis, vlees of groen­te bedoeld. Dit om zoveel moge­lijk vocht in het pro­duct te houden.
Barderen van vlees
Bar­de­ren van vlees
KokenKoken

Wat betekent “barderen”?

Vlees bedek­ken met een dun laag­je spek.
Het bar­de­ren dient om het vlees te bescher­men tegen te veel hit­te en voor­komt dat het tij­dens het koken uit­droogt, ter­wijl het de smaak ervan ver­be­tert.
Belang­rijk! Kruid uw vlees voor­dat u het bardeert.

Welk voedsel kan worden gebardeerd?

Je kunt vis, gevo­gel­te, vlees of wild en soms zelfs groen­ten barderen!


Onze recep­ten­bun­del wer­den moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
Heb je deze tech­niek zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king? Laat dan een reac­tie ach­ter hier­on­der en beoor­deel het met wat sterren.
Mis­schien heb je zelf een recept of tech­niek wat u met ons en onze lezers wil delen. 
Voeg het dan hier toe!
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op you­tu­beFacebook, Pin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Bar­de­ren is een klas­sie­ke keu­ken­tech­niek uit de Fran­se keuken.
Key­word bar­de­ren, basis­keu­ken, keu­ken­tech­nie­ken, klas­sie­ke Fran­se keuken
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!