Witloof stoven

Witloof stoven - recept

Witloof stoven

Wit­loof sto­ven. Lek­ker op zich, heer­lijk bij vlees­ge­rech­ten en de basis voor vele ande­re gerech­ten. Hoe je dit doet leg­gen we je hier stap voor stap uit met de hulp van Peter Goos­sens.
5 from 1 vote
Prep Time 5 mins
Cook Time 35 mins
Total Time 40 mins
Cour­se Basis­ge­rech­ten, groenten
Cui­si­ne Groen­ten, Klas­sie­kers, Vlaams
Ser­vings 4 per­so­nen
Calo­ries 45 kcal

Materiaal — Benodigdheden

Ingrediënten
  

Instructies
 

 • Wit­loof sto­ven doen we in een brai­seer­pan!
 • Zet de pan op je vuur en laat de room­bo­ter erin smelten.
  25 gr onge­zou­ten roomboter
 • De boter mag zelfs een beet­je kleu­ren. Maar let op! Niet verbranden!
 • Ont­doe je wit­loof van even­tu­eel vui­le blaad­jes en snijd met een scherp aard­ap­pel­mes­je een stuk weg van het wortelgedeelte.
  8 stron­kjes grondwitloof
 • Haal nu met het mes­je de har­de kern van het wit­loof weg door met je mes­je in kegel­vorm het wit­loof in te snijden. 
 • De har­de kern moet eruit omdat hij het wit­loof wel eens bit­ter kan maken tij­dens het stoven.
 • Leg de wit­loof­stam­me­tjes in je pan en laat ze licht­jes aan­bak­ken en kleuren.
 • Tip! Zorg steeds dat je pan vol ligt! Indien je pan gro­ter is dan het aan­tal wit­loof­stam­me­tjes dat je gaat sto­ven zal je boter héél snel gaan ver­bran­den. Dit wil­len we niet!
 • Kruid het wit­loof vol­doen­de met wat peper en zout. Liefst vers gema­len met een peper of zout­mo­len.
  wat peper, wat zout
 • Draai het wit­loof om in de pan als de onder­ste zij­de van het wit­loof aan­ge­bak­ken is.
 • Kruid opnieuw met wat peper en zout.
 • Laat de ande­re zij­de van het wit­loof ook aan­bak­ken en aan­kleu­ren in je pan.
 • Voeg een bodem­pje water toe aan je pan, en bedek het wit­loof met een op maat gesne­den bak­pa­pier. Druk dit bak­pa­pier een beet­je aan.
  1 scheu­tje water
 • Zet je vuur op een lage stand, zet het dek­sel op je pan en laat het wit­loof sto­ven voor zeker 25 tot 30 minuten.
 • Opge­let! Alles hangt natuur­lijk af van de dik­te van je stam­me­tjes wit­loof. Indien het klei­ne wit­loof­jes zijn zul­len ze mis­schien min­der lang moe­ten sto­ven, indien ze wat dik­ker zijn heb­ben ze wat lan­ger nodig (soms to een uur).
 • Con­tro­leer de gaar­heid door met je aard­ap­pel­mes­je in de ach­ter­zij­de van je wit­loof te ste­ken. Indien het boter­mals is zijn ze gaar.
 • Je wit­loof is nu gestoofd en klaar om te con­su­me­ren of om ver­der af te wer­ken indien dit nodig zou zijn.
 • Sma­ke­lijk!

Notities

Witloof stoven.

Wit­loof sto­ven is hele­maal niet zo moei­lijk. Gebruik best echt grond­wit­loof om de pure smaak van het wit­loof te ver­krij­gen. Indien het gekweekt is door hydro­cul­tuur is het lang niet zo sma­ke­lijk en ook min­der ste­vig van structuur!

INFO EN TIPS OM WITLOOF TE STOVEN :

 • Gebruik altijd de juis­te pan! Een brai­seer­pan (stoof­pan) met dek­sel is hier­voor ideaal.
 • braiseerpan
  brai­seer­pan
 • Zoals hier­bo­ven al aan­ge­ge­ven, zorg dat je pan altijd vol­doen­de gevuld is! Dit om de boter in je pan niet te laten ver­bran­den. Moest dit toch gebeu­ren en je bent er snel genoeg bij dan zal je wat extra klont­jes boter aan je pan moe­ten toe­voe­gen om zo je boter niet te laten ver­bran­den tij­dens het aan­bak­ken van je witloof.
 • Het mes­je dat we gebrui­ken om ons loof te bewer­ken is het alom­ge­ken­de mole­naars­mes­je! Vol­gens ons onmis­baar in je keu­ken en één van bes­te mes­jes die ooit zijn geproduceerd.
 • aardappelmesje
  aard­ap­pel­mes­je
 • Gebruik (indien moge­lijk) altijd grond­wit­loof. Kijk eens of er in je buurt geen wit­loof­te­ler te vin­den is. Deze boe­ren doen abso­luut veel moei­te om dit top­pro­duct tot bij jou te krij­gen. Het is een arbeids­in­ten­sief werk en ver­diend alle res­pect! Weet je niet waar je moet zoe­ken? Kijk eens op de web­si­te van rechtvanbijdeboer.be!
 • De groen­te is zo véél­zij­dig. Je kan het niet enkel sto­ven, maar gebruik het in sala­des, maak er een soep van, eet het rauw…de moge­lijk­he­den zijn enorm. Ook dient het gestoof­de loof als basis voor onze klas­sie­ker : Wit­loof met kaas en ham.
 • Bewaar wit­loof ook altijd op een don­ke­re plaats. Wit­loof houdt niet van licht, en het gaat ook ver­kleu­ren. Je krijgt groen loof.
 • Wil je meer weten over wit­loof? Klik hier!
Onze recep­ten­bun­del wer­den moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
 
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
 
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hieronder! 
Deel het gerust op je soci­al media en tag ons!.
Mis­schien heb je zelf een recept wat u met ons en onze lezers wil delen.
Voeg het dan hier toe!
KokenKoken
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op you­tu­be, Tik­Tok, FacebookPin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Wit­loof sto­ven is één van de manie­ren waar­op je deze gezon­de groen­te kan berei­den, maar er is méér dan dat. Geef ons Bel­gisch erf­goed wat het verdiend!

Voedingswaarde :

Nutri­ti­on Facts
Wit­loof stoven
Ser­ving Size
 
1 por­tie
Amount per Serving
Calo­ries
45
% Dai­ly Value*
Fat
 
5
g
8
%
Satu­ra­ted Fat
 
3
g
19
%
Trans Fat
 
0.2
g
Polyun­sa­tu­ra­ted Fat
 
0.2
g
Monoun­sa­tu­ra­ted Fat
 
1
g
Cho­les­te­rol
 
13
mg
4
%
Sodi­um
 
40
mg
2
%
Pot­as­si­um
 
6
mg
0
%
Car­bo­hy­dra­tes
 
0.1
g
0
%
Fiber
 
0.1
g
0
%
Sugar
 
0.003
g
0
%
Pro­tein
 
0.1
g
0
%
Vita­min A
 
157
IU
3
%
Vita­min C
 
0.1
mg
0
%
Cal­ci­um
 
2
mg
0
%
Iron
 
0.01
mg
0
%
* Per­cent Dai­ly Valu­es are based on a 2000 calo­rie diet.
Key­word wit­loof stoven
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!