Uiensoep

Uiensoep

Uiensoep

Uien­soep! Rij­ke, smaak­vol­le runds­bouil­lon, zoe­te geka­ra­me­li­seer­de uien en een gro­te grop smel­ten­de kaas in samen­spel met een croû­ton. Heer­lijk! Het is een must om deze klas­sie­ker in onze recep­ten­bun­del te hebben.
5 from 1 vote
Prep Time 15 mins
Cook Time 50 mins
Total Time 1 hr 5 mins
Cour­se Basis­ge­rech­ten, Soepen
Cui­si­ne Bel­gisch, Frans
Ser­vings 4 per­so­nen
Calo­ries 358 kcal

Ingrediënten
 
 

 • 3 stuks Uien groot, en in rin­gen gesneden
 • 2 el onge­zou­ten roomboter
 • wat grof zout
 • 2 el dro­ge sherry
 • 1 stuk krui­den­tuil Bou­quet gar­ni, even­tu­eel aan­ge­vuld met 2 jeneverbessen.
 • 1,2 liter runds­bouil­lon (runds­fond)
 • 4 sne­den zuur­de­sem brood (of een ander brood naar keuze)
 • wat room­bo­ter om de brood­sne­den in te smeren
 • 250 gr gruy­e­re kaas koop een blok en rasp de kaas zelf indien moge­lijk! Dit is beter dan de voor­gerasp­te zakjes.
 • wat peper naar smaak
 • wat zout naar smaak

Instructies
 

 • Pel en snijd de uien in rin­gen op een snij­plank.
  3 stuks Uien
 • Zet een dege­lij­ke braad­pan op je vuur en smelt de boter erin.
  2 el onge­zou­ten roomboter
 • Doe de uien in de braad­pan en bestrooi met wat grof zout.
  wat grof zout
 • Roer even alles onder elkaar met een spa­tel.
 • Zet het dek­sel op de pan en laat 10 minu­ten sto­ven op een zacht vuur.
 • Ter­wijl de uien sto­ven roer je het een keer of 2 om, maar zet tel­kens het dek­sel terug op de pan.
 • Haal na 10 minu­ten het dek­sel van de ketel en laat op héél zacht vuur zo’n 40 minu­ten sudderen.
 • De uien moe­ten kara­me­li­se­ren, en dit heeft tijd nodig.
 • Voeg dan 2 eet­le­pels dro­ge sher­ry toe en roer om.
  2 el dro­ge sherry
 • Maak je krui­den­tuil (inclu­sief jene­ver­bes), voeg toe aan je pan en roer alles nog eens om.
  1 stuk kruidentuil
 • Voeg de Runds­fond toe, roer nog­maals om en breng aan de kook.
  1,2 liter rundsbouillon
 • Zet het dek­sel terug op je soep­ke­tel, draai je vuur opnieuw lager, en laat onge­veer 30 minu­ten op een héél zacht vuur sudderen.
 • Ver­warm je oven voor op 180°C.
 • Smeer onder­tus­sen de sne­den zuur­de­sem­brood (of ander brood) in aan bei­de zij­den met boter.
  4 sne­den zuur­de­sem brood, wat room­bo­ter
 • Leg op een bak­plaat en laat in de oven zo’n 10 to 15 minu­ten toasten.
 • Rasp nu de kaas.
  250 gr gruy­e­re kaas
 • Als de uien­soep gekookt is, ver­wij­der dan de krui­den­tuil, en kruid af met peper en zout.
  wat peper, wat zout
 • Por­ti­o­neer nu de soep in vuur­vas­te soep­kom­men.
 • Strooi een rede­lijk grop gerasp­te gruy­e­re over de soep.
 • Leg dan de getoas­te cro­ü­ton in de soep­kom en bestrooi opnieuw met de kaas.
 • Ver­hoog de tem­pe­ra­tuur van je oven naar 210°C.
 • Zet de soep­kom­men in het mid­den van de oven en bak de soep onge­veer 10 minu­ten in je oven. Je kan even­tu­eel de grill van de oven gebrui­ken voor een nog kro­kan­te­re korst. Dit moet je even uit­pro­be­ren, want het hangt af van oven tot oven hoe dit laat­ste pro­ces ver­loopt. Blijf erbij, en hou je soep in de gaten. Mis­schien is wat lan­ger tijd nodig, mis­schien wat kor­ter, .. Probeer!
 • Je uien­soep is klaar om te ser­ve­ren! Smakelijk!

Notities

Uiensoep!

Uien­soep! , zoe­te geka­ra­me­li­seer­de uien en een gro­te grop smel­ten­de kaas in samen­spel met een croû­ton. Heer­lijk! Het is een must om deze klas­sie­ker in onze recep­ten­bun­del te hebben.

INFO EN TIPS

Uien­soep bestaat al lang want in ver­vlo­gen tij­den aten de Romei­nen deze soep al. Het was een soep van de ‘armen’. Uien zijn altijd vrij goed­koop geweest, en laten zich ook nog eens lang bewa­ren. In dit blog kan je meer lezen indien je wenst.
Het is van uiter­ma­te belang dat je voor dit recept een goe­de soep­ke­tel met dek­sel gebruikt! Neem een stoof­pot met dik­ke bodem! Wij gebrui­ken al jaar en dag de braad­pan ban BK. Top­ma­te­ri­aal (indien juist onder­hou­den), gaat jaren mee en is qua prijs een vier­de van wat je betaalt aan de gro­te­re, geken­de merken.
braadpan bk
braad­pan bk
Ook de soep­kom­men waar­in je de soep ver­deelt moe­ten dege­lijk en vuur­vast zijn, ze gaan immers de oven in! De pan­ne­tjes van “Le Creu­set” zijn hier uiterst geschikt voor!
vuurvaste soepkom
vuur­vas­te soepkom
Indien je de runds­fond of runds­bouil­lon zelf nog moet maken dan zal je natuur­lijk een dag op voor­hand moe­ten begin­nen met koken.

Is een uiensoep gezond?

Uien­soep kan over het alge­meen als een gezon­de maal­tijd wor­den beschouwd, maar dit is natuur­lijk afhan­ke­lijk van de ingre­di­ën­ten die je gebruikt en de berei­dings­wij­ze die gehan­teerd wordt.
Hier zijn een paar voor- en nade­len van uiensoep:
Voor­de­len:
 • Uien zijn een goe­de bron van vezels, vita­mi­ne C en antioxidanten.
 • Uien bevat­ten ook flavo­no­ï­den, die ont­ste­kings­rem­men­de en anti­oxi­de­ren­de eigen­schap­pen hebben.
 • Uien bevat­ten wei­nig calo­rie­ën en vet, waar­door uien­soep een lich­te maal­tijd kan zijn die toch vult.
Nade­len:
 • Som­mi­ge recep­ten voor uien­soep bevat­ten veel natri­um door het gebruik van bouil­lon of ande­re zou­te ingre­di­ën­ten. Te veel natri­um kan lei­den tot hoge bloed­druk en ande­re gezondheidsproblemen.
 • Som­mi­ge recep­ten kun­nen ook veel toe­ge­voeg­de sui­kers of ver­za­dig­de vet­ten bevat­ten, waar­door de calo­rie­ën en het vet­ge­hal­te toenemen.
Over het alge­meen kan uien­soep dus een gezon­de en voed­za­me keu­ze zijn als het met ver­se, gezon­de ingre­di­ën­ten wordt bereid en de hoe­veel­heid natri­um, sui­ker en vet in het recept wordt beperkt.
Indien je ons recept hier com­pleet volgt dan heb je een vrij calo­rie­rij­ke uien­soep! Laat de croû­ton met de kaas weg, en je hebt een bel­gi­sche uien­soep die een stuk min­der aan calo­rie­ën bevat en ook een gezon­de­re vari­ant zal zijn.

Uiensoep bewaren

De uien­soep bewaar je best in je koel­kast. Laat de soep vol­le­dig afkoe­len alvo­rens je hem over­he­velt naar een lucht­dich­te con­tai­ner (bewaar­d­oos). Je soep zal zo tot een dag of 3 goed blij­ven. Wil je de soep lan­ger bewa­ren, dan plaats je ze best in de vrie­zer. Zo blijft je soep tot wel 3 maan­den goed, op voor­waar­de dat je vrie­zer min­stens een tem­pe­ra­tuur heeft van mini­mum ‑18°C! Steek ze dus niet in een klein vries­vak boven­in je koel­kast, maar in een ech­te vriezer!

Hoe maak ik mijn uiensoep dikker?

Indien je ons recept volgt heb je een bel­gi­sche uien­soep die nor­maal dik genoeg is. Ook de croû­ton zal je soep wat indik­ken. Toch krij­gen we regel­ma­tig deze vraag. Wel, er zijn ver­schil­len­de manie­ren om je uien­soep dik­ker te maken.
Hier zijn een paar opties:
 1. Maak gebruik van wat extra bloem of gebruik maï­ze­na. De extra bloem kan je toe­voe­gen zoals ze gebruikt wordt in het recept. Of je mengt wat maï­ze­na met water om een pas­ta te maken. Voeg deze pas­ta gelei­de­lijk toe aan je uien­soep ter­wijl je blijft roe­ren tot­dat de gewens­te dik­te is bereikt.
 2. Pureer de soep: Gebruik een staaf­mixer of blen­der om de uien­soep te pure­ren tot een glad­de con­sis­ten­tie. Dit zal de soep dik­ker maken.
 3. Voeg aard­ap­pe­len toe: Voeg in stuk­jes gesne­den aard­ap­pe­len toe aan de uien­soep en laat ze zacht wor­den. Pureer ver­vol­gens de soep om een dik­ke­re con­sis­ten­tie te krijgen.
 4. Voeg extra brood toe: Voeg in blok­jes gesne­den stok­brood of ander brood toe aan de soep en laat het zacht wor­den. Het brood zal de soep dik­ker maken.
 5. Laat de soep inko­ken: Laat de uien­soep lan­ger koken zodat het vocht kan ver­dam­pen en de soep dik­ker wordt. Let hier­mee wel op!!! Je uien­soep kan zou­ter wor­den en de smaak zal hier­door veranderen.
Houd er dus reke­ning mee dat som­mi­ge van deze metho­den de smaak of tex­tuur van de uien­soep kun­nen beïn­vloe­den. Expe­ri­men­teer met klei­ne hoe­veel­he­den en voeg meer toe als dat nodig is.
Onze recep­ten­bun­del wer­den moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
 
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
 
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hieronder! 
Deel het gerust op je soci­al media en tag ons!.
Mis­schien heb je zelf een recept wat u met ons en onze lezers wil delen.
Voeg het dan hier toe!
KokenKoken
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op you­tu­be, Tik­Tok, FacebookPin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Uien­soep! Een heer­lij­ke kop puur com­fort food kan je wel zeg­gen. Pro­beer het! En laat ons weten hoe het was.

Voedingswaarde :

Nutri­ti­on Facts
Uien­soep
Ser­ving Size
 
1 por­tie
Amount per Serving
Calo­ries
358
% Dai­ly Value*
Fat
 
26
g
40
%
Satu­ra­ted Fat
 
16
g
100
%
Trans Fat
 
0.2
g
Polyun­sa­tu­ra­ted Fat
 
1
g
Monoun­sa­tu­ra­ted Fat
 
8
g
Cho­les­te­rol
 
84
mg
28
%
Sodi­um
 
1101
mg
48
%
Pot­as­si­um
 
624
mg
18
%
Car­bo­hy­dra­tes
 
5
g
2
%
Fiber
 
0.04
g
0
%
Sugar
 
2
g
2
%
Pro­tein
 
25
g
50
%
Vita­min A
 
791
IU
16
%
Vita­min C
 
0.4
mg
0
%
Cal­ci­um
 
659
mg
66
%
Iron
 
1
mg
6
%
* Per­cent Dai­ly Valu­es are based on a 2000 calo­rie diet.
Key­word asper­ge­room­soep, basis­ge­rech­ten, basis­keu­ken, bel­gi­sche uien­soep, soe­pen, uiensoep
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!