Pasta Puttanesca

Het ultieme recept voor Pasta Puttanesca

Pasta Puttanesca

Pas­ta Put­ta­nes­ca werd in het mid­den van de twin­tig­ste eeuw uit­ge­von­den. De ingre­di­ën­ten zijn typisch voor de Zuid-Ita­li­aan­se keu­ken: toma­ten, olijf­olie, ansjo­vis, olij­ven, kap­per­tjes en knoflook.
5 from 1 vote
Prep Time 10 mins
Cook Time 10 mins
Total Time 20 mins
Cour­se Hoofd­ge­rech­ten, Pasta
Cui­si­ne Ita­li­aans, Pasta
Ser­vings 4 per­so­nen
Calo­ries 549 kcal

Materiaal — Benodigdheden

pastapan
1 pasta­pan (koken van de pasta)
grote koekenpan
1 gro­te koe­ken­pan voor de saus (erna ga je de pas­ta in de pan toe­voe­gen, dus zorg dat ze groot genoeg is)

Ingrediënten
  

 • 500 gr Spa­ghet­ti (een ande­re pas­ta­soort kan natuur­lijk ook)
 • 800 gr Gepel­de toma­ten in blik (San Mar­za­no) of vers in seizoen!
 • 10 gr Kap­per­tjes in zout
 • 1 tak­je ore­ga­no vers
 • 25 gr Ansjo­vis­fi­lets in olijfolie
 • 100 gr Gae­ta olij­ven of zwar­te ont­pit­te olijven
 • 3 teen­tjes Knof­look gesnip­perd (of door de look­pers gehaald)
 • 1 tot 2 Gedroog­de chi­li­pe­per (naar smaak)
 • 1 scheut olijf­olie van eer­ste per­sing (extra virgin)
 • wat Fijn zee­zout naar smaak (bv Mol­don of fleur de sel)
 • wat zwar­te peper naar smaak (liefst vers gema­len met de peper­mo­len)
 • wat ver­se basi­li­cum­blaad­jes gesnip­perd
 • parm­e­gi­a­no of pec­co­ri­no kaas opti­o­neel

Instructies
 

 • Begin met je saus! 
 • Spoel de kap­per­tjes wat af onder water (ont­zou­ten) en droog ze op een vel keukenpapier.
  10 gr Kappertjes
 • Snip­per je knof­look (of haal hem door een look­pers.)
  3 teen­tjes Knoflook
 • Snijd de kap­per­tjes, chi­li­pe­per, ansjo­vis en olij­ven grof door met een mes (licht hakken).
  10 gr Kap­per­tjes, 100 gr Gae­ta olij­ven, 1 tot 2 Gedroog­de chi­li­pe­per, 25 gr Ansjo­vis­fi­lets in olijfolie
 • Zet je de koe­ken­pan op het vuur en voeg de olijf­olie toe.
  1 scheut olijfolie
 • Voeg knof­look, de kap­per­tjes, chi­li­pe­per, olij­ven en ansjo­vis toe en laat zo’n 2 minu­ten bakken.
 • Voeg de gepel­de (San Mar­za­no) toma­ten toe, en draai je vuur zachter
  800 gr Gepel­de toma­ten in blik
 • Spoel je blik­ken van de toma­ten uit met wat water en voeg toe aan je pan.
 • Voeg wat ver­se gesnip­per­de ore­ga­no, peper en zout toe.
  1 tak­je ore­ga­no, wat Fijn zee­zout, wat zwar­te peper
 • Roer de saus door en laat heel zacht­jes pruttelen.
 • Breng onder­tus­sen 5 liter water aan de kook.(Tel altijd 1 liter water voor 100gr pasta!)
 • Voeg 25gr zout aan het water toe. (Tel altijd 5gr zout voor 1L water om pas­ta te koken)
 • Kook je pasta!
  500 gr Spaghetti
 • Schep wat pas­ta­wa­ter uit de kook­pot en hou dit bij om de pas­ta af te werken.
 • Haal de Al den­te (beet­gaar) gekook­te pas­ta met een pasta­tang uit het kook­wa­ter en voeg recht­streeks toe aan je sauspan.
 • Voeg wat van het pas­ta­wa­ter toe aan je pan.
 • Meng alles goed door elkaar. Zet je vuur uit.
 • De pas­ta gaat de saus nog opnemen.
 • Ser­veer, en werk naar smaak af met wat gesnip­per­de basi­li­cum en wat grof zout.
  wat ver­se basilicumblaadjes
 • Bestrooi even­tu­eel met Par­me­zaan­se kaas of Peccorino.
  parm­e­gi­a­no of pec­co­ri­no kaas
 • Ser­veer met brood.

Notities

Pasta Puttanesca

Pas­ta Put­ta­nes­ca is een snel en sim­pel pas­ta­ge­recht! Het werd in het mid­den van de twin­tig­ste eeuw uit­ge­von­den. De ingre­di­ën­ten zijn typisch voor de Zuid-Ita­li­aan­se keu­ken: toma­ten, olijf­olie, chi­li, ansjo­vis, olij­ven, kap­per­tjes en knoflook.

TIPS EN INFO

Pas­ta Put­ta­nes­ca! Vrij ver­taald zou je het de pas­ta van een hoer kun­nen noemen.
Pros­ti­tu­tie heeft ver­schil­len­de con­no­ta­ties over de hele wereld, maar er is maar één plek waar het tot een saus heeft geïn­spi­reerd. Ita­lië natuur­lijk! Som­mi­ge bron­nen noe­men de saus Romeins, maar hij wordt meer geas­so­ci­eerd met Napels.
Om te weten te komen hoe dit gerecht met de vreem­de naam tot stand is geko­men gaan we een eind terug in de geschie­de­nis. De mees­te Ita­li­aan­se sau­zen date­ren uit de jaren 1700, maar put­ta­nes­ca is rela­tief nieuw.

Verschillende meningen.

De éne gaat uit dat het gerecht en naam ont­staan is door­dat de dames van ple­zier tij­dens de 2e wereld­oor­log dit gerecht maak­ten tus­sen de klan­ten door. Ze had­den immers wei­nig tijd.
Ande­ren bewe­ren dat het op een late avond in de jaren vijf­tig is uit­ge­von­den in een beroemd res­tau­rant op Ischia, toen een groep hon­ge­ri­ge klan­ten de eige­naar, die niet veel ingre­di­ën­ten meer had, vroeg om “una put­ta­na­ta qual­si­a­si” te maken. Dat wil zeg­gen, om alle ingre­di­ën­ten die hij had bij elkaar te gooi­en, om iets een­vou­digs te maken. De eige­naar had alleen wat toma­ten, olij­ven en kap­per­tjes, de basis voor de saus, en zo kwam hij aan de puttanesca-saus.
Laat me het erop hou­den dat het gerecht snel klaar is en dat dit ook geleid heeft tot het suc­ces van de schotel.
Pas­ta, mak­ke­lijk te maken, zon­der fran­jes of inge­wik­kel­de bereiding.

Wat meer info over de pasta

 • Je kan ook zelf aan de slag met je eigen pas­ta te maken. Wil je weten hoe? Ik heb er een heel ver­haal over geschre­ven. Klik hier!
 • Kook pas­ta steeds in ruim vol­doen­de water! 1L water voor 100gr pas­ta! Voeg ook steeds zout toe aan je kook­wa­ter. Neem 5gr per liter water, en voeg het pas toe vlak voor je de pas­ta kookt.
 • Ter­wijl de pan nog op een laag pit­je staat, gebruikt u 2 spa­tels om de pas­ta een minuut lang krach­tig om te gooi­en. Na 20 of 30 secon­den omroe­ren zal je mer­ken dat de saus in de pan zich aan de pas­ta begint vast te hech­ten (dank­zij het kook­wa­ter van de pas­ta!). De pas­ta is klaar als de saus hele­maal aan de pas­ta vast­zit en niet in de pan blijft zitten.
 • Pasta/saus wordt droog? Als de pas­ta (of saus) op een bepaald moment te dik wordt of uit­droogt, in plaats van glib­be­rig en glan­zend, voeg dan een extra scheu­tje pasta­kook­wa­ter toe en schep het geheel om. Dit zal de pas­ta doen her­le­ven en maakt het weer “sap­pig”. Dit is de reden waar­om we een gro­te mok­vol pasta­kook­wa­ter opscheppen!
 • Pro tip: ver­warm uw pas­t­a­bor­den!
  Pas­ta is een gerecht dat op zijn best is als het warm en vers wordt geser­veerd. Opge­warmd is het nooit het­zelf­de. Het is ook een van de wei­ni­ge gerech­ten waar­bij ik de moei­te doe om de kom­men op te war­men, zodat de pas­ta warm blijft tij­dens het eten. Ik zet ze in een oven van 70°C om op te war­men voor ik ga koken, of ik zet ze een minuut­je in de mag­ne­tron voor ik ze opdien. Het is een klei­ne moeite!
Onze recep­ten­bun­del wer­den moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hier­on­der en beoor­deel het met wat sterren.
Mis­schien heb je zelf een recept wat u met ons en onze lezers wil delen. 
Voeg het dan hier toe!
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op Facebook, Pin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Pas­ta Put­ta­nes­ca, snel en gemak­ke­lijk. Pro­beer het recept nu.

Voedingswaarde :

Nutri­ti­on Facts
Pas­ta Puttanesca
Ser­ving Size
 
1 por­tie
Amount per Serving
Calo­ries
549
% Dai­ly Value*
Fat
 
7
g
11
%
Satu­ra­ted Fat
 
1
g
6
%
Polyun­sa­tu­ra­ted Fat
 
1
g
Monoun­sa­tu­ra­ted Fat
 
3
g
Cho­les­te­rol
 
4
mg
1
%
Sodi­um
 
760
mg
33
%
Pot­as­si­um
 
703
mg
20
%
Car­bo­hy­dra­tes
 
103
g
34
%
Fiber
 
7
g
29
%
Sugar
 
8
g
9
%
Pro­tein
 
20
g
40
%
Vita­min A
 
358
IU
7
%
Vita­min C
 
19
mg
23
%
Cal­ci­um
 
120
mg
12
%
Iron
 
4
mg
22
%
* Per­cent Dai­ly Valu­es are based on a 2000 calo­rie diet.
Key­word Pas­ta Put­ta­nes­ca, put­ta­nes­ca, Spa­ghet­ti puttanesca
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!