Gehaktbrood! Absolute topper in zoveel gezinnen!

gehaktbrood

Gehaktbrood! Absolute topper in zoveel gezinnen!

Hoe maak je gehakt­brood? Een vlees­brood­je dat door velen gesmaakt wordt en abso­luut niet moei­lijk te maken is.
5 from 1 vote
Prep Time 30 mins
Cook Time 50 mins
Total Time 1 hr 20 mins
Cour­se Klas­sie­kers, vleesgerechten
Cui­si­ne Klas­sie­kers, Vlaams, Vleesgerechten
Ser­vings 4 per­so­nen
Calo­ries 855 kcal

Ingrediënten
 
 

 • 1 kg gemengd gehakt kalfs/varkens
 • 1 ui
 • 1 tl look­poe­der of een teen­tje ver­se look (door de look­pers gehaald)
 • 1 tl bies­look gedroogd of vers
 • 1 tl ore­ga­no gedroogd of vers
 • 1 el kip­pen­krui­den
 • wat peper
 • wat zout
 • klont­jes boter
 • 1 ei
 • 150 gr paneer­meel

Instructies
 

 • Ver­warm de oven voor op 180°C.
  Preheat the oven to 356°F.
 • Doe het gehakt in een meng­kom.
  Pla­ce the ground beef in a mixing bowl.
  1 kg gemengd gehakt
 • Snip­per de ui en voeg toe aan het gehakt.
  Fine­ly chop the onion and add to the min­ced meat.
  1 ui
 • Voeg bies­look, look­poe­der, ore­ga­no, kip­pen­krui­den, paneer­meel en wat peper en zout toe.
  Add chi­ves, gar­lic pow­der, ore­ga­no, chic­ken sea­so­ning, bre­ad­crumbs and some salt and pepper.
  1 tl look­poe­der, 1 tl bies­look, 1 tl ore­ga­no, 1 el kip­pen­krui­den, wat peper, wat zout
 • Breek het ei in de meng­kom.
  Crack an egg into the mixing bowl.
  1 ei
 • Was je han­den en kneed het geheel goed door elkaar (of gebruik weg­werp­hand­schoe­nen). Zorg ervoor dat alles goed gemengd is.
  Wash your hands and knead well (or use dis­po­sa­ble glo­ves). Make sure eve­ry­thing is well mixed.
 • Opge­let! Laat je ‘fin­ger­spit­zen­ge­fühl’ nu wer­ken, want op het gevoel moet je een meng­sel beko­men dat sap­pig en tege­lijk vol­doen­de ste­vig is.  Als je mak­ke­lijk een bal­le­tje kan rol­len, dan zit je goed.  Wan­neer het  meng­sel te kle­ve­rig is, voeg dan wat extra paneer­meel toe!
  Now let your ‘fin­ger­spit­zen­ge­fühl’ work, becau­se by fee­ling you should get a mix­tu­re that is jui­cy yet firm enough. If you can easi­ly roll a ball, you’­re good. If the mix­tu­re is too stic­ky, add some extra breadcrumbs! 
 • Stort het gehakt­brood op een zui­ve­re snij­plank. Vorm het vlees­meng­sel tot een mooi ovaal en bol brood­je.
  Dump the meat­lo­af onto a clean cut­ting board. Sha­pe the meat mix­tu­re into a nice oval and round loaf.
 • Smelt een klont boter in een koe­ken­pan op een matig vuur.
  Melt a knob of but­ter in a skil­let over medi­um heat.
  klont­jes boter
 • Leg het gehakt­brood in de brui­sen­de boter en laat het vlees kor­sten. Laat het brood­je zo’n 3 tot 4 minu­ten onaan­ge­roerd in de pan lig­gen en draai het dan pas om.
  Pla­ce the meat­lo­af in the bub­bling but­ter and allow the meat to crust. Lea­ve the loaf unt­ou­ched in the pan for about 3 to 4 minu­tes, only then turn it over.
 • Houd in de gaten dat je boter niet ver­brandt. Voeg indien nodig een klont­je kou­de boter toe.
  Keep an eye that your but­ter doesn’t burn. Add a knob of cold but­ter if necessary.
 • Geef het gehakt­brood­je ook aan de omme­zij­de een goud­bruin korst­je.
  Give the meat­lo­af on the out­si­de a gol­den brown crust.
 • Leg het vlees­brood in een oven­scho­tel. Gebruik geen over­dre­ven gro­te scho­tel. Het braad­vet uit de pan gebrui­ken we niet.
  Pla­ce the meat­lo­af in an oven dish. Do not use an over­ly lar­ge dish. Do not use the coo­king fat from the pan.
 • Leg een paar klomp­jes boter op het vlees.
  Pla­ce a few lumps of but­ter on the meat.
  klont­jes boter
 • Schuif het gehakt­brood in het mid­den van de oven, en laat het gedu­ren­de een 50 tal minu­ten bak­ken op 180°C. (*Zie TIPS EN INFO!)
  Pla­ce the meat­lo­af in the midd­le of the oven, and bake for 50 minu­tes at 356°F. (*See TIPS AND INFO!)
 • Bedruip tij­dens het bak­ken het gehakt­brood af en toe met wat de gesmol­ten boter en sap­pen ui de ovenschotel!
 • Haal het uit de oven en laat het vlees even rus­ten alvo­rens het aan te snij­den.
  Remo­ve it from the oven and let the meat rest for a whi­le befo­re cutting.
 • Je gehakt­brood is klaar! Ser­veer met puree met prei of gekook­te aard­ap­pe­len en natuur­lijk een heer­lij­ke vlees­jus of brui­ne saus! Sma­ke­lijk!
  Your meat­lo­af is rea­dy! Ser­ve with mas­hed or boi­led pota­toes and of cour­se a deli­cious meat gra­vy! Enjoy!

Notities

Gehaktbrood!

In vele gezin­nen in dit nog altijd iets wat zeer gegeerd is. Samen met puree en een brui­ne saus is dit een klas­sie­ker die gesmaakt wordt door jong en oud.
KokenKoken
 • Opge­let! 50 minu­ten bak­tijd is een richt­lijn! Alles hangt hier af van de wer­king van je oven, en hoe dik je het gehakt­brood hebt gemaakt. De bedoe­ling is dat het vlees door­bak­ken maar smeu­ïg is. Niet uit­ge­droogd! Voor de ene zal dit 10 minu­ten min­der zijn, voor de ande­re zal het 10 minu­ten lan­ger duren. Dit zal je een beet­je moe­ten uitproberen.
 • Ook koud kan een gehakt­brood best sma­ken! Laat het brood afkoe­len en bewaar het afge­dekt in de koel­kast. Snijd er dun­ne plak­jes van om tus­sen je boter­ham te leg­gen. Wat mos­terd erbij en smul­len maar!
 • Of als snack…snijd blok­jes van het vlees en ser­veer met wat ket­chup. Yum!
 • Het staat je natuur­lijk vrij om een ande­re gehakt­men­ge­ling te nemen, op puur runds of lams­ge­hakt. Die keu­ze is aan jou!


Onze recep­ten­bun­del wer­den moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
 
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
 
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hier­on­der of deel het op je soci­al media.
Mis­schien heb je zelf een recept wat u met ons en onze lezers wil delen.
Voeg het dan hier toe!
KokenKoken
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op you­tu­beFacebookPin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Gehakt­brood! Met ons stap voor stap recept lukt het je zeker en vast!

Voedingswaarde :

Nutri­ti­on Facts
Gehakt­brood! Abso­lu­te top­per in zoveel gezinnen!
Ser­ving Size
 
1 por­tie
Amount per Serving
Calo­ries
855
% Dai­ly Value*
Fat
 
56
g
86
%
Satu­ra­ted Fat
 
21
g
131
%
Trans Fat
 
0.01
g
Polyun­sa­tu­ra­ted Fat
 
6
g
Monoun­sa­tu­ra­ted Fat
 
24
g
Cho­les­te­rol
 
221
mg
74
%
Sodi­um
 
438
mg
19
%
Pot­as­si­um
 
928
mg
27
%
Car­bo­hy­dra­tes
 
35
g
12
%
Fiber
 
3
g
13
%
Sugar
 
7
g
8
%
Pro­tein
 
50
g
100
%
Vita­min A
 
124
IU
2
%
Vita­min C
 
6
mg
7
%
Cal­ci­um
 
145
mg
15
%
Iron
 
5
mg
28
%
* Per­cent Dai­ly Valu­es are based on a 2000 calo­rie diet.
Key­word gehakt­brood, gehaktbroodje
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!