Café Frappé

Café Frappé

Café Frappé

Café Frap­pé: de iced cof­fee waar Grie­ken door geob­se­deerd zijn! 
5 from 1 vote
Prep Time 2 mins
Cook Time 3 mins
Total Time 5 mins
Cour­se dran­ken, Drinks
Cui­si­ne Dran­ken, Grieks
Ser­vings 1 per­soon
Calo­ries 216 kcal

Ingrediënten
 
 

Instructies
 

 • Doe 1,5 tl oplos­kof­fie in je glas.
  1,5 tl oploskoffie
 • Voeg de brui­ne sui­ker toe.
  1 tl brui­ne suiker
 • Giet het ijs­kou­de water erbij.
  100 ml ijs­koud water
 • Gebruik nu de melkop­schui­mer en maak een zo dik moge­lijk schuim.
 • Voeg de melk zacht­jes toe (of gecon­den­seer­de melk).
  50 ml vol­le melk
 • Vul het glas aan met ijsblokjes.
  wat ijs­blok­jes
 • Zet je neer en geniet van je café frappé!

Notities

Café Frappé

Café Frap­pé, of Griek­se frap­pé, is een met schuim bedek­te iced cof­fee op basis van oplos­kof­fie, sui­ker, ijs­blok­jes en water. Het is zeer popu­lair in Grie­ken­land en Cyprus, voor­al tij­dens de hete zomer­tem­pe­ra­tu­ren, maar heeft zich ver­spreid over de hele wereld.
De Griek­se frap­pé werd een sym­bool van de naoor­log­se Griek­se kof­fie­cul­tuur in openlucht.


TIPS EN INFO :

 • Dimi­tris Vcon­di­os is de kof­fie­lief­heb­ber die in 1957 Frap­pe uitvond.
 • In Grie­ken­land kun je deze café frap­pé op drie manie­ren bestellen: 
  • Ske­tos (σκέτος) – bit­ter en sterk: 2 thee­le­pels kof­fie zon­der suiker.
  • Metri­os (μέτριος) – medi­um, half zoet, half bit­ter: 2 thee­le­pels kof­fie, 2 thee­le­pels suiker.
  • Glykos (γλυκός) – zoe­te kof­fie: 2 thee­le­pels kof­fie, 4 thee­le­pels suiker
  Daar­bij geef je meest­al aan of je de frap­pe me gála (με γάλα = met melk) of spe­ci­fiek horís gála (χωρίς γάλα = zon­der melk) wilt.
 • Een melkop­schui­mer werkt het best om je café frap­pé te maken. Met deze tool krijg je de per­fec­te con­sis­ten­tie. Niet enkel voor je Griek­se kof­fie, maar ook voor cap­puc­ci­no, eie­ren of slag­room te klop­pen is dit een han­dig hebbeding.
 • melkopschuimer
  melkop­schui­mer
 • Heb je geen melkop­schui­mer? Geen nood, neem een lege jam­pot (weck­pot) of iets der­ge­lijks. Alles­zins iets wat je goed kan afslui­ten. Doe de ingre­di­ën­ten erin en schud­den maar! Een cock­tail­sha­ker werkt ook prima!
 • Meer weten over Iced Cof­fee? Klik hier!
 • Ser­veer je café frap­pé ook in het juis­te glas. Hoog en smal genoeg, dit bevor­derd het maken van het melk­schuim, maar zorgt ook voor een aan­ge­naam gevoel in de hand en is pret­tig om te drinken.
 • hoog koffieglas
  hoog kof­fieglas
 • Meer weten over koffie? 
Onze recep­ten­bun­del wer­den moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
 
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
 
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hieronder! 
Deel het gerust op je soci­al media en tag ons!.
Mis­schien heb je zelf een recept wat u met ons en onze lezers wil delen.
Voeg het dan hier toe!
KokenKoken
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op you­tu­be, Tik­Tok, FacebookPin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Café Frap­pé! Heerlijk!

Voedingswaarde :

Nutri­ti­on Facts
Café Frap­pé
Ser­ving Size
 
1 glas
Amount per Serving
Calo­ries
216
% Dai­ly Value*
Fat
 
6
g
9
%
Satu­ra­ted Fat
 
4
g
25
%
Polyun­sa­tu­ra­ted Fat
 
1
g
Monoun­sa­tu­ra­ted Fat
 
2
g
Cho­les­te­rol
 
22
mg
7
%
Sodi­um
 
88
mg
4
%
Pot­as­si­um
 
275
mg
8
%
Car­bo­hy­dra­tes
 
37
g
12
%
Sugar
 
36
g
40
%
Pro­tein
 
5
g
10
%
Vita­min A
 
173
IU
3
%
Vita­min C
 
2
mg
2
%
Cal­ci­um
 
188
mg
19
%
Iron
 
1
mg
6
%
* Per­cent Dai­ly Valu­es are based on a 2000 calo­rie diet.
Key­word café frap­pé
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!